KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

ÇAMLIHEMŞİN -5-


E Sevdam Yanarmiydim
Olsayidun Yanımda
Her Gün Bİrer Ak Çıkıyor
Gencecik Saçlarımda


Ah Gidi Yalan Dünya
Benden Neleri Aldın
Yar Sen Giddin Gurtuldun
Beni Dertlere Saldın


Bendenlerumuz ayri
Kalplerumuz birlukte
Çok sevdaluklar ettuk
sevduğumlen çaylukte


Her Gece Rüyalarım..
Keşke Seninle Dolsa ...
Anarmıydım adını ...
Çabucak unutulsa..


Unutmakda Zor İşmiş ..
Geçde Olsa Anladım
Niye Giddin E Sevdam....
Ben Sevdana Doymadım


 BAKTUM KARLİ DAĞLARA,
GENE GÖZLERUM DALDİ,
HABU YALAN DÜNYANUN
DERTLERİ BANA KALDİ.


 YÜKSEK DAĞLARUN KARİ
ERİMEDEN AKAR Mİ?
BEN YÜREKTEN YANMİŞUM,
ATEŞ BENİ YAKAR Mİ


kariştirsak külleri
ateşlesek yanarmi
suzulse göz yaslarim
oda bilse aglarmi


Dün karlı dağlarımda
Renk renk çiçek topladım
O güzel çiçekleri
Nazlı yare sakladum

bir taş attım diye
geldi denizun dibi ...
kimseye olmuşmidur
bize olduğu gibi...

allah nasil edeyim ....
bu yil dağlar dumanli....
içerdum bir bardak
çay oda olsa limonli

yağmurun sesi ile
al çayını yudumla
hep ben mi sabredeyim
biraz sen beni anla.

dinle dere sesuni
sanki bişe der gibi
eskiden seven yarum
şimdi oldun el gibi...

Vurdum yokiş yukari
Çekmez benu dizlerum
Yatayim dizlerune
Alsin benu gözlerun

Her gecenın yarisi
Akluma geliyorsun
Gördum seni rüyamda
Gittukçe eriyorsun

Tulumci Çal Tulumi
Yüreğum Kan Ağlıyor
Habu Sevdali Gönlum
Sevmeden Yapamıyor...

duyanlar haber versun
duymayanlarda duysun....
oni çok seveyirum
gelin olmadan bilsun


Sert Üstine Lahana
Yapraği Döndi Yana
Daha Ne Yalvarayim
Halden Anlamayana

ben bulmaca gibiyim
çözebilmek zorbeni...
elegüne danışma
yüreğune sorbeni....

Karşiya oda yandi
bırakun evda yansun
gidun deyun yaruma
ben yandum oda yansun.

gozlerumdeki yasi
ana kurutamadum
almadun sevdugumi
oni unutamadum

yağmurdami islandun,
gel güneşe çikalum,
kime fayda var ise
sevduğum bana duyurt


Tadını alamadım
Bu güzel yaylaların
Ömür boşa geçiyor
Ağlayın sevdalarım.Tulum çare olur mi,
Gözlerumun yaşina
Yaruma sitemum var,
Puşi takmaz başina.


bakamam gözuna yüreğum etmez
aşkımı yazamaya kalemler yetmez
yara sevdaluğum ölsemde bitmez
gelmesun azrail yari almaden...


dumanun arasinden
bazen gorunur daglar
kalmisim uzaklerde
simdi yuregum aglar


ne edelum yegenum
bu dünyanın kaderi
birturlu unutulmaz
insan doğduğu yeri


kaçkarlar yine öyle
heybetini koruyor
dağların zirvesinden
sana selam soyluyor


Merdivene taş dizdum
hep basamak basamak
haram olsun ermeni
sağa elle yaşamak


yureğumun derdini
ben kime anlatayim
boyle sevdaluk olmaz
sevdasuz yaşiyayim


Sevdaluk bilen eder
lazim deyil kilavuz
ben sevda edemedum
kaldum boyle yalağuz.


GÖKTEKİ YİLDUZLARUN
TEKER TEKER ADİ YOK
MADEMKİ SENDE YOKSUN
BU DUNYANUN TADİ YOK

DUMANI GERİSİNDEN
 BAZENDE ESER GALAŞ
 SEVDA ÇİÇEK GİBİDUR
 KÖK SALAR YAVAŞ YAVAŞ

SEVDA GARİP BİŞEDUR
 KİMİ YAKAR BİLİNMEZ
 O TRENE BİNDİNMİ
 ÖMÜR BOYU İNİLMEZ

DERE AKAR KUDURUR
 TAŞİ TAŞA VURDURUR
 ANDER KALSUN SEVDALUK
 ADAMİ SÜRÜNDURUR

dön artuk doneceksen
sabir kalamdi bende
bukadar uzulum yeter
hiç insaf yokmi sende...


bazi zaman gözyaşum
akar gider her gece
benum yaşum su gibi
yara akar sadece..


Göz yaşlarum sel oldi...
anlamaz yar halumi...
çok sevdum alamadum...
dünya kanuni bu mi...


Çok içlendum bu gece
bir daha diyecegum..
beni ağlatan yari
mahşer de göreceğum.


duşti toprağa yaşum
bilurum sevdadandur
bu dunyada en aci
sevupta almiyandur


Kiz saçun ipek gibi
Güle benzer kokusi
Bu Hemşinli Uşağun
Yoktur aşkten korkusi...


Boş hayaller uğrinde
Kendumi kandurmişim
Yaloğuzluk dalinde
Oskari Kaldurmişim....


Nazlisun Cilvelisun
Gözleri Surmelisun
Nasi bi güzelluk bu
Sen Beni Sevmelisun


Böyle yazmiş yaradan
Kader ördu ağlara,
Yoktu benum sevduğum
Benum sevdam dağlara


Babam köyun muğtari
evinde saklar ari
yalvarturuda almaz
bana güzel bi kari


Benum sari şekerum.
Yolina gül dökerum.
Kiz ananun kahrini.
Senun içun çekerum


Kurdum kumar yukini
Hamlanmişim kalkamam
gidceksen git hade
arkandan el sallamam..


Sevdalık dediğin şey
masallarda kalmıştur
bu zamanin aşkları
yalanla yıkanmıştır


senu zalumun kizi
kurtardiler elumden
yureğumi sızlattun
anlasan dilumden


Duman olup karişsam
Yarumun nefesine
Usul usul soluyup
Alsa beni gönlüne ..


Beğenmezler sevdami
Yakişikli değilmiş
Bu sözlerden bana ne
Gönlüm o'na eğilmiş


yayla düzleri gibi
sis basti yureğumi
beni kaybettuğunde
anlican değerumi.


horonun başi benum
ayaklaruma uyun
sevdaluk cünah değil
duyun yavrilar duyun

yazmakle bitiremem
dertlerum dizi dizi
yakinde geliyorum
bekle hemşinum bizi

Yayladan ki yürüdüm
Cise sardı dağları
O dağların Aşkına
Eşittim o yolları.

Dumanun arasınden
Bazen görünür dağlar
Yari gelen sevenur
Yol koşanlarda ağlar

yurudum dere boyu
baluk avlemağilen
yar gelince akluma
dondum ağlemağilen

Sevdaluk gönül işi
tanimez erkek dişi
yaz ayinda duşurur
yureğumuza kişi

sevdaluk boyle bişe
once adami yakar
sonrada gozlerunden
oluk oluk yaş akar

yakacak yüreguni
sevdalugun ateşi
öyle birini sevdum
dünyada yoktur eşi...

Bilmem artuk kurur mi
gözyaşlarumun seli
sevdalukten geriye
iki yarali bi eli

daha yaşun ufaktur
göz yaşuni bilemem
çok kevi içun yanmiş
buna bişe diyemem

daha yaşum otuz beş
ağardi saçum başum
Yarum benden gideli
Şişeler arkadaşum..

Yayla yollari duman
Lastiğum oldi çamur,
Ben zate islanmişum
Yağarse yağsun yağmur


Yayla yollari taşli
Deler mi lastiğumi,
Bilur mi yüreğume
Yavrim taş bastiğumi


yayla yoli çikarum
Ayağumde lastiğum,
Sarilur da uyurum
Otlar yorgan yastiğum


Tesbihumum teline
boncuklar dizi dizi
hakkumuzi yiyenler
Zebani çarpsun sizi


dalinda yoprak olsam
yolunda toprak olsam
yine severmi dersin
oni arayip bulsam

ay doğar gecelere
Daldum düşüncelere
Herkes aldi yarıni
Ben kaldum köşelere

gelduk düğün evine
düğün evi üç katli
habu köyin kizlari
baldan şekerden tatli

yağmur yağdi islatti
Yaylada çalilari
Allahum kavuştursun
Butun sevdalilari

Yaylanun çiçeğune
Konar küçilik titer,
Azicuk çok sevdun mi
Sevdaluk geçer biter

 
çıktım dağun başına
vurdu bana yorgunluk
sen inceluğa bakma
onda vardır odunluk

 
bağladum kuşağumi
püsküli oldi yandan
sakın çıkma kapiya
nenen bakayi camdan


  e gız eve vardınmı
hiç durma beni ara
kömürluktanmi çıktın
yüzün gözun kapkara


 
Yeşil çay bahçesine,
Tulumun nav sesine,
Dağlarun tepesine,
Alun götürün beni.


 
Bahçelere, bağlara,
Yaylalara, dağlara,
Gene eski çağlara,
Alun götürün beni.


 
Yaşaduğum yerlere,
Köydeki düğünlere,
Mazideki günlere,
Alun götürün beni.


 
Yaşaduğum yerlere,
Köydeki düğünlere,
Mazideki günlere,
Alun götürün beni.


 
Toprağina, taşina,
Ateşluğun başina,
Ekmeğine aşina,
Alun götürün beni.


 
Kimseler koparmazsa
Dalindan düşer elma,
Yürek senun yüreğun
ister sev ister sevma


 
aldum da orağumi
gideceğum yaylaya
gız seni kimse almaz
git biraz bak aynaya


Gözlerinin Karasi
Bende Hala Yarasi
Çok Uğraştım Kalbimden
Çıkmıyor hatırasi

yaktı beni sözleri
onun tatlı gözleri
hala yanar içumde
o aşkumun közleri.


Kara Kapli defterun
Beyaz sayfası boldur
Sevmediyse Hiç Seni
Onun ederi Yoldur.


Ne yaylasında durdum
ne bal yedim ne kaymak
nasip olmadı bize
bir yastığa baş koymak.


 kara kapli defterun
sayfasi beyaz beyaz
belki aşik olurum
gene severum bu yaz


 Ne yaylasında durdum
ne bal yedim ne kaymak
nasip olmadı bize
bir yastığa baş koymak..


BU DAĞLARI AŞARUM
YAZILANI YAŞARIM
SEVDALIĞIĞA DÜŞELİ
DİNMEZ OLDİ YAŞLARIM


 kara kapli defterun
sayfasi beyaz beyaz
belki aşik olurum
gene severum bu yaz


 
karayemiş dibinde
olur acı ifteri
açturma bana uşak
kara kapli defteri


Deşme dostum Yaramı
Biz derinden yanmışız
Biz Sevdik elin Oldu
Yazık Bizim sanmışız..


kiz gor benum halumi
oturuda uzulma
değmeyen canlar içun
hiç boş yere suzulmaAyağında çoraplar
kapkara zeytin gibi .
bırakup gittun beni
anasuz yetim gibi


namutli siza olsun
gene görundi dağlar
ağlarsa anam ağlar
gerisi yalan ağla


denizin dibi derin
üstüne halı serin
sandık sepet istemem
beni sevdiğime verin


Akup giden goz yasi
Deger mi kiz ellere
Yureguni acitan
Birak girsun yerlere


yağmur yağdi dağlara
suya basan kayacak
bağa o coz var mı ki
Seni adam sayacak


Her gelen bi taş.
atar.sanki yolun dibiyim..
senda sevda var ise.
benda senun gibiyim


duman dağdan yukarı
tepelerde kar vardur
e kız sevduğun uşak
hala daha bekardur


sevdaluk bunun adı
içmeden sarhoş eder
yaşalanurum senunle
izun verurse kader..


 
kim aldida bagladun
puşinun sarisini
yedun biturdun yarum
omrumun tarisini...


sevduğini almayan-
yari ölü sayilur-
seni çekemeyenler-
bu olaya bayilur


Kırani aşamasın
Düze ulaşamasın
Yazuk nefeslerine
Benlan yarişamasın


Kırmizi çiçekleri
Ben yakama takarım
Kız seni alamasam
Habu köyi yakarım


pencerede küpeli
dibini süpürmeli
iki kıza bakanın
yüzüne tükürmeli


 Gene geldun akluma
bak neler yazacağum,
Allah un bilduğuni
kimden saklıyacağum..


 Artuk dönüşi yoktur
girduğun habu yolun,
Dilerum Allah umdan
mutluluk olsun sonun


Gece karanluk çoker
başa koyarsun yastuk,
Geleceğum akluna
biz neler yaşamiştuk..


Yaylalarun kuşiyim..
koy beni kafesuna...
kurban olayim senun..
sesuna nefesuna


çok surmez yağan karun
elbet gorunur dibi
çok sevdali tanidum
hepsida benum gibi


Asmadan salincağum
salin salinacağum
o kada sevdum seni
nasi ayrilacağum


yaylanun çimenine
oturdum kalkamadum
benum hayirsuz sevdam
seni unutamadum


eskiden kına vardı
içun dolardi neşe.
.şimdi öje surerler
sanki ederler bişe


ben yedum lahanayı
sız kurun hayalını
mevlam sevdalılarun
goztersun ıkbalını:


Yar evunun bahçesi
Çimenlidur çimenli
Çay geturursun sevduğum
Benumki olsun demli


Mümkün müdür ki yurek
Sevmeyi düşunmesun
Esme rüzgar yarume
Elleri üşümesunnn...


Yaz geldi güneş açti
Erir dağlarun kari
Bırakup gideriken
Sevmiştum deme bari..


Dertlidur habu uşak
derdi dünyayi sarar
Daha bakmaz kızlara
aldi öyle bi karar


Atma turkilerumi
Soylerum dizi dizi
Bu aksam yuzluk raki
Idare eder bizi


Başuna kara puşi...
ne güzel baglamissun.
gözlerunden bellidur.
sevdugum aglamişsun.


 Su verun mezaruma.
usti çimen baglasun.
gidun deyun yaruma.
gitsun gelsun aglasun.


Lamba ısik vermiyor
niye sevdugum niye
allah alsun canumi
sevdugum diye diye


 Sevdugum senun içun.
yanupta eleyimmi.
yoksa habu sevdayi
kalbumden sileyim mi


Hardumadan ses gelur
Ustina yağar doli..
Benumda sevdam olsa
Bulurdum doğri yoli


 geçti bi sene daha
Kayboldi omrumuzden
Allah eksuk etmesun
Sevgiyi gonlumuzden


 Günah değil sevdaluk.
öğrendum birisinden.
Selam yolladi mecnun.
Cennetun kapisinden.


 Çikalum yaylalara
Sabahun beşi gibi
Doğsun yarum ustuma
Sabah güneşi gibi


 Soyleyemem derdumi.
Ben ezelden boyleyim.
Gel bağa kiti kiti.
Kulağuna soyleyim.


Yari ettum yureği
Bendedur geri kalan
Dilun ne dersa desun
Gözler söylemez yalan


 Hiç biri para etmez
Boşine sozlerumuz
Dudaklerumuz sussun
Konişsun gözlerumuz


Ne yandan gelecesin
bakacağım o yana
hayatım viraneyken
umut oldun dünyama


boş bıraktın kapını
Çaldın yar sol yanımı
Senı benden alanın
Alacağım canını


Solyanımda Acısı
Dinmeyecek sancısı
Sevdası el olanın
Dinmez Yürek Yangısı.


 Gitme dalım kırılır
Boş kalmasın kollarım
Gidip oldun ellerın
Yanar durur sol yanım


Evun oni bos arsa
Ortada da var kuyu
Hayde gec bile kaldun
Git vur kafayi uyu


acba kalmişmidur
senun gibi sevecek
gözlerume bakupta
seviyirum diyecek


 Gozlerune bakinca
Gozlerumi alamam
Seni gordum ya baci
Artuk yanluz kalamam


 Giden gitsun hiç takma
Öyle melül de bakma
İnsanluk bilmeyene
Dereler gibi akma


 Seni istemeyenun
Sakın peşinden koşma
Deli doli ol ama
Dalgalar gibi coşmaa


 evunun kapisinun
kenarlari oymadan
canuni alacaklar
yavrim bana doymadan


ALİŞ VERİŞMİ SANDUN
EDİYORUZ PAZARLUK
GEL SENİ GOTUREYİM
BİZUM EVA NAZARLUK.


HİÇ BİRŞEY PARA ETMEZ,
BOŞİNA SOZLERUMUZ.
DUDAKLERUMUZ SUSSUN,
KONİŞSUN GOZLERUMUZ.


 KUŞ KAYADAN EL EDER
YARİNA GEL GEL EDER
İKI GONUL BİR OLSA
DAĞİ TASİ YOL EDER


 Yaylalardan aşağa
Akar Hemşin deresi,
Kiz ne tatli bişeysun
Soyle köyun neresi


aşk bu dunyaluk değil
ne mekani ne yeri
giden sevdalar uzak
bi daha gelmez gerii ..

 gürgen sana yakışmaz
dallarundan budanmak
ağir gelur adama
sevda edup ayrilmak..


dereler taşti durdi
suyi bulanuk akar
başka sevda arayan
her gorduğine bakar.


 bu aksam böyle oldi
türkilerun havasi
bu uşağa bakmayun
efkarlidur kafasi


aşk insani kör eder
gormezsun saği soli
bilmem ne zaman dolar
habu uşağun koli


 Dağlarun yamacinden
ruhum uçar denize
gönülde gidup konar
hayırsuz bi densize


ayriluk aci verur
yan cizerse sevdugun
bir anda elun olur
ugrunda can verdugun

 bu yol yalağuz geçmez
gel beraber gidelum
varisa biraz vaktun
az sevdaluk edelum


 sigaram yari yari
eri dağlarun kari
çikar allahum çikar
yureğumden efkarihayatun bir gerçeği
çok sewen az sewilur
derdumi bi haykirsam
karli dağlar yikilur

 Ben Sana Demedimmi
Var Ayvada Karınca
Nasıl Ağlamıyayım
Yari Eller Alınca...


dudaklari ballidu
Yanaklari al kiraz,
atma turki atarsan
Olsun anlamli biraz


Ayderun yollarinda
Rastladum halaliya,
Kıymeti bil gençluğin
Mâlolur pahaliya


 Sevmek zordur ufağum
ayriluk olur kolay
Elalem sevda eder
ben etsam olur olay


aşik oldum vay bana
yakti beni kaybana
sevupta alamazsam
ne faydesi var banaHerkes yarini sorar
Dereye dağa taşa
Ben seni gizlemişum
Gözumden akan yaşa..Ayriluk dile kolay
yureğe aci verur
her akşam yattuğumde
sevdam akluma gelureğer benden gectinse
git ayriluk yolina
ben yaşumi silerum
kazağumun kolina

Yuzdurdi kayuğuni.
Takti küreklerini.
Daha yaşum yirmibir.
Yakti yureklerumi.


damdan akan sularla
bizum dereler dolmaz.
kalbumi niçun kirdun
bi harften bişey olmazyabi yanaş yanuma
gozlerune bakayim
senlen bi derdum yokki
niya kina yakayim 

 
bi türli çözemedum
bu dünya neye değer
iyileşmez yaralarum
geri dönmezsem eğer.

 
 
Bahçede çay ağaci
Yaprağı dizi dizi
Gel uyu da kaçalım
Kimse görmesın biz


Aşk Kimseye Sormadı
Hem Gelip Hem Giderken
Böyle olmamalıydı
Erken Ayrıldık Erken ....

Her seven Taşıyormuş
Yüreğinde Bir aci
Kalbimin sahibiyken
şimdi elde kiraci...
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU