KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

ÇAMLIHEMŞİN -4


Dağun başine yağar
Yağmur karlen karişuk
Sevenlerun yüreği
Beklemeğa alişuk


Gönüldeki ayazi
Çevirdiler borana
Ben dua edeceğum
Dertlerumi sorana


Bizum yaylanun yoli
Hem kar yağar hem doli,
Bilsam yarum gelecek
Gider beklerdum yoli


Sevda engel tanimez
Yurekten olduğunde
Tutarum elleruni
Zamani gelduğunde...


Dağlarun başi beyaz
Sanki gelinluk kizdur
Yüreğumi sormayun
Sanki derya denizdur


kapattum gözlerumi
dinledum kuş sesini
hissettum vucudumde
yarumun nefesini


yarla girmiş arama
hukeliyim dağlara
saçinun tek telini
deişmem dünyalara
...


Kara kaşun ustina
Kara puşi yakişur
Konuşemezuk ama
Gözlerumuz bakişur


Yar ye beni ye beni
Ben kaymakli pastayim
Yedi seneden beri
Gozlerunee hastayiiim


sevdaluk işlerini
merdivanmi zannettun
yazmiyecektum ama
bi türkiyi hakettun


türki yürekten gelir
dökülür kaydelere
tercuman olur bazan ...
gizli sevdaluklera


emek saygı ve güven
bu sevginin temeli
mutlu bir yuva kurmak
tüm herkesin emeli


Ah gidi sari çiçek
komarun dalinesen,
Ne edeyim sevduğum
ellerun elinasen ..


küçük masum dunyamun
işiğisin her zaman
bir delilik edupta
bırakıp gitme aman...


can bedende sağıken
yürek hep pırpır eder ..
yar yanunda variken
kalmaz elemle keder


istemem sende kalsun
sevdaluk buysa eğer
koskaca bir çöldeyim
susuz kalmişim meğer..


yarumun yeylesınde
olsam akan bir ırmak
ölumden farksuz imiş
yarden ayri yaşamak...

sevdaluk ede ede
düştum ha bu hallere..
ben şimdi akillandum
basmem çuruk dallere


sevdalukten doyilmaz..
yarun varise eğer..
buni yeni anladum..
yurek bidefa sever..


Hasret kaldum sevduğum
Gözunun karasina
Gün olur devran döner
Yar kavuşurum sana
...

Gözlerun kara elmas
Bakmaya doyum olmaz
Kez seni alamassam
Bu dünyada yaşanmaz


Derede ala balık ..
Aldi beni bi darlık ..
Eskiden vardi sevdalık ...
Şimdi moda hovardarlık


Gercekten seven bakmaz.
Ne saga neda sole.
Soninde ölüm olsa.
Yarilen gider yola


Kumarler çiçek açti
Ayder koçi yanaşti
Benum gerip yureğum
Çikemez kapiya duşti .


Çıktım dağın başına .
Aşlamayı aşladım.
Sevdalık iyi şeydur.
Bende yeni başladum


Kim sevmista kavusmis...
Varmidu sevup alan..
Bu islerun soninde..
Gene hep derttu kalan


Nice hasretluk cektim...
Bi kere sarilmeden...
Varmi sevdaluk ceken...
Felege darilmede


Çok dertli yaziyorsen ,
Yüreğumi dağladun ,
Her sevda hikayende ,
Feleğemi tosladun


Yalandur dunya yalan
Hanidur sevip alan
Bunca sevdalarumden
Göz yaşi arta kalan


Sevdaluk eyı ama
Etmasını bılena
Eger kıymet bilmesen
Yazukdur sevilena


Sevda zor ile olmez,
Sevmedende durelmez ,
O yolde yurumeden ,
Soni asla görulmez


Ne sevdalar yaşadum
neler daha yaşarum
yeni model kizlarun
midesina şaşarum.


oki dagler dumanli
bende gitmem yayliya,
Sevduğum benden sonra
git ağliya ağliya
.


Veran kalsun bu kader
hep bizimi bulecek
sabredelum kardeşum
güzel günler gelecek


yarden ayri düşeli
kurumez oldi yaşum
dert kadere yazılmiş
silinmezki kardaşum
...


Bahar geçti yaz geçti
Gene gelmedi yarum
Kış kapiye dayandi
Soğuklerde ağlarum..

yarum mavi puşiyi..
artuk sarmez başine...
kazimişum aduni,.
yar musallat taşine


gece çiktum dişari
ayder güzel parliyo,
neredesun sevduğum
kalbum sana atiyor..


yar dağıt saçlaruni
dussun yüzunga perçem
gir gönul sarayuma
ol benum kraliçem
..

Güneş vurur eritur
Yüksek dağun buzini
Elbet cennetluk olur
Alen Hemşin kizini
..

 Verane yaylalarun
ben olayim çiçeği
Aç gönluni gireyim
olayim tek gerçeği


Verane kalmiş dağlar
Duman ile beslenur
Yağmur yağmasa bile
Hep gözlerum ıslanur.


Yeyleciyim yeyleci,
etmisum çok heneci,
şimdi olseda yesam,
cayun yanına minci:


Ihlamur yaprağınden
Kuşlar yuva yapacak
Sevdaluktan yananlar
Cennette buluşacak...


gözlerine baktıkça
derinlere dalarsun
sanki cehennem gibi
alev alev yanarsun...


 bassa ustuma geçsa
taş olsam yollarina
istemem dünya mali
bi baksam gözlerina.


sevdan gelıyor dile
yerdumani tercuman
oyle dema hay oğul
annen duymesun amanÇıktım dağun başina
Seni düşündüm seni
Dert içinmi yarattun
Ey yaradanum beni


gelmez oldi baharum
hep karlidur dağlarum
yar aklume duştimi
turki söyler ağlarum
...


Dağlardan eriyen kar....
Akarda olur dere....
Mevlam seni yaratmiş.....
Benim gönlüme göre.soğuk suda kesmiyor
hararet basti hepten;
rakıma meze yaptum
macig peynir turşiden.


beni benden aliyor...
dertli tulum kaydesi...
tulum neşeli çalar...
olsa yarun nefesi..


bahar geldida açti
dallarumun çiçeği
sensun ömrumun yarum
değişmez tek gerçeği..


ata ata biturdim
türki denen sözleri
sustuğum yeter artuk
konuşturma gözleri...
Kaçkarun tepesinde
durur gelin gibi kar.
Aksam bekledum niye
gelmedum geberesi yar


Gel kaçalum sevduğum
Bırak boyle inadi,
Zate baban vermeyi
Bu yüreğum kanadibenım sözlerum pekten
gız saçlarun ipekten
akşama gelecağum
kolla beni köpektenBilmem nasil doyulur
Söyle sevduğum senden
Güneş olda doğ bana
Her sabah penceremden.Oy biçtum karamişi
Verdum yarun elune,
Iki laf daha etsak
Doymam tatli dilune


Çoban olmiş dolunay
Gökteki yıldizlara,
Olsam ben da enişte
Bal tatli baldizlara


Dertlerun benum olsun
Mutluluk sana gelsun
Sakin ola uzulme
Seni sevmeyen elsun


Sevdugum senun içun
yanupta eleyimmi
yoksa habu sevdayi
kalbumden sileyim mi..


sevdali sevdasinlan
elbette yaslanacak ,
habu köti kaderi
benla kim paylaşacakben sevduğum kizlarun
hiç koşmadum peşine
deduğun sevdaluğun
rastlamadum eşineKaramişun dalina
kar yağar ince ince ,
kafam güzelleşiyi
sen akluma gelince


al elune bi kitap
gez okiya okiya
üç beş saate kalmaz
kiz dalarsun uykiya


dertle kodun beni
çok ustume gelursun
iki güzel laf deda
gözume uyku girsun


eyi koti gunlerun
geçti geride kaldi
millet kiydi nikahi
bir aydanda gün aldisevdaluk soğuk sudur
herkes biraz içmeli,
sevipte alemiyan
bu dunyaden göçmeliYar gözleruna baktum
ne yeşil neda ela
seni sevdum seveli
sevdaluk başa belaKalbumde ki yarayi
Dilum varmaz diyemem
Dikenli gul sevmişim
Ben ondan vazgeçemem..ye hala sutun bozuk
heral olecek minci,
sevdaluk çeka çeka
çikti uşağun hinci..Kalbumun içinde saklasam seni.
alsanda kimseye vermesan beni.
ara ki bulesen boyle seveni.
alnunun yazisi soy adum olsa .Geceler senun muradun olsa,
Gunduzler benum kanadum olsa,
Yar bu cefa sensuz cekilmez olsa,
Yar alnunun yazisi soy adum olsa..
gelmesa akluma gözunun rengi
durmesa o ande dunya ahengi
senmişsen meğerse kalbumun dengi
alnunun yazisi soy adum olsa..kar yağiyor ustuma
karanluk bir sokakta
sevduğumda uşurmi
acep benden uzakta
...yarum nerden bulursen....
benum gibi seveni....
sen kuzu ol ben çoban...
gezelum ovalari.nasil sarmez sevdaluk
yar bakince derinden
kalp kalbe dokundimi
dağlar oynar yerindenderdum çok ağir geldi
hafiflermi su katsam
ilac olur yarama
yare sarilup yatsam..sevdaluk diye diye...
yandi bitti yurekler...
hasretluk çeken gönlum
güni günine ekler..
Sevdugun istedi mi
Canden da vazgecilur
Yurekte dert oldimi
Raki susuz içilur.
sevdaluk nasibimi
aldum ben gidiyorum
ey gidl sevdaliler
dinleyun ne diyorumRaki ozlemiş suyi
Karişup beyazlasa
PuşiLim kafasini
Omuzuma yaslasa..adi bile kalbumi
oynatiyor yerinden;
şimdi geçilmez olur
sayfamuz sevdalidenyeylelera giderken ...
buldum bakir parasi...
oğlan gelma peşumden....
yersun biçak yarasi....bahçede iğde midir
dalları yerde midir
her gördüğün seversin
sendeki mide midir
çeşme başında kızlar
gördukçe kalbum sızlar....
duğunumde inecek
gökyüzinden yulduzlar...derin olur yarası
insan kalpten sevince..
nasıl bakacak sana
sonra seni görince
sevdaluk ince işler
insanun yüreğini...
sevupta terketmenun
anlamam gereğinikarşimdaki insani
nerden bilurdum kalleş
dayi çira yerine
verdiler bana ateş

ocak başinde börek ...
var bende yanmiş yürek...
çok dertlere dayandun...
bunada dayan yürek.onadur bilurmiki
deduğum türkilerum
anlatilmez yaşanur
yarla geçen günlerum...aska geldum dostlarum
sevdaliyim sevdali;
Benum sevdam pokutta
dağda açan gul dali...
TÜRKÜ VE MANİLER:YER DUMANİ HORAN KÜLÜBÜ


kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU