KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

ÇAMLIHEMŞİN -3-


Karemiş çiçek açti
 Ariler aldi bali
 Dikkatli ol sevduğum
 Kirma tuttuğun dali..


gidemem sevduğuma
 kapatmiş yoli sisler
 yüreğuma laf geçmez
 yari yaninde ister


ağlamak bana kaldi
 gülmak içun çok erken
 hasrete dayanılmaz
 deli gibi severken.


 bu dünyada kardeşdir
 gülmek ile ağlamak
 e muti nasip olsun
 sevduğuna kavuşmak.


Dere akar denize
 Sulari hiç durulmez
 Sevdaluğun yolinden
 Asla geri donulmez.


Gökte kara bulutum
 Kariştum yağan kara
 Yoller kapansa bile
 Gene giderum yara..


Sevduğum yeylelerde
edemeduk sevdaluk
o kara gozlerunde
helbe vardu bi darluk


Bu gaybana sevdaluk
 dinlemez seven yurek
 yakar ateşi ile
 bana sonduren gerek..


 sevdum bir puşili yar
 yoktur dünyada eşi
 ustumden dere geçsa
 sonmez sevda eteşi..


pencerenun perdesi
 yari araluk olur
 belki yar geçer diye
 gözün hep yolda kalur


Hemşin deresi gibi
Karadenize dolsam
Sevduğumun kalbini
Okur yazar ben olsam


yüreğumda mevsim kış
hasret kalmişim yaza
uzak yollarmi girdi
sevduğum aramuza...

TÜKENMEYEN DERTLERUM
YÜREĞUMA DOLMAZ Mİ?
SEVDA ÇİÇEK GİBİDUR,
SUSUZ KALSA SOLMAZ Mİ?


GÖZLERUMDEN AKANLAR
YAĞMURMİDUR, YAŞMİDUR?
ANLAMADUN HALUMİ,
BAK YÜREĞUN TAŞMİDUR?


VİRANE KALSUN DAĞLAR,
DERELER ÇAĞLAMASUN,
DERTLERUNİ VER BANA,
GÖZLERUN AĞLAMASUN.


EL ELE TUTUŞALUM
GELÜN HORON KURALUM.
DERİN DERİN GÖLLERUN
YANİNA OTURALUM
.


Kara kara çamlarun
Tepesi olsa yuvam
Bizi ayiranlara
Vardur ahrete davam
..

Kalbum yarali bir kuş
İlaci sevdaluktur
Yarumun son bakişi
yüreğume darluktur
..

Yarim yatma uykuya
Rüya görürsün rüya
Şeker olsam karişsam
Yarin içtiği suya


Kara çamun başinde
Öten karakuş olsam.
Açmamış gülgibiyken..
Yarin elinde solsam
.


Yare kavuştuğumde
Gözde kuruyecek yaş
Helbe zamani gelur
Sabretmişim arkadaş
....

Duman gelur kapatur
Kavrunun vanağini
Sabir eyle kardaşum
Zaman sarar yarani


Kış gelur kar yağarda
Dağlar giyer beyazi
Gelde isit sevduğum
Gönlumdeki ayazi


Yosun tutmiş üstina
Basamadum taşlarun
Bu bedene can verur
Sevdali bakışlarun
.

Kalaşa karşi durup
İzliyorum dağlari
Allahum deli edup
Ayırma sevdalari

Bu sene gurbetlere..
Merakliyim merakli..
Hiç dağleri görmedum..
Nasil olmeyim hakli


GEÇTİ GENÇLUK ÇAĞLARUM,
OLSUN BAKALUM OLSUN,
BENSUZ AÇAN ÇİÇEKLER
İSTERUM HEMEN SOLSUN

Hander benum yüreğum...
Sanki dertler sanduği..
Duman çıkmaz biryerden...
Belli olmaz yanduği

Yaban asma sarılur....
Beğenduği fidana...
Yaban asmasi gibi...
Benda sarilsam sana
.

Yazduğun turkimidu
Hepten acemi işi
Senden turkici olmaz
E pilita eğişi


Bi turkı yazacaksen
Üç saatdur oyalan
Ben bulmişim kaleli
Sen kaderine yan

Ne yapalım arkadaş...
Boyleymiş kaderumuz.
Dilerum anllahumden ..
Kurumesun soyunuz

Kendun kaşindun oğlum
Nerden buldun huysuzi
Senun soyunmi vardu
Hey allahun soysuzi

Dinuma kufur eden...
Bari olsa musliman...
Benum soyumden gelur..
Yavriyum senun baban....

Gözümdaki yaşları
Vaz geçtum daha silmem
Sendan sonra puşilim
Güneş açarmi bilmemm..


Veran kalsun yaylalar
Gitsam habu diyardan
Her şeyden vazgeçilurda
Bi vazgeçilmez o yaradan


Elevit uzun oluk
Rakima meze oldi
Tulumun sesi ile
Gene yureğum doldi...


Mezar almasun suyi..
Yüksekte bi yer olsun..
Yalnuz kalurum orda..
Yaylalarda görunsun


Dereden gelen duman..
Tutar dağun yuzini..
Yarumda sarsa beni..
Kırsa yurek buzini


Bilmem nasi diyeyim
Yureğumdeki derdi
Sevdaluktenda çektum
Oni da Allah verdi


İnce işlerum ince
Soğanun zari gibi...
Erittun beni yarum
Dağlarun kari gibi...


Furtuna deresinun,
Ardi hemsin yaylasi,
Çal kemence cal tulum,
Silensun yurek pasiiiii


Derin göllere girdum ,
Su çikti dizleruma,
Bugün gördum nazlimi,
Ne mutli gözlerume.


Dere akar aşaği
Mendil siler yaşlari
Nasil birakup gittun
Sana aşik uşaği

Bi duman aldi dağa
Bida aldi dereye
Gözüm aradi seni da
Nereyesun nereye...


Bi eluma güneşi
bi elumda ayi
versalerda istemem
yar sensuz bu dünyayii


sevduğum senun içun
yanupta eleyim mi
yoksa habu sevdayi
kalbumden sileyim mii


Indum yokuş aşağı...
patikadan yürüdüm...
o güzel sevduğum...
gözlerine vuruldum


yaradan yazmış ise
hiç bir kuvvet silemez...
sevdaya hile katan
ömür billah gülemez


gece gündüz seslendum
hayde gel gir gönlüma...
sevda ışığum oldun
kader ol yar ömrüma


herkese bahar geldi
gonlum halen ayazda;
inan gözum yok artık
gidi yalan dunyada.


üzerumi toprakle
çaça ilen doldurun;
sevdaluk ilacini
benden sonra buldurun...


bi deki dinleyim
dal küsermi yaprağa
gözümden düşer yaşlar
damla damla toprağa..


uyandum sabah erken
gene duşti akluma;
laf geçmez çocuk gibi
anlatamem kalbuma...


güneşum doğmez artuk
hep karlidu dağlarum
deşma yüreği kardaş
efkarliyim ağlarum


sevda nesel ağlatur.
onu ben anlemedum.
sevmak çok güzel derler.
güleni göremedum...şimdi üç kişiyiz biz
raki elma bida ben
acaba bulecekmi
seni gibi bi seven.


acitur yüreğumi
sevdaluktur merağum
ne zamn yuzum gülsa
akşamina ağlarum.


koy kadeha rakimi
elmasi mezem olsun;
tulum dertli çalarsa
bida gözlerum dolsun..


içumdeki meraği
diyemem kimse bilmez
rakidur şimdi dostum
ne desam beni kirmez


Yakar hep yurekleri
bu sevdaluk illeti,
Ander kalsun sevdasi
derde koyar milleti ..


sevda çok güzel derler.
yaşamayan imrenur.
içine düşenlerde.
neden hergün dertlenur


Gözler kalbun aynasi
diyemez onlar yalan,
Sevdaluk dedukleri
eder yureği talan


gidene kal diyemem
elbet sebebi vardur;
veran kalsun yüregum
ne zamandur dardur...


sevdaya ınanemem.
bu düünya yalan dünya.
gerçekleri yaşarsen.
sanki herşey bir rüya..


Kalbumdeki sevdana
cok gozyasi akittun
sevdaluk tohumundan
bir tek nefret yeşerttun


yaz gelur artuk gene
kuku öter dallarda;
bu gözlerum kör oldi
bakmağilen yollarda.


ecel deduğun nedur
gelurse yardan gelsun..
yarimun bir bakışi
benum kalbumi delsun


Ecel calsa kapimi
elun eluma degsun
sen yanumda ol yeter
benum cennetum sensun


Dedum beni berakun
 sevdam olsun yanuma
 Bir saat benum olsun
oda yeter canuma


Dedum türki diyenim
 dediler diyemezsen
 Sevdaluk pastasindan
bir dilim yiyemezsen


döndum baktum arkama
 güneş gibi parliyor
 yüzü gülsa ne olur
 yureği kan ağliyor


Başumun yazileri
adum kaldi çileli,
Herkesun yureği var
bi sen misen sevdali


Bilsanuz nasil gelur
Dertli tulumun sesi
 Benum yanumde versun
Sevduğum son nefesi


yarum bana gelmeden
 yayla çiçek açmasun
 bitsun artuk bu hasret
 gözümden yaş akmasun..


nedur diye dusundum
 bu dertleri çekecek
 sabredupta beklerum
 guzel günler gelecek.


Yokuşten yoruldunmi
 Sözuma darildunmi
 Kiz bana yar olali
 Boynuma sarildunmi..


Furtuna deresinda,
 Tutulur alabaluk,
 Kalbi guzel olanla,
 Eyi olur sevdaluk....


SÖYLEYUN TULUMCİYE
BENUM HAVAMİ ÇALSUN.
DEDUĞUM TÜRKİLERDEN
HERKES PAYİNİ ALSUN..


SEN GELİNCE AKLUMA
GÖZYAŞUMİ TUTAMAM,
KALBUME YAZDUM SENİ
ADUNİ UNUTAMAM..


YAĞMUR GÜNEŞİ BEKLER,
BEN DA SENİ BEKLERUM,
HEP BOŞİNA GİDŞYOR
VERDUĞUM EMEKLERUM..

SEVDUĞUMA UZAKTAN
GENE BAKTUM AĞLADUM,
BU DERTLİ YÜREĞUMİ,
YAKTUM YAKTUM AĞLADUM


DERT SARDİ HER YANUMİ
DUMANLİDUR DAĞLARUM,
GÖZLERUMUN YERİNE
YÜREĞUMDEN AĞLARUM..


OTURDUM DA DÜŞÜNDÜM
GENE GÖZLERUM DALDİ,
HABU YALAN DÜNYANUN D
ERTLERİ BANA KALDİ.


DOĞDUĞUM GÜNDEN BERİ
AĞLADUM YANA YANA,
HABU YALAN DÜNYADA
KADER GÜLMEDİ BANA..


ALDUM ALUMA SAZİ,
HEM ÇALDUM HEM AĞLADUM,
BELKİ GELURSUN DİYE
SANA UMİT BAĞLADUM..


GÖZYAŞLARUM SEL OLDİ,
YARUM BANA EL OLDİ,
ŞARKILAR YAZDUM SANA
SELLER GİBİ ÇAĞLADUM..


 Beyazli gömleğuna
Vur beni pul olayim
Al koy beni cebuna
Kokuli gül olayim


Dertli mutsuz günlerum
Artık kaldi albümde
Şimdi bir sicaklık var
Yureğumde kalbumde


Yaşamaya başladım
Sevdayı yeni baştan
Artık eser kalmadı
Gözümden akan yaştan


Hemşin deresi gibi
Akupta çağlayamam
Sevduğum yoktur diye
Oturup ağlayamam


Puşiyi bağlayiken
Atilur kat kat duğum
Elbet benumda olur
Hemşinli bi sevduğum...


Bu gece yılduzlara
Baktumda gördüm seni
Aşk adami degildum
Ne hale koydun beni


Kapindaki bahçeye
Soğan ekelum soğan
O ne güzel kiz oldun
Alacak seni doğan


Yilan girer duvara
Kuyruği duğum duğum
Gelda bile kaçalum
Fiyakali sevduğum


O benim kanımdadır
Elerin olmazki
Eller nederse desin
Hiç kimse alamazki


Karanlık sokaklarda
Dolaşırım avare
O kadar aradımda
Bulamadım bir çareAl elune kalemi
Yaz başune geleni
Acep nerde gömerler
Sevdaluktan eleni ...Habu ander yureğum
Sanki dertler sanduği
Duman çikmaz bi yerden
Belli olmaz yanduği .

Karardi kara bulut
Oy duşer damla damla,
Ömur gelur geçecek
Hayat biter bir hamla
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU