KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

AMLAKİT RESİM -2-


Pencere parmak parmak
Var aramızda irmak
Yakiştimi yar ilan
Ayri ayri oturmak


Aksun dereler aksun
Taşlara vura vura
Saçlari beyazlattun
Sevdasuz dura dura

Menekşe çiçek açar
Yeri güzel olunca
Kardaşum senda su ol
Canver rengi solunca

Aşk sevdanun iksiri
Sen sevdanun esiri
Umarum baki kalur
Sevdaluğun tesiri

Karemiş çiçek açtı 
Kezelağaç sende aç 
Şeytan bana diyorki 
Alda sevdiğini kaç 


Güzel içme sigara 
 
Kesiyor nefesini 
Ufak ufak çağırsam  
Duyarmısın sesimi 

Kuyu dibinde kuyu
Uyu efendim uyu
Bana sarhoş diyorlar
İçtiğim üzüm suyu 

Kırmızı gül ol da gel
Bardaklara dol da gel
Sen beni alamazsın
Öğretmen ol da gel

Gökteki yıldızları 
Sayamadım kızları 
Evlendi güzelleri 
Kaladı yaramazları 

Bir kere bağır bana
Gelurum ben sesune
Bir daha değecekmi
Nefesun nefesume

Bakiyorum uşaklar
Turkiler siralandi
Bu akşam bu saatte
Yureğum yaralandi

İki turki yazayim
Dardu yureğum dardu
Beni dertlere sokan
Ne yapayimki yardu

Sevduğum saçlaruni
Ver rüzgara sallansun
Beni yardan ayıran
Bu dünyada gülmesun.
...


Evleri sirt üstine
Rüzgar eser savurur
Sevdugum senun aşkun 
Yüregumi kavurur


Sevdugum dedi bana 
Akşama buluşalum 
Armutlarun altına 
Oturup konuşalum


Tesbihumum teline
Boncuklar dizi dizi
Hakkumuzi yiyenler
Zebani çarpsun sizi  
 

Uşak kaşlarun kara
İçumda vardur yara
 
Nasil sevdum ben seni 
Oldun başuma bela


Suyun dibine yilan 
Bakiyor dolgun dolgun

Yardan fotoğraf aldum 
Biraz çehresi solgun

Bahar geldi ağacun
Çiçek doldi dalina
Dere boyi yaylaya 
Çık salına salina.


Kara tavuk uçuyor 
Baksana kanadına 
Sen benimsin benimsin
Konuşma inadıma


Amlakitun evleri
Hepside başka başka
Yaylamide severum
Köyumun yeri başka


Terk ettim gidiyorum 
Size kalsın o yerler 
Çoktandır diyemedum 
Bensiz kaldı türküler.
 

Kırmızı elbisenle 
Herkesi yakıyorsun
Gözlerimin içine
Sevdalı bakıyorsun


Çay benim çeşme benim 
Önüme düşme benim
Dalga geçtim seninle
Sevdiğim başka benim


Üstündeki buluzun
Dokumadır dokuma
Uğradın sarılığa
Yeter daha okuma

Amlakit dere içi
Otluyor koyun keçi
Yapma şekere benzer
Yarim ağzının içi

Amlakit yaylasının 
Açan çiçeği solsun
Gelen sene gelemem
Ne olacaksa olsun

Karemişin dalını
Kesip ekleyeceğim
Yarim daha ufaktır
Durup bekleyeceğim

Ey kız sığırı yürüt
Bağınıda uzun tut
Ben unutamam seni
Sen unutrsan unut

Yeni yoldan geliyor 
Lise talebeleri
Ne güzel yazı yazar
Sevdiğimin elleri

Biz geldik köyünüze
Bir bakın boyumuza
Acap beğendinizmi
Girdikmi gönlünüze

Dereden gelen duman 
Karışıyor havaya 
Sen yağ ol bende balık 
Girelim bir tavaya

 Giyme beyazı giyme
Üç günde bir kirlenir
Alırsan esmeri al
Gittikçe beyazlanır


Yayla çimeni yerden 
Güzel doymadım senden
Yer doyarsa yağmurdan 
Bende doyarım senden

Dinle arkadaş dinle
Dinleki ne diyorum
Gizli sevda çekerum
Anlamaz eliyorum...


Tuzlı mıncıyı bol ye
Bak nasıl su ıcılur.
Meraklanma hemsınlım
Yardanda vaz gecılur

Bazen eser başumda...
Deli sevdanun yeli....
Görmez gözüm kimseyi....
Sana sevda oleli...Şimdi ne güzel eser...
HEMŞİNDE dere yeli...
SeVDaMa sözüm vardır....
Tutamam başka eli..

Verane Uskut daği
Koyunlarun yataği
Sevmişum alacağum
Kimmiş yarun ortaği


Derten gelen bu ateş
Sevdalukle sonermi
Özlemişim yarumi
Dağlar geri dönermi..

Böyle yazılmiş kader
Hem ağlar hem gülerum..
Sevdali yureğile..
Türkileri düzerum

Kaderi sana yazan
Aklida vermiş sağa
Çiz kendi kaderuni
Düş gene sevdaluğa


Sevdaluk yana kalsun
Çikalum yaylalara
Bile türki diyelum
Bizum karli dağlara

Gizli sevda benumki
Diyemem sevduğuma
Bilurum soni yoktu
Söz geçmez yureğuma


Muhabbetun belini
Türki ilen kiralum
Gönüldeki yarayi
Horon ile saralum

Karemişin dalını
Kesip ekleyeceğim
Yarim daha ufaktır
Durup bekleyeceğim


Yeni yoldan geliyor
Lise talebeleri
Ne güzel yazı yazar
Sevdiğimin elleri


Aldı benı bir merak
Yazarum dertlı dertlı
O kadar derdım varkı
Üstu ustune katlı


Ander kalsun İstanbul
Gidemedum köyüme
Bi çare bulunmazmi
Habu zalum ölüme


Olmasaydi şu kader
Senunle kavuşsayduk
Derdumuzi pay edup
Birlukte yaşasayduk


Tulum çalsun inceden
Yol havasini yavaş
Bacim benum yeruma
Yaylalari bi dolaş


Türkiler sayesinde
Sizleride tanidum
Bilurumki dunyede
Yanluz dertli benidum


Dert deduğun nedurki..
ALLAH vermesun başa
Ben sevdami haykurdum
Yaylada dağa taşaGezdum gördüm her yeri
Kalmadi dert de tasa
Şimdi adet olmuşdur
Aldanmak göze kaşa


Gönüller bir olunce
Samanluk olur seyran
Herkesin yeri köydür.
Dönecek baci devran


Gece gündüz farketmez
Yeterki türki olsun
Sevdali yürekleri
Yüce yaradan görsun


Doli benum yüreğum
Zamane gençlerine
Allah verur sabiri
Yüreğun dertlerine

Bu zamanun gençleri
Anlamıyor sevdadan
Gerçekten seven
Gönül hiç vazgeçermi yardan


 

Hayatı yaşıyorsam
Bilki sensin sebebi
Senden başkasi olmaz
Daha sevmem ebedi


Aşkın ömrü üç yıldur.
İster kop ister kavuş..
Başume buyruk oldum..
İstemem başka çavuş

Aşk deduğun yalandur
Gören varsa söylesun
Sevupta alamiyan
Kendi derdine yansun


Alamadum yarumi
Oldi gitti ellerun
Sebebi bi tek odur
Gözümdeki sellerun

Görmedum bu dünyaya
Sevupta kavuşani
Allah görmezmi
Sanki sevdaya bulaşani

Can dedum canum dedum
Yoline kurban oldum
Almadi sevdam beni
Yaşarken sanki eldum
.

Yaz dedun yazayirum
Yürekteki derdumi
Sevdaya değer veren
Bu dünyaya kaldimi.


Gomdiler yüreğuma
Bida toprak attiler
Sevdaluk denen şeyi
Üç kuruşa sattiler..


Gönderduğun çoraplar
Ayağuma oldi dar
Herhal sevdalanmişim
Bi deişuk halum var
.

Yar göndersun mendili
Ben ucini işleyim
Yarumun anasini
Türki ilen taşleyim

Bi siz deyun bida ben
Türkiler bulsun hayat
Bida horon oynayun
Sevda işleri bayat

Bi kerecuk gülümse
Sevduğuni bileyim
Sen kalbuni ver bana
Ben canumi vereyim


Sevduğum aman aman
Halum dumandur duman
Seni seven kelbumi
Al isteduğun zaman.

Olmassa olmaz yarim
Dünya sonu değilki
Benum sana sitemun
Ayriluktan değlkii


Günlerden cumartesi
Peşina gelur pazar
Bu sevdaluk yüzinden
Adam destanda yazar


Hemşin deresi gibi
Akar göz yaşum akar
Sevdaluk olmasaydi
Türkiler nasil çıkar...


Sevdaluk olmasaydi
Türkı nasıl atilur
Dört satır yedi hece
Birda yurek katilur..


İstesem anasinden
Bana çorap tokurmi
Yazduğum turkıleri
Sevduğumda okurmi...

Sevdaluk olmasaydi
Dünya olurdi viran
Bu dünyada tek sevdam
Ondan gerisi yalan


Açsun komarun güli
Topleyup taç yapayim
Sevdamun saçlerine
O taci ben takeyim


Anasi tokur çorap
İki renkli iplerden
Yaylada duydum oni
Sesi gelur diplerden


Nasil oluyor bilmem
Akşam güneşi sarii
Kuş olsamda görsam
Uyurken nazli yari


Kalif vakti yaklaşti
Ateşi odunlayun
Deduğum her lafada
O kadar aldanmayun

Mektupta moderendur
Hiç pusula yazdunmi
Nazli yara ay vakti
Pencereden baktunmi

Hemşin pazara bağlar,
Yüreği hasret dağlar,
Tulumun kaydesini,
Sevdası olan anlar


Geldi ayriluk vakti
Gene desildi yurek
Ot yesam yaylalerde
Bana ne lazim borek

Yar başinde uzanur
ßoyLi ßoyince Kavak
Ne Ettun Sevduğune
Dönda ßi Geriye ßak

Bahçelere bal Kabak
Yaprağina alda bak
işte ben gidiyorum
Sen arkamdan bakta bak


Sevdaluk geldi başa
Daha geri donulmez
Sevdali yureklerun
Kusurine bakilmez


Duştum derin dertlere
Gönul oldi divane
Yaktum gemilerumi
Bakmam artuk geriye


Mezarumi kazsunler
Dağlarun yamacina
İnşallah tüm sevenler
Ulaşur amacina


Sevdam çitin dibinde
Bir çift ayak izimiz
Acaba o çimenlerde
Gezdik miydi ikimiz


Yaz geldimi bahçeye
Çay canlanur biçilur
Zehir olsan kalbume
Bu gönlümce içilur


Duman olsam kederli
Dağdan dağa dolaşsam
Karli dağlari aşup
Nazli yara ulaşsam


Bir kalpde iki sevda
Biri RABBİM biri yar.
Birindende ayrılsan
Dünya gelur sana dar


Dağlarda benum gibi
Dumanli hep başlari
Gavurun oğli durmaz
Akitur hep yaşlar

Yaylamda olsam çalsam....
Derli dertli tulumi....
Sevdam anlamaz beni.....
Tulum anlar halum

Tulumilen beraber...
Sevdami da yaşardum...
Bir de yarum olsaydi....
Karli dağlar aşardum

Sever gönlüm tulumu
Sen olursan kaydesi
Neye yarar bakişmak
Olmeyince haydes

Boğdaluktan aşaği
Belli eder izlerun
Bana dersun ağlama
Dolar kendi gözlerun...

Haykurmak istiyorum
Sevduğumi dağlara
Onsuzken akiturum
Yaşumi ırmaklara...


Dağlar dile gelecek
Anlattuğum sevdayle
İki türki diyelum
Böyle dertli havayle


DERTLİ YAYLALAR
Soğuk sularundan yudum içilmez
Dumandır Dağları seğer bulunmez
Hele çize varsa göz gözi görmez
Çocuk iken üşüdüğüm Serin yaylalar,
...
Üçbin üçyüz metre yaylamın yeri
gelemedim sana dokuz seneden beri
İpsuz bağladılar dönemem geri
Senin için ağladığım güzel yaylalar
Dağların Dumanlı başnda bulut
Bir düşünki veran kaldı Pilunçut
Ey Hemşinli Gurbet elde Hayali unut
Düşlerimden silinmeyen Güzel yaylalar

Buzgibi Puğarindan rakı içtuğum
Kaymağını,Yağını,Mincisini yeduğum
Şeradinden Taze Peynir seçtuğum
Sakez çıkarttuğum Dertli yayalalar

Dağlarında Hencecalig bulduğum
Sertlerinde Gübürler oynaduğum
Metluginde Sürütleri çektuğum
Deresinde de baluk tuttuğum dertli yaylalar

Mağrurdur tepelerin öne Eğilmez
Ağustosta çift yorgansız yatelmez
Sana hasret Nasıl olurda bitmez
Her DÖNÜŞTE ağladığım DERTLİ YAYALALAR.

Ali Kemal Okumuşoğlukavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU