KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

AMLAKİT RESİM-3-


AMLAKİT KAVESİNE
YAZDIM YARIN ADINİ
GÖZ AÇIK GİDERİM
YA ALMAZSEM YARUMİ

Gittuğun andan beri,
Günleri tek tek saydum
O gözler ecellummiş,
Keşke bakmaz olsaydum


Hasretluk çeker durur.....
Seni seven yüreğum...
Gülmayi unuutler....
Ağlayan bu gözlerum
.


Can boğaza dayanmiş,
Sensuz yaşamam diyor
Nefessuz kalmişim yar,
Ruhum can çekişiyor


 Söz geçmiyor gönluma....
Nafile ne söylesam....
Belki gülerdi yuzum...
Nazli yari bi görsam.


Karamişin dalina,
Oturdum da gülemem,
Hasretlendum yarimi,
Kimseya söyleyemem....


Bazi ağaç bilursun
Suya girince şişer
Yazdan kalma kütükle
Muhlama eyi pişe


Yaylalarun beyazi
Kar yağdi onun içun
Giden geri gelmiyor
Bi sorun acep niçun


O yaylalar yaylalar
Birden beyazladunuz
Herkez cekilup gitti
Şimdi baga kaldunuz


 Bakilsada dereye
Ağaçtan görenurmi
Bırakup bureleri
Gurbeta gidelurmi


 HEMŞİN adını duysam
Güm güm eder yüreğum
İçumden söz verurum
Seneye geleceğum


Kestım baş parmağımı
Kani akti dizuma 
E yarum sen koydurdun
Ellerumi yuzuma


Dağlarun arasınden
Esup geldi bi kalaş
Ben yeni sevdalıyim
Vardu kalbumde telaş


Yarumun saçlerine
Toka takarum telden
Dere bile çekinur
Gözlerumdeki selden :


Dört kitabun dördida
Derki Haksuzluk etma
Sevdali ayirani
Rabbum cennete sokma


Yaylanun yollarina
Yarumilen gezerdum
Çiçekten kolyeleri
Boğazina dizerdum


Çare aradum baktum
Dört kitabı yazana
Ateşte serin gelur
Sevdaluktan yanana.


Kavinde tutuşelum
Biz bi paket kibritun
Sade sevdan içumde
Değil malun servetun


Gel yarum biz kaçalum
Dağlara ormanlara
Bizi bulmak isteyen
Karişsun dumanlara


 Yağsun yağmurlar yağsun
Akan dere bulansun
Yar kibrit bende çıra
Biri bizi bi yaksun


 Yarume aldum kazak
Giysun oni göreyim
Yakişti boylarina
Boylarini seveyim:


HAYDE ÇİKALUM HAYDE
YAYLALARA, DAĞLARA.
ALUN GÖTÜRÜN BENİ
GENE ESKİ ÇAĞLARA.


 VİRANE KALSUN DAĞLAR
DERELER ÇAĞLAMASUN,
DERTLERUNİ VER BANA,
GÖZLERUN AĞLAMASUN

Gözümdeki yaşları
Vaz geçtum daha silmem
Sendan sonra puşilim
Güneş açarmi bilmem


Şimdi tek benum sevdam
Ander şişeler olmiş
Bahar kapide iken
Benum çiçeğum solmiş..


Gözlerumden akanlar
Yağmurmidur yaşmidur
Anlamadun halumi
Bak yureğun taşmidur


Bakmaya doyemedum
Sevdamun gözlerine
Su olsam vursa beni
Sabahten yuzlerine...


Oturdum turkı derum
Derenun kenarinde
Anzer bali acidur
Sevduğumun yaninde...


 Bi terefi sac yapi
Biterefi harduma
Gelda bitsun bu hasret
İlaç ol yar derduma
.

Dağlarun başi kardur 
Sevenun gözi yaştur
Benum vurulduğum
Sendeki habu kaştur


Türki yurek işidur
İçten gelur yazarsun..
Sevdan olmasa bile
Aşka hasret yanarsun


Nasel yazmeyim kardaş
İçum içuma sığmez
Mecnuna sorsan beni
Bu kadar sevdum demez


 Rüzgar dedun da kardaş
Esiyor kalaş yeli
Sevdaluk başka bişe
Deli gezersun deli


Bende çamun ustina
Pebuk olup asilsam
Sert başinda sevdanun
Rüzgarina kapilsam..


Açilur kulaklarum
Tulum sesi duyinca
Bi başka güzel olur
Horonda oynayinca


Kara çamun başinde
Öten karakuş olsam
Hemşin havasi olup
Tulum içine dolsam


Akrep ilen yelkovan
Şimdi donsa tersine
O zaman hasret kalmam
Dere tulum  sesine...


Endum dereden baktum..
Yeşillenmiş yamaçlar..
Yazmaz benum derdumi..
Kalem olsa ağaçlar..


O kara gozlerunun
Karasina duşmişim
Gel sondur bu yanguni
Yanmişim tutuşmişimŞimdi yanunda olup
Tutsaydum yar eluni
Deişmem dünyalara
Saçunun tek telini


Elbet kimse anlemez
Yanan kalbun derdini
Bu hayatta görmedum
Sevdam gibi merdini.


Ağlayince yanungde
Olsam yaşungi silen
Yaşermisen sevduğum
Bir omur benum ilen


Derken oldi karanluk
Yildizlari sayarsun
Her yıldızın adini
Sevduğunla koyarsun..


İçtuğun puğarlarun
Hasretiyim hasreti
Mevlam niçun yaratti
Bilsam habu gurbeti

Kara lastik ve puşi
Tam bir takım elbise
Durulmaz gurbet elde
Birde yarun yok ise


Yatak yastuk taş olmiş
Uyku girmez gözüme
Bir gün pişman olupta
Geleceksin sözümee


Berak bana ruhunu
Yar nefesun olayim
Çek beni içeruna
Kalbunda yaşiyayim.


Can boğaza dayanmiş
Sensuz yaşamam diyor
Nefessuz kalmişim yar
Ruhum can çekişiyor

Yeylelerun ruzgari
Şimdi vurur yuzina
Kurban olayım yarum
Çamurdaki izuna...


Karinca berekettur
Dolansun köşe bucak
Başka bir yoli yoktur 
O yar benum olacak


İncirun alti taştu..
Üstune baktum boştu..
Bu zamanun kızları..
Biri birinden hoştu


Erimez dağlarumun
Yukseklerı hep kardur
Sevdaya akıyorsa
Gözdeki yaş kutsaldur


Yari aramayilen
Geçti gençluk çağlarum.
Bazi meraklanurum
Bazi bazi ağlarum

Elungi ayağungi
Karinceler dişlesun
Ka beni öyle sev ki
Yüreğum genişlasun...

elungi tuttuğum an
derum ben cennetteyim;
yar beni arar isen
kalbungun içindeyim..


Sevdaluk lugatini
Sevda ettum okudum
Geldum son sayfasina
Bi madde da ben kodum


neredesın sevduğum
gene yanluz uyudum
bir sabaha uyanup
güneşe seni sordum


Aşağında gelen duman
Dereleri kaynatır
Sevdiğim saçlarını
Yel vuruda oynatır


Durmadan inkar eder,
Bilip de anlamayan,
Türküleri ne bilir,
Yara sevdalanmayan


Bu kadar aci verdun
Kalbuna keder dolsun
Neda güzel gülerdun
Yüzunga nallet olsun


deme böyle kardeşum
ben eski ben değilim
rakı doldurun dostlar
ölememki öleyim


Tükeniyor seneler
Bitiyor tane tane
Kim geldi da gitmedi
Dertler zaten bahane


Atarum iki mermi
Dağlarun doruğuna
Kurban olsun o dağlar
Benum sevdaluğuma


düşme yoldan aşaği
verurler kel uşaği
akurlen duz yolilen
kelde sevelur hemen evlen


Kayanin arasindan ,
yılani öldürseler , ,
Yarun öldi deseler ,
evlendi demeseler .


biz mi deduk sana
kapil da git peşune,
sen sevdaluk ettusen
uşaklarun suçu ne


sizlerle uğraşmak var
erkeğun yazisina
bizlerde güvenmeyiz
karinun cazisina


'Nerden kapildum bilmem,
Sevdaluk illetine.
Neden güven olmiyor,
Şu erkek milletine..


Gözünden düşen yaşler
Karişur derelere
Bırakursen yaruni
Elbet gider ellere..


Buz tuten yürekleri
söyle ateş yakarmi,
ağlayan bu gözlerum
daha ışik saçarmi


Çimenlere kar yağdi
Buz tutti yüreklerum
Elursem mezarumde
Gene seni beklerum..


Yeşili sevmem artuk
yüreği yaraladi,
kitlemiştum kalbini
ellere araladi...


Habu yayla deresi
Akar kurumez akar
Benum yeşil gözlerum
Yalnuz yarume bakar.


Gece çıktum dışarı,
aya bakarım aya,
köpek marazı tutsun,
sizi ayiranlere


Kaşinup durursunuz
Buz mi tuttu dereler
Dokunmayun kalbuma
İçi doli yaralar..


bir hayatı tukettum
aramailen yari
kaşit kaşit aşindi
yüreğumun damari


günesum doğmaz abi
derelerum hep buzdur
yarden ayri günlerde
gecelerum günduzdur
.

sana sevda oluşum
az değil ki nicedur..
hasretung yüreğumde
kaçkar gibi yücedur..


Ne edeyim allahum
gönul sevmiş unutmez
senun bu yalan sevdan
gözyaşumi kurutmez.


Bu yureğumden çikar
türkilarun acisi
senden sora olmişim
sevdanun yabancisii


Ağlatma yarum beni
gözyaşlaruma aci
bu yalan aşk yaratti
yurekte boyuk sanci..


Çarhalayi pişurdun
Nerde misir ekmeği
Gel beraber kurelum
Sevdaliler derneği


pilitamun külini..
çekerum eğişile..
kabaklar çoktan pişti
hayde yiyelum bile


Aşkundan Yandum uşak
düştüm dilden dillere
beni bu hale soktun
güldürdün hep ellere


Koy gürgen odunini
Pilita iyi yaner
Kardeşum seni gören
Çok sevdalidur saner


Kurmişum pilitayi
Bori gider bacaya
Sana bir dua lazim
Sen git bizum hocaya...


Şeytan girma kanuma
Ben sana aldanurum
Gözüm kimseyi görmez
Ondan bekar dururum..


Pencerenun öninden
Bak yola beni düşün
Bi dehe geri dönmem
Kesindur bu gidişum..


silememki sileyim
kader yazilmiş kara
helbe birgün gelecek
kavuşeceğum yara..


AMLAKİT YAYLASINDA
AÇAR YABAN GÜLLERİ
ALLAHIM SEN KAVUŞTUR
GÖNÜLDEN SEVENLERİ


Duştum kara sevdaya
içumde var bi darluk
gelsun yarum kackara
edelum bi sevdaluk..kaçkarın tepesine
teleferik kurulur
ilkini bilmem ama
son sevda unutulur..


Tulumun kaydesini
Dinleda beni düşun
Bi kere başladuk mi
Soni elum bu işun..


Dağlar olsa arada
Yikar gene geçerum
Raki olsun yeterki
Ben susuz da içerum...


saclarumi boyadum..
ettum güneşun rengi..
yürek hesapsuz sever..
oda dengine dengi


Yeni yaptum evumi
Gelde sen ol gelini
Tuttum yüzüm kızardi
Sevduğumun elini


canuma can katerdi
bi dönup bakmasiylen
bir ömur yaşar idum
yarumun sevdasiylen


Bi bakele dağlera
duman gene geliyor
ne edelum arkadaş
erekeklerde ağliyortopladım bi yük odun
satacağum gavura
e gız senda gidersan
kim enecek ahura


Şu yeni sevdaluk lar
Sana mutluluk vermez
Habu yalan dünya da
Doğru seven bilinmez


Gökyüzinden damlalar
Toprağa vuracakler
Birbirini sevenler
Ayri mi duracakler


güzel gözli sevduğum
doyamiyirum sağa ,
senlan bi yuva kurmak
kısmet olur mi bağa


baklava dilimiyim
odanun kilimiyim.
kimetli kaynanamun
bir tane geliniyim..


geldum da gideceğim.
derenun kenarine.
insan kötü bakar mi.
mavi gözlü yarine...


sizun orda horazlar
gun olmadan oter mi
bende laf çok emice
beş atmaya biter mi


Bilsam bu kadar derin
On metreye dalmazdum
Boyle tembel gelini
Aklum olsa almazdum


Boyi boyuma karar
her zaman beni arar,
iki gönül bir oldi
böyle sevdaluk sarar..


Tepede vurdum kurdi
indi dereye durdi ,
babanun akli olsa
seni bana verurdi :


ka kezler ka gelinler
günahi boynunguza...
Bu soğuk havalarda
bi girsem koynunguza.


dağlari aştun geldun
hiç bakmadun arduna;
sevdaluk ettun duştun
senda bokun tadina...


petekteki ballarda
gözlerini görduğum
çiçek olsam açamam
suyum sensun sevduğum..


işlemişim kalbuma
yarum senun aduni
her çiçekten bal alsam
vermez senun taduni...


güneş olur doğarum
dağlarun arasindan
candan geçerum ama
geçemem nazli yardan


Türkü-mani-Yerdumani horan külübü

kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU