KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

AMLAKİT RESİM-YENİUşak evinun önüne
Asılmiş eski elek
Dert yurakde saklanur
Öğretmedimi felek.


Verane şu kavrunun
Nesi sevilur nesii
Dağlarun arasindan
Sanki bir gül bahçesi


Gökten süzülen bulut....
Beni sana taşıyor....
Bedenum ayri amma....
Ruhum senle yaşiyor


Senda olmasan tulum.....
Kim bilecek halumi....
Bu sevdanun uğrina.
Bir gün oleceğumi.


Parmaklarumden çikar.....
Dertli bir yol havasi.....
Anam ne etsun bana...
Yaram sevda yarasi


Ben bir oluk olsaydum
Yarun içtuği suya
Sevdumda alacağum
Seyrede beni dünya


Anlatayım sevdayı
Kulak ver sözlerume
Türkileri yazersen
Sevdanğun gözlerine


Şimdi olsada yesak
bi Hemşin Muhlamasi
 insani gençleşturur
birda tulum havasi:


Sarılı saçlarını
 Ellen mi tarayisun
 Geliyisun peşimden
 Bela mı arayisunsevduğum şifonunun
hani ustinde puşi,
konersen daldan dala
oldun güvercin kuşi


Yağarse yağmur yağar
şemsiyemi almişim
ben o güzel gözliya
islanmeden kanmişimmendil astum dilekten
sevmiş idum yürekten..
 bilsam sevmezdum oni
şimdi çikmaz yürektenSabah namazi ilen
Kalaş esiyor kalaş
Bekle beni sevduğum
Gelurum yavaş yavaşE dünya dünyamisun,
 Yoksa kabir azabi,
 Yalvaralum Allaha,
 Açsun bize bi kapi,E dünya dünyamisun,
 Yoksa kabir azabi,
 Yalvaralum Allaha,
 Açsun bize bi kapi,


Sari saçun yilandur
 Sar boynuma dolandur
 Seversen yürekten sev
 Dildekiler yalandur


Yüksek dağlarun kari
Erimeden akarmi
 Ben yurekten yanmişum
Ateş beni yakarmi:
Ne edeyim sevduğum
 Gidersan tutmam seni
 Dişten eyi olurum
 İçten unutmam seni


Karamişin dalina
Oturdumda gülemem
Sevdugum senden sonra
 Başkasini sevemem


Yeşil mavi rengumuz
 Kirmizidur kanumuz
 Ondortli belde gezer
Beşikten çikanumuz.
Bak ibret al
yere düşen yaprağa,
Oda eskiden
yukardan bakardı toprağaDaldum göllere daldum
 Bi avuç akil aldum
 Ben beddua bilmiyom
 Seni ALLAHa SaldumDuman ver ara ara
 Gideyim nazli yara
 Bi zalimun yuzinden
 Boyle kaLmişum dara..


Yağmur yağer başuma
Karişur gözyaşuma,
Ne talihsuz kulidum
Neler geldi başuma
Koydum kukmayi suya
Aksun aksun su dolsun
 Tutuldım sevdaluğa
 Allah belangi versunverane kalmiş dağler
duman ile beslenur
yağmur bile yağmasa
yar gözlerum islanur.


sabah olmadi yarum
kaldum ben karanlukte
gönulden sevmeyenun
gözi hep ayrilukte..


kestane çiçeğiyim
ari alsun balumi
acep oda bilurmi
bu sevdali halumi.


Evunuzun asmasınden
Alamedum uzumi
Lanet kalsun çemberun
Göremedum yüzüni'


Günlüğümu ortaya
bıraku unutmuşum
haber edun imama
çoktan hapi yutmuşum


kazanum kara oldi
ateşte duradura...
gönlümi ettun yara
aşkunlan vuravura


elunde ikiyuzluk
birtanesi taşlimi..
banami öylegeldi
yar gözlerun yaşlimi


BAZEN DUMAN OLURUM,
BAZEN DA YAĞMUR, ÇİSE,
ELBET GÜNEŞ AÇARUM
BEKLEYENUM VAR İSE.


Lobiyanun içune
Daldum tahta kaşuği,
Bi ben değilum elbe
Bu dağlarun aşuği


Gûnleri geceleri
birbirina ekledum
gelmez oldi heyirsuz
boş yereda bekledum.Yar'e kavuştugumde
Çiçek açsun dallerde
Ha geldi ha gelecek
Gözum kalmiş yollerde ..


Sevdaluk ede ede
Kaldum habu hallara
Ben şimdi akillandum
Basmam cüruk dallara


Masa üstünde koku
Açta mektubu oku
Seni sevdim seveli
Gelmez gözüme uyku


Atım araptır benim
Aşkım şaraptır benim
Bu iş böle giderse
Halim haraptır benim


BİR DAL KESTİM MEŞEDEN
YAR GÖRÜNDÜ KÖŞEDEN
RENGİNİNİ GÖLDEN ALMIŞ
KOKUSU MENEKŞEDEN


Virane yaylaradan
Duman geri gitmesin
Benki gelmem yaylaya
Sularıda akmasın


boynuna asileyim
tipuna kesileyim
anan oldi ehtiyar
ewuni ben sileyim


Geldi bir kara duman
Sardı yüksek dağları
Sevdalıktan eridi
Yüreğimin yağları


Lazuti öğüteyim
Kapıda kurutayım
Senin gibi güzeli
Ben nasıl unutayım


Denize dalan bilir
Dalmayanlar ne bilir
Sevda ateşten gömlek
Giyemeyenler ne bilir


Parmağıma gül yüzük
Parmağım oynamıyor
Senden başkası ile
Kanlarım kaynamıyorTaşı attım karşıya
Gitti düştü çarşıya
Şu köydeki kızların
Hepsi benzer turşuyaBu yapı iyi yapı
Üst üste iki katlı
Benim sevdiğim güzel
Şekerden baldan tatlıO incecik boyunla
Benzersin doğru çoğa
Kız sende sevdalığı
Almışsın oyuncağaKaryemişin başları
Dolu beyaz taşlarım
Mektubum postalıdır
İçi dolu yaşlarım


Dün gece seni sordum
Karanlık sokaklara
Bulamazsın dediler
Gitmiş çok uzaklaraÖylece bak gözüme
Çevirme bakışını
Seviyorsun besbelli
İtiraf et aşkınıNe kadar istesende
Gerçeklerden kaçılmaz
Öyle hisler vardırki
Söz ile anlatılmaz


Yaşar Çelik
SEVDALUK ÇETİN İŞTUR
ARAYA GİRER DAĞLAR
GECE YILDIZ ARKADAŞ
SABAH TA HASRET BAŞLAR..


Tulumcu Tahir Taşer
Nesine sevineyim,
Gun bitti oldu akşam.
Gozum onina gelur,
Ne yona dogri baksam.


Hüseyin altay
Dert yürüdi gene dağler ardinden
Yaş akip gözumden sele karişti
Baktım soni gelmez ayriluklerun
Yanardi yuregum o de alişti


Hüseyin Altay
Yüksek dağun karini
 Vurur eritur güneş
Senun açtuğun yara
 Kurşun yarasina eş...tulumcii...Hüseyin Altay
Dere akar aşaği
Suyi vurmesun taşa
Sen ne sõylersen sõyle
Yazelan gelur başa...tulumcii...


Hüseyin Altay
Sen gidersen yeyleya
Ne seğer var ne sipa
Hele sevdaluk eder
Tipa bakele tıpa...


Tulumcu Tahir Taşer
Sevdalukten anlamam,
Kimse bakmiyor tipa.
Gel senide bağleyim,
Kelbumdeki boş ipa.


Hüseyin Altay
Gene dağler dumanli
Hava açmez bi turli
Çiçeğun bi suçi yok
Konan arı kusurli...tulumcii...


Yaşar Çelik
SEN DAĞLERDE BİR ÇİÇEK
BEN ÇİÇEĞUN ARISI
SARELECEĞİM HAMA
YA GÖRÜRSE BİRİSİ))


 

Tahir Taşer
Amlakit bir baskadur,
Istersen git sakeza,
Yade taşun ardinde,
Sarelursen o keza


Hüseyin Altay
Sevdan beş para etmez
Gönül versen ne fayda
Bizum kitapte yazmez
Adam satmak bir ayda


Hüseyin Altay
Dere akar aşaği
Suyi vurmesun taşa
Sen ne sõylersen sõyle
Yazelan gelur başa...tulumcii...


Serdar Kamber Ibili
ACABA HİÇ ETTUMİ
BENUM GİBİ SEVDALUK
SEVDUĞUNİ VERMEYİNCE
SANADA GELDİMİ DARLUKTahir Taşer
Daha ağzuma almem,
Sevdalugun adini.
O bir kere oliyor,
Unutemem tadini.


Hüseyin Altay
Ne mecnun olabildum
Ne ferhat nede kerem
Benide onlar gibi
Sevdaluk etti verem


Tahir Taşer
Nerdende hatirlattun,
O keybana kariyi.
Gittugi gun açecem,
Arkasinden rakiyi.


Hüseyin Altay
Kaynanayi boş verun
Kezi daha önemli
Tahir iboya bi sor
Senden daha kidemli..tulumcii...


Tahir Taşer
Kaynanayi kandurip,
Aleceğim kezini.
Neselki beni yakti,
Çakeceğim benzini.


Serdar Kamber Ibili
Hüseyin aramam seni
Ne bugün nede yarun
Ettun beni türkici
Bir odur bana karun


Tahir Taşer
Kucuk boyuk bakmezsen,
Ortamungi kuriyon.
Bedava çaliyon ya
Onden çok seveliyon.


 
Sevdugumden ayrildum,
artuk herkes biliyor,
askun cenazesinde,
yurek namaz kiliyor.


böyle bi aciye yurek dayenmez
duvara anlattum bi cevap vermez
sevduğumden ayri bu yuzum gülmez
gülmayi unuttum nerdesun yarum...Amlakita beraktum,
7 koyin 5 kuzi.
Hergün aradum durdum,
Daği taşi ve duzi.
Altisi husaitte,
Yatti gelmedi eva.
Besledumde boyuttum,
Bumiydi bana reva.
Altisi fayli meçul,
Hala bulunemedi.
Belkide kavrunliler,
Kesip hepsini yedi..
GARİBOĞLU TAHİRDEN


Tahirun derdi baśka
Çok para lazim ona
Koyunleri berakti
Tulum çalar horana


BU AKŞAM TULUM CALDI
PAYLAŞTUK DİNLEDUNMİ
BEN NİYE YOKİM DİYE
ACAP PAHLUŞ OLDUN Mİ


Tulumci yol açeldi,
geliyonmi yeyliya.
Bu yilda hasretluk var,
goruşuruz seniya.Biz hiç unutmedukki
Doğduğumuz yerleri
Hayat mücadelesi
Ayiriyor bizleri..


OY DUMANIM DUMANIM 
SEN DE BENİM DÜŞMANIM
ALMADIĞIMA SENİ
BİLSEN NASIL PİŞMANIM ...


 

Derduma derman olsa
 Zehir bile içerdum
 Deseler sensuz cennet
 Cehennemi seçerdum....


Evunun ardi uzum
 demeye tutmaz yuzum
 Ettum yeni bir sevda
 Sana kalmadi luzum


Toprağa baktum kara
Güneşa baktum sari
Bulamadum bi turli
Kenduma göre kariBu dağun ardi orman
 Sevdamden yazdum ferman
 Yaktun yureklerumi
Şimdi ararum dermanDertli dertli soyletur
 Gözlerunun karasi
 Gömleğunden görinur
 Yureğunun yarasi


Gömleğun yakasina
 yeşil boya surulmiş
Neyapalum sevduğum
 Dünya boyle kurulmiş


Kemençemun teli var
orta yerde beli var 
ander kalsun sevdaluk
kitaptada yeri var


pencere parmak parmak 
var aramızda ırmak
yakıştımı yar ile 
ayrı ayrı oturmak


Peştamalin altından 
şalvara bak şalvara 
sevdaluk ede ede 
kalduk habu hallara


çikacağum yaylaya
yarda gelsun peşume
oyle severum oni
güneş oldi kişume -


Ayvalar sari sari 
Kopar oni dalinden 
Etmedunmi sevdaluk 
Anla benum halumden


yine mi dumanlandi
şu karşi yuksek dağlar
sevmeyen nerden bilsun
seven ne diye ağlar


sevdaluk oldi oyun
oynamasak ayiptur
gerçek aşk kaçti gitti
bu aralar kayiptur


evlenelum güzelim
yeni yuva kuralım
sen sevdin ben da
sevdim niye bekar duralım -


Beklerumki kar çiksun,
Yaza ilk ben geleyim.
Alişmişim bir kere,
Seni nasel sevmeyim.Resimlera bakarim,
Hasret burnumda tuter.
Yiyecek lokma olsan,
Herkes inanki yuter.


Simdi enaz 5 metre,
Vanagundeki karlar.
Nisanda açelurmi,
Acaba bizum dağlar.


Özcan Apo hevestur,
Mayiste yurumağa.
Serdar,ide geturun,
Yemeği pişurmağa.


Biz gidelum açelum,
Millet sonradan gelsun.
Herkesun vasiyeti,
Ecel burada gelsun..


Lezedeğde yer yoktu,
Amlakit hep kayaluk.
Atun beni ğorğluğa,
Istemez bana başluk.


Sari cicekler koksun,
Eğriler bir taraftan.
Hander benum yuregum,
Kopemiyor dağlardan.


Duman oturur dağa,
Eyide vurur baluk.
Niceler gelip geçmiş,
Edemeden sevdaluk...AMLAKIT SENELERCE,
AKAN DEREN OLEYIM.
BOYUK SOZ DEMEYIMDA
BEN BURADA ELEYIM


Doğru söze ne gerek
Yarum döneksun dönek,
Yakıştimi guzelum 
Üzerime evlenmek


GÖKTEN UÇAN TEYARE
BOYALARUN SOLDİMİ
ALDUN GİTTUN YARUMİ 
BOŞ KOLTUĞUN DOLDİM -


HER SEVEN YÜREĞUMDEN
PAYİNİ ALDİ GİTTİ , 
DAHA KİMSEYİ SEVMEM
YÜREK KALMADİ BİTTİ -


Derenun kenarında ..
Olta attum baluğa..
Gelupda köyünüze..
Tutuldum sevdaluğa


Yayladan Gidiyorum
İçum Durmaz Kan Ağlar
Madem Sevmedun Beni
Yikilsun Karli Dağlar


Yazın duman gelince
Yağmur yağar gök gürler
Yazman bile yeterli
Yinede teşekkürler.
 


Bu dunya neye yarar
Sevup alamayınca 
Hep dunya senun olsun 
Huzurun olmayınca


Dumanda gelir girer 
Güneş ilan arama, 
Gurbetteyim nazli yar 
Beni köyde arama -


Hay buradan aşaği 
Yollar çamurlukmudur 
Vermezler sevdiğimi 
Dünya gavurlukmudur -


Gökyüzünde serili 
Sıra sıra yıldızlar 
Rüyada beni görsün  
Akşamdan yatan kızlar -


Ocak başında taşlar 
Hoş geldiniz kardaşlar 
Sevdalık dedikleri 
Önce kardaşla başlar


Bu çeşme güzel çeşme 
İçmeğe bir tası yok 
Kırma insan kalbini 
Yapacak ustası yok -


Duman dereler ile  
Gitme yarim itersin 
Yedi türlü çüçeksin 
Her yaylada bitersin  -Çay benim çeşme benim  
Önüme düşme benim 
Dalga geçtim seninle 
Sevdiğim başka benim -Akşam oldi dinlerim
Derenun akişini
Ayrılsakta unutmem
Yarumun bakişini.Bıraktun gitun beni
Ağardi bak saçlarum
Kadehumde rakima
Su olur gözyaşlarum.


Güller durur dalinda 
Solmadan sararmadan 
ALLAH alma canumi 
Yaruma kavuşmadan


Ander kalsun gurbeti
Herkes oldu yerinden
Hemşin’in hasretluğu
Yaktı beni derinden


Ee verane dereler
Gidersuz akup akup
Hiç hasret çekmezmsiz
Donup dağlara bakup


Bu sene yaylalarun 
Karı kalkmadı karı 
Gelmedi vartovara 
Neyleyim böyle yarı 


Kestane çiçeğinden 
Acı oldu balımız 
Sevduk da alamaduk 
Yıkılsun ikbalumuz
 


Evimin balkonunda 
Menekşenun saksısı 
Hep bana mı çatacak 
Güzellerin aksisi
 


Kaybana ander Kalem
Yine geldun eluma
Birkere yaramadun 
Dermansuz dertlaruma


Gene geldi karakış
Havalar hep soğuktur
Dokunmayın hiç bana
Moralim çok bozuktur


Sevdami alamassam
Bu dunya bana haram
Yar senun eserundur
Yureğumdeki yaram


Geceler uzun uzun
Birak yarum uyusun
Yarum senden su içmiş
Dere suyun kurusun...


Aştum daği arkaya
Sabah kuşler oterken
Yaşarum eli gibi
Sensuz günler geçerken 


Hay bureden aşaği
Ben enmezdum enmezdum
Can versam kucağunda
Kuranda istemezdum 


Bugün cumartesidur 
Yarun pazar değil mi ?
Ne kadar güzel olsan 
Sonun mezar değil mi 


Yureğumde yara var, 
Dermani bulamadum, 
Derdumun sebebidur ; 
Sevdum kavuşamadum -


Sevdaluği kaldurdum 
Tavanun arasina
Bi çare bulamadum 
Gönlümün yarasina -


kaç yıl sevdaluk ettuk
gece gunduz beraber
sevdan evlendi diye
geldi bi kara haber


yayladan doğan güneş
derelere vururmu
tukenmese dertlerum
göz yaşlarum kururmi


koyini saldum dağa
kuzisinun adi yok
sevduğum buralarun
bu yıl sensuz tadi yok


Evin basi buğdaluk
yandı çıktı ortaluk
e kız yaşin kücücük
bastı seni sevdaluk..


Kopya çekmek isteyen
Kitabumi okusun
Yada evde oturup
Kazak çorap tokusun -


Akşam pilav pişirdim,
Gene karnı şişirdim,
Çok türkü diyecektim,
Defterimi düşürdüm.


Dağlarda kar kalmadi
Gözlerde fer kalmadi
Atma türki yazmağa
Bende mecal kalmadi -


Derenun kenarina
Durur yeşil bi çamluk
Bir olunca gönüller
Güzel olur sevdaluk


Bu gözlerum dünyaya
Gelmiş ağlamak içun
Mezar olsun yaşlarum
Sevda çekenler içun 


Dertler bitmez yürekte
Hayat aci tatlidur
Bu dunya boyle işte
Bi güldürur, ağlatur -


Sever gönlüm tulumu
Sen olursan kaydesi
Neye yarar bakişmak
Olmeyince haydesi 


Yemin olsun yürekten
Bezma sakin sevmekten
Yarum bana baktimi
Korkarum erimekten -


Mezarumi kazsunler
Dağlarun yamacina
İnşallah tüm sevenler
Ulaşur amacına 


Yaz geldimi bahçeye
Çay canlanur biçilur
Zehir olsan kalbume
Bu gönlümce içilur -


Üskürtu sis kaplamış 
Görünmez kayalukler
Yedirup ıçirmeyi
Gaybana sevdalukler.


Üskürt dağun başinden
Yel eser bilurmisen...
İçtuğum rakilerun 
Bardaği olurmisen...


Yol ustina eğreti 
Yollari serin etti
Habu konişmalarun 
Beni hep deli etti -


Uşak kaşlarun kara
İçumde vardur yara
Nasil sevdum ben seni
Oldun başuma bela -


Çam ağacı misali
Yaz kış dim dik dururum
Sevdakar ateşlere
Çira olur kururu -


Çam ağaci misali
Yapraklarum dökülmez
Sevda pençe taksada
Kalp yerinden sökülmez -


Sevdam ile beraber
Dağlari aşiyoruz
Senda türki dedun ya
Biz boşa yaşiyoruz 


Olsam yayla çiçeği
Yarum alsa koklasa
Yapsa benden bir demet 
Odasinde saklasa -


Ey çiçekli yaylalar 
Sizeda geldimi yaz
Yine gönlüm sizdedur 
Hertaraf olsa beyaz


Karakuş yuva yapar 
Armutun kovuğuna 
Kışın kızlar ne yapsın 
Köylerin soğuğuna -


Çikacağum yaylaya
Kuracağum çadiri
Başa gelen çekilur
Allahumun takdiri


İki taşun ardina
Bi çiçeğim kalmişim
Ne eyi güni gördum
Neda sevmiş almişim


Ellerle karıştırma 
Ben başka birisiyim 
Kim olduğumu sorma 
Hamsinin irisiyim 


Karli dağler sahittur
Sana olan aşkuma
O guzel gözleruni
Kilitledum kalbuma -İpum ile orağum
Bu yıl çokdur merağum.
Türkileri yazdukçe.
Geliyor ağlemağum
 


Bal yedim kaşık,kaşık 
Kafam karma karışık 
Kınamayın uşaklar 
Aşık olmuşum aşık
  -


ŞİMDİ TULUMİ ŞİŞMİŞ
YOL HAVASİ ÇALARSİN
RAKİYA MEZE EDUP
GONLUNİ PARÇALARSİN


YAĞMURUN SESİ GELUR
GECENUN BİR YARİSİ
HERKES SEÇTİ YARİNİ
BANA KALDI SARISI -


DAĞLARA KAR YAĞSADA
KAÇKAR BAŞİNİ EĞMEZ
BU GÖNUL SENİ SEVDİ
BAŞKASİNİ SEVEMEZ -


Karşıki kayalarda 
Ne türlü çiçek açar 
Ben isterim göreyim 
Sevdiğim benden kaçar


Boğazında beşliler 
Yılan olur yer seni
Söz deme kaynanana 
Uşağına der seni


Hay buradan aşağı 
Yol varmıdur dereye 
Gözlerini sevduğum 
Gelsene pencereye


Ellerumi buz etti
Bu puğarun sulari
Saydum bituremedum
Haftalari aylari


Yay ol Yavrum yay ol
Bağirdi horon başi
Hemşinun uşaklari
İnletti daği taşiGel çikalum gidelum
Yaylalara dağlara
Ölenler öldi gitti
Selam olsun sağlara


O yarumun sozleri
Hep banadur banadur
Benda severum onu
Gönlum unden yanadur


Yay ol Yavrum yay ol
Bağirdi horon başi
Hemşinun uşaklari
İnletti daği taşi


Gel çikalum gidelum
Yaylalara dağlara
Ölenler öldi gitti
Selam olsun sağlara


O yarumun sozleri
Hep banadur banadur
Benda severum onu
Gönlum unden yanadur


Samistal yaylasini
Duman sariyor yerden
Ander kalsun yureğum
Kurtulmedi kederdenİçtim yayla suyunu
Ne ciğer kaldı nede diş
Ha gayret be uşaklar
Oldu sayılır bu iş


Kara tavuk sesleri
Gelur dere boyindan
Kiz sağa sevdalandum
Ha bu güzel huyundan


Kapisinda ağaçlar
Ağaci ben aşladum
Kaybana sevdaluğa
İlkokulda başladum


Eser rüzgar kuzeyden
Gelur sarar yaylayi
Eğitime gerek yok 
Ben bilurum sevdayi


Daha fazla yazarum
Bunun gelsun cevabi
Sevdaluk güzel iştur
Az da olsa sevabi 


Neden bir bir peşine
Yanar benim sigaram
Gündüzden zevk almadım 
Gecemde oldu haramEvunun ardi uzum
 demeye tutmaz yuzum
 Ettum yeni bir sevda
 Sana kalmadi luzum


Derduma derman olsa
 Zehir bile içerdum
 Deseler sensuz cennet
 Cehennemi seçerdum....Sevduğum senun içun
yanupta eleyim mi
yoksa habu sevdayi
kalbumden sileyim miDumanlida dumanli
dağlerun işi bitti
alişturdi sevduğum
birakup beni gittiÇayirluğun aLtina...
Endum ama biçemem. .
EvveL sevmezdum ama.. .
Şimdi da vazgeÇemem


uzaktan severum yari görmeden
her gece ağlarum belli etmeden
canumdan geçerum geçemem yarden
geçersem bu dağlar mezarum olsun..


yar verduğun puşi hatira bana
bir ömür yaşasam doyamam sana
hasretten elurum tak etti cana
bu canum çikmeden kavussam yara.


güneşum doğmiyor karanluk dünyam
sevdama şahittur evumde bulmam
sensuz anlami yok burada durmam
yerum yanun yarum berak geleyim..


bilmemki kim verdi yüreğe derdi
aramam tek suçli kara kaderdi
uzaktan görsaydum o da yeterdi
çekilun göreyim dağlar yarumi...


beyazlanmaz kader hasret dağ iken
yarum bir gül olsa ben ona diken
son bir kez görsaydum yari sağ iken
vermem son nefesi yari görmeden.


gürgende yaprağim dala küsmişim
beklerken rüzgari meğer kopmişim
dusupta dereye yara akmişim
götur beni dere yari göreyim...


helbe kavuşturur allah seveni
çekmeyen bilemez anlamaz beni
olmasa rüyalar göremem seni
yar gelsa rüyama hiç uyanmasam..Akar gider dereler
 Durmaz günduz ne gece,
 Hala ismun dilumde
 Dört harfli iki hece


Sevdaluk çekenlere
sabir versun yaradan
Anasi verur kizi
engel kalkar aradan


insan denen mahlukat
çikardi ayriluği
Değerini bilmeyen
çekmesun sevdaluği..


Bu dünya yaratildi
bir sevdanun uğrina
Ayriluk düşer şimdi
sevdalinun bağrina.


bu dağlardan aşaği
koyun fınduk yemesun
sevdaluği çikaran
müslimanum demesun.


ayri geçen günlerde
varmidur bi alamet
bize de nasip olsun
düğun dernek kıyamet..


Yare kavuştuğumda
diner yürek yarasi
bende istesam acep
verurumiki anasi.


benum puşili yarum
saç teluni sakindun
oldun ellerun yari
ben arkenden bakindum.


Senozun kizlarinun
saçlari ipek yumak
Varmidur dört kitaba
yari yürekten vurmak


Yarum kapina geldum
horon duğun kıyamet
Alup gideyim seni
anan sağ ben selamet


Senozun tepesine
eser ince bir kalaş
Alacağum yar seni
anan ile vedalaş -


Yazduğum türkilerle
Eridi dağun kari
Buynuği büküp yere
Oldun ellerun yar


bir kez yazilmiş kader
silememki sileyim
sevduğumden uzakta
deyun nasil güleyim..


Kıskanurum rüzgari
Dalgalanur saçlarun
Eğup başumi yere
Kaderumi suçlarum..


yarun oılduğu yere
alup gitsam başumi
bir dere gibi akar
durduramam yaşumi


Duman gelup ulaşti
Trovitun içine
Yaşler kurumaz aker
Gözlerumun suçu ne.. -


Pokut evrafun çamluk,
Var yüreğum de darluk,
Yüregum de ki darluk,
Sevdaluktur sevdaluk


gelıncuk cıktı duza..
heral hava yagecek..
sorelum gelıncuga..
acep kimi alecek


aglemakle bıtermı ,
gozumdekı yaslerum,
acep ne zaman bıter,
gonlum de kı hasretum


dağlarun kari gibi
yüreğumda eriyor
her baktuğum köşede
gozum yari arıyor..


Verane bu dağlarun
Yazin erimez kari
Kahverengi gözlerun
Varmidur nazli yari.


derdumi yazacagım
kumar yapraklarina
okurken aksun yaşlar
yarun yanaklarına


sevduğumun gözleri
sanki araba farı
eğer kavuşamazsam
öldürürüm bu canı


Sevduğum gozlerunun
puğari ben olayim
yeterki sen ağlama
ben hep susuz kalayim


hasretden yureğumı
hem yakdim hem dağladum...
sensiz geçen günlerde
kara geyup ağladum


yardan kalan puşidur
buda kısmet işidur
kalbinden sevda geçsun
elektrik fişidur


takvim yapragi oldum
günleri saya saya
kisacuk boyina
bakayim doya doya kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU