KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

ÇAMLIHEMŞİN-9-
Ay doğuyor meşeden
Yarim çıktı köşeden
Rengini gülden aldı
Kokusu menekşeden .
Alçak Ceviz Dalları
Sallanır Yaprakları
Yar Yar'a Kavuşanca
Ballanır Dudakları


A benim bahtiyarım,
Gönülde Tahtı yarim,
 Yüzünde göz izi var,
Sana kim baktı yârim


Bizum çeşme akmasın,
Yüreğimi yakmasın,
Gözlerine tembih et,
Öyle çapkın bakmasın


Dere gelir akmayıle
Ne olur bakmayıle 
Çirkin güzel mi olur 
Çok altın takmayıle


Mendilimin ucuna,
Sakız bağlarım sakız,
Duyuyorum sevdiğim,
Severmişsin başka kız.
 Ay gelir aydan beri,
Dere gelir dağdan beri,
Ben yârimi görmedim,
Bir buçuk aydan beri.


Yaylanın çimenini,
Hep toplamış geyikler,
Sevdalunun işine,
Ne karuşur boyukler.


Yüksek evler yaptırdım,
Dayamaya direk yok,
Yarim kaçmak istiyor,
Bende öyle yürek yok.


Gürgen dalun eğrildi
Sendemı sevdalısen
Bakarum bedenuna
Yürekten yaralısen


Derenun kumlarını
Beraber taşiyalum
Sevdaluk eyişeydur
Hep böyle yaşıyalum


Gece cıktım yaylaya
Baktum yıldızla aya
Benımle uğrasmayın
Atarum sıze kaya


O yayla yollarinin,
Puğarlari buz tutsun,
Kar oldi yüreklerum ;
Beni kimler avutsun


Herkes yakar bi turki,
Hece eklemağilen,
Ömur kesaldi bitti ;
Böyle beklemağilen -


Hander kalsun sevdaluk,
Oldi başun belasi,
Güzeller keyif çater ;
Uşakler çeker yasi


Bu devirde boşina
Olsada yirmi dönum
Çalişmayi hiç sevmez
Çaylukta bizim hanum


Sabah baktum saate
Gelmiş altı buçuğa
Evlensene be abi
Sıra gelsin küçüğa


Hatira mendil ilen
Göz yaşimi silerim
Her daim kalbim ağlar
Bakma yüzden gülerum -


küçük dert konuşturur
buyuk olan susturur...
tevekkül et ALLAHa
seveni kavuşturur.


kına yolladım sana
kınalanda gel bana
yedi dağun çiçeği
kanad aç da gel bana.


Bu geceluk bu kadar
Yarın olur gerisi
Ben yaloğuz kalemem
Yanumde var.birisi.


Bu sene kar yağmıyor,
Hemşinun dağlarına,
Baka baka ağlarum,
Yarumun yollarına..


Bahçelerde balkabak 
Dalları yeşil yaprak 
tez kavuşsak sevdiğim 
Sonumuz kara toprak


Ne güzel saçların var 
Kşaların kara kara 
Sevadmı geri tepip 
Açtın kalbimde yaraBİ vapurun ardina
Baka kaldi gozlerum
Bakmayun gulduğuma 
Yaralidur yureğum


Aşk adamı yandırır 
Dağları dolandırır 
Hovarda hovardayı 
Bir işmarlen kandırır 


Dereler akar durur,
Doldurur enginleri...
Vurgunu sudan vurur,
Yurdumun zenginleri!


Biçtuğun yanluzluği
Serenederde bi kurut
Bırak kalbi nadasa 
Yaşananleri unut...


Kaya kayaya vurur
Ufalanur kum olur
Sevmezsen sevma beni
Elbet sevan bulunur...


Çiktim uskurt dağina
Arka verdim yaliya
Cahillidum vuruldum 
Esmer delikanliya -Yürek dayanamiyor
Yardan ayri kalmağa
Hissetsam nefesini
Yeterdi yaşamağa... -


Ben seni çok sevmiştum
Sonumuz bir olmadi
Senden sonra sevduğum
Güneşum hiç doğmadi -


Dallerde karayemiş 
Ben yemem ezuğini 
Bitmediki hasretum 
Özledum sevduğumi -


Hava sıcak terlerim,
Birçok mâni derlerim,
Davet verdim bu akşam.
Sizleri de beklerim. -


İndum dere duz gibi 
Bir su içtum buz gibi 
Öyle bir yar aldum ki 
Gene durur kiz gibi
-


Seranderin üstüne
Asmamı sarılacak
Varmıdır sizin köyde
Sevipte alınacak -


Kırat aldı gidiyor
Evin hartumasını
İnsan ele veriri mi
Sevduğum sevdasını


Acaba neden olur
Akşam güneşi sari
Kuş olsamda bi gorsam
Uyurken nazli yari.. -


Sabahhtan güneş doğar.
Karşiki kayalara.
Allah hasret etmesin. 
Güzelim yaylalara. -


Aci olur sevdada
Kalbi deler kanatur
Özür yara kapatmaz
Sade üstten yamatur. -


Ben babami kandurdum
Gel çal artuk kapumi
Sana varmazsam eğer 
Allah alsun canumi


Gittum çamun dibina
Dilek bağı bağladum
Vermezler beni sağa İ
stesaydun kaçardum -


Dere kenarlarına 
Çağirursun hep beni
Bizi babam gorurse
Sağ koymazlar bil seni -


Sevdali Karadeniz
Yine doldi taşacak
Benum sevdami sanki 
Tarihler mi yazacak -ŞU DAĞLARUN DUMANİ
DİNLE BENİ NE DERUM
O SEVDANUN UĞRUNA
ÖMRUMUDE VERURUM...İçum gitti arkadaş
Bi türkida ben deyim
Sevdalukten yazamam
Evliyim ne edeyimHayat senden ibaret
Alduğum nefesimsin
Her sabah penceremden
Bana doğan güneşimsin

 
Duman dağun ustinde
Ne meraklı dönersen
Yureğungun derdini
Yağmur olur dökersen


Yar ustuma topraği
Ne hevesli atarsen
Dilerumki her gece
Ağlamakli yatarsen...


Kırk yılluk sevda gibi
Dağlarun manzarasi
Doktorlar çare bulsa 
Dinse yurek yarasiYoldan gelip geçenler
Masanguza doldimi
Hacı baba tekkesi 
Kaçgel müze oldimi


Gece çıktım kapıya 
Ayın peşinde yıldız 
Kaybettim sevdiğimi 
Ararım gece gündüz


Dilerum Allahumdan
Burdaki has uşaklar
Gonullerinden geçen
Guzelleri kucaklar


Yazmak ilen tükenmez
Habu hasret sancisi
Selamlar arkadaşlar
Üzmeyun canunizi


Denizin kıyısında
Dalgaları dinlerdim
Olsa eski günlerim
Daha güzel söylerdim


Denizin kıyısında
Dalgaları sayarım
Deli divane oldum
Yoktur benim ayarım


Vanağun duzluğina
Dizelurduk horona
Şişer idi tulumlar
Ayip derduk durana


Yüksek yuksek dağlarun
Yamaçlari aşilmaz
Ozledum yaylalari
Buralar da durulmaz


Karamiş dali eğuk
Dibina mi düşeyim
Allah nasip eylesun
Amlakit a gideyim


Bence gölgedur sevda
Sen gidersun o gider
Nefesuna işlenmiş
Elduğun zaman biter


Bi dertmidur acaba
Devasi bulunmamiş
Kıymetli kumaşmidur
İpluği tokunmamiş


Yazmak ilen tükenmez
Habu hasret sancisi
Selamlar arkadaşlar
Üzmeyun canunizi


Uşak gözunden akan
Yaşları ben sileyim
Yolum gurbettur dersun
Benda senlen geleyim


Karşiye egretiler
Beni deli ettiler
Sevdalugi bilmezdum 
Banada öğrettiler


Yaylalardan seyrettim 
Sabah doğan güneşi 
Nice yürekler yakmış 
Sevdalığın ateşi


Yarasi var yarasi 
Yureğumde yarasi 
Unutamadum seni 
E başumun belasi...


Gökten bir yıldız kaysa
Dilek tutarum dilek 
Boyle bir ayriluğa 
Dayanmıyor bu yürek


Bahçeye ektum biber
 Biri birinden dilber
 Ne ağlarsin sevduğum
 Sen gelursin bu gider


Gömleğun yakasina
 yeşil boya surulmiş
Neyapalum sevduğum
 Dünya boyle kurulmiş


Dertli dertli soyletur
 Gözlerunun karasi
 Gömleğunden görinur
 Yureğunun yarasibir sevda ettum
eldi birda ettum evlendi,
bir daha edeceğum
henuz yaşi dolmedi...indum dereden aldum
ufak ufak taşları
bile yastuğa koyalum
bu sevdali başları..


bülbüller dertli öter
ağaçlera konince...
yurekler deyma ağlar
gönüller uymeyince..


ettuk sevdaluk ettuk
biri birine yettuk
bi sevdaluk yüzinden
bu gençliuği kaybettuk


yaylanun yollarinde
katirumun izleri
bana ağlama dedi
doldi kendi gözleri -


yaylalar çiçeğinun,
hencaceliktur başi;
beşikten tut mezara,
aşkun olunmaz yaşi -


Dedum eski sevdama
Daha dönmem bilesun
Rakıye su eklenur
Bana lazim değilsun..


gokyüzü ağliyor o da merakli
vermişim yüreği yarumda sakli
bilurum bu sevda bana yasakli
sonini düşünmem yari severum.


aylar oldi sevduğumi göremem
sensuz yeylemde yar bitmesun çimen
canuma can katar bi ufak gülmen
gülüşüne hasret kaldum sevduğum.


Aylarun ardinden doğdi güneşum
mutlulukten akar şimdi göz yaşum
bir sevdali yurek bir dertli başum
alupta geleyim yarum yanuna...


bir adim at yarum geleyim karşi
derdumi oğutmez değirmen taşi
gelda dinsun artuk gözumun yaşi
kurumeden yaşum kavussam yare.


her yere bakarum bulamam yari
bağlamiş başine puşisi sari
ölmeden son brkez görsaydum bari
tulum çalda ağlat hasretim yare..


sensuz söyle yuzum nasel gülecek
kalbe girmiş bu aşk öyle kalecek
gözlerum yollari helbe gelecek
yarum gelda dinsun gozumden yaşum...


oturdum bulmama ateşte demluk
doğmiyor güneşum dunyam karanluk
alacak canumi ander sevdaluk
almadan son birkez görsaydum bari


Elumden bisey gelmez
daglar bana sevdali;
daglar bana ben yara
bilmem nasıl doymali


bak sevdaluk ettuğun
biraz güzel olacak
yuzina baktuğunde
içun neşe dolacak


Seneler aylar geçti
silemedum izini
Ölmeden görürmiyim
sevduğumun yüzini


sana olan bu sevda
değil yarim bir anluk...
sensuz geçen saniyem
gönlüme olur darluk


 bassa ustuma geçsa
taş olsam yollarina
istemem dünya mali
bi baksam gözlerina


Köprüden geçer iken
Geçeceğim yoluna
İstermisin sevdiğim
Gül olayım dalına...


Aşuma zehir kattun
oki ellere gittun
Bilemedunmi yarum
beni canumdan ettun


İki türkü yazayım
O ki geldi sırası
Dökülsün haburaya
Yüreğimizin borası -


istemem sensiz yemek
bir bakışundur aşum
ırmaklara karişur
gözümden akan yaşum.


Sevduğum kapumi sakın ha çalma
ismumi unutta ağzuna alma
benum olmasanda ellerun olma
tulum dertli çalup ağlatma beni


gece oldi duman çökti dağlara
efkar basti raki ak bardaklara
bir çift sözüm var geçup gidenlara
tulum dertli çalup ağlatma beni


duman dağun ustinde
esiyor serin serin
şimdi benum sevduğum
ah çeker derin derin.


Alacaksan beni al
Ben aşkun ilaciyim
Yeterki boş kalmesun
Gönlüğe kiraciyim


Dağun tepelerinden
Sular akar aşaği
Yarum nerde bulursen
Bu Hemşinli uşaği..


düştum sevda yolina
bilmemki soni nere
rüzgar olsamda essam
yarun olduğu yere...


göremem sevduğumi
kapamiş daği duman
resimlere bakmadan
geceleri uyumam...


heraldeki senida
yakmiş sevda ateşi
yar akluma geldimi
unuturum ben işi


babannemden dinllerdum
sevdaluk öyküleri
bakarum sira sira
yazmissen türkileri


 kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU