KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

ÇAMLIHEMŞİN -2-


K
ar olsamda yağsam
Hemşinun dağlarina
Sevduğum nerde kaldun
Alsan beni kollaruna...


Kim demiş ayriluktan
Ağlamazmiş bu dağlar
Ben yarumi görmedum
Yikilsun karli dağlar.


Habu ander yureğum.
Sanki dertler sanduği.
Bi yerdn duman çikmaz.
Belli olmaz yanduği.


Tulumun derisine
Heves ettum sesine
Alup kaçarum seni
Kaçkar'un tepesine..


Yayladan gidiyorum
İçum durmaz kan ağlar
Madem sevmedun beni
Yikelsun karlı dağlar
.

Eğri puğar suyunun
Akari ben olayim
Yarum su içtuğnde
Yureğina dolayim


Dumanli havalarda
Adam kayibolmazmi
Benki böyle gezerum
Yüreğum hiç yanmazmi.


Vurdi beni zalum yar
Kayaluğa duşurdi
Habu yureklerumi
Sevdalukla pişurdi


 Bu dere aka aka
Dibinde kum kalmadi
Yoluna baka baka
Gözümde yaş kalmadi..


Birakunki gideyim
Yolum iraktu irak
Sevdaluk bilmiyorsan
Aleyim seni çirak.


Gönlum verane bi köy
Sen o köyün muhtari
Kilitle sende kalsun
Gönlumun anahtar


Kizil ağaç fidani
Dal vermez kuri kalur
Bizum köyde adettur
Seven seveni alur.


Yaprakleri ustina
Kestum kizil ağaci
Bu sevdanun ustina
Bal yesam gelur aci


Kestum kizil ağaci
Edeceğum molini
Gelun bi bağa sorun
Sevdaluğun halini.


Hala senun peynirun
Tutmadi oldi minci
Sevdaluk ede ede
Çikti kizunun hinci


Hey gidi kizil ağaç
Dökuldimi yaprağun
Ben yarumi göremesam
Ne olur benum bu halum
...

Kuri odun tez yanar
Ateşa duştüğünde
Kavuşmak ilaç olu
Yürek tutuştuğunde
.

Beddua edeceğum
Puğar suyun kurusun
Söylesana bu aşik
hangi yolden yürüsun.


Topla çiçeklerini
Karşiya boğdaluğun
Kurbetlera duşurdi
Kaybana sevdaluğun


Ah gidi yalan dünya
Kimden kime kalacak,
Ettuğumuz sevdaluk,
Yüreklerde yanacak.


Yine doldi gözlerum
Gidecğum uzağa,
Keşke koysalar beni,
Yarumle bir mezara.

Çare aradum baktum
Dört kitaba yazana
Ateş ta serin gelur
Sevdalukten yanana


Gözlerunun elası..
Var gönlümun yarası..
Kaçurayım kız seni
Ol başumun belasi..

Bi zaman senun içun
Ağlardum yana yana
Dere oldun ellere
Damla duşmedun bana

Güzel gözli sevduğum.
Gözlerunden doyayim
Verbana yüreğuni.
Bir ömür saklayayim...

Alur sevdaluk alev
Gönula duştuğinde
Göruşmak ilaç olur
Yürek tutuştuğunde.
.

Oy sevdaluk sevdaluk
Beni benilen birak
Zaten kalbum yarali
Kalmişum yardan irak

Dayanurmi gözlerum
Bi gün seni görmeden
Gittun gurbet ellere
Sevduğumi bilmeden


Yarumun uzun yoli
Günleri dertle doli
Görmez benum gözlerum
Merakten saği soli


Hasret dolu turkude
Bir aşığın sazıyım
Yarum olsun yanumde
Beklemeye razıyım.Ağlayince yanungde
Olsam yaşungi silen
Yaşermisen sevduğum
Bir omur benum ile

duman nolur kalk yolumdan...
vurulmişum kolumdan...
sevup alamayanlar...
anlar benum halumdan...ne baharlar geçurdum
yardan ayri ellerde
söyleduğum turkiler
şimdi başka dillerde
...

Yağmur yağar başuma,
 Karışır göz yaşuma,
 Ne talihsiz kul idum,
 Neler geldi başumaa..


Nazar boncuğu gibiii,
 Kolina takti benii,
 Onun kabahati yokk,
Gözleri yakti benii


Muhlamayi yiyenun
Sade agizi yanar,
Sevupta ayrilanun
Cigerleri köz baglar


Aşk Ateştur Kavurur
Rüzgar Olur Savurur,
Fazla İleri Gitma
Soğra Başuna Vurur


Hayde güzelum hayde
rüzgar çalıyor kayde
benden başka kimlerden
Söyle bulursun fayde


Yaralarum agirdur
En derine derine,
 Senden baga fayde
Yok olsa olur kelune.


Gördüm karli dağları
 Yazlıkla düştüm yola
 Okudum türküleri
 Gözlerim dola dola


Kurumiş yaprak gibi.....
 Benda duştum dalumdan.....
 Kimse anlamaz beni...
 Sevdam anlar halumda

Kor oldum yaniyorum,
Bi vefasuz yuzinden
 O beni esirgiyor,
İki tatli sözinden..


Bakma sen gülduğuma
Sanma gönul bahtiyar..
 Hander gurbet yuzunden
Gelmez oldi tatli yar


duman oldum yayildum
 dağlarun eteğina
 al yanunga bas beni
 sevdali yüreğuna...


Dilerum Yaradandan
 bir yazsun yazimuzi
 Biraz genişçe kazun
köyde mezarumuzi


boyle bi sevda olmaz
yureğum duşti aşka
gozleri boncuk boncuk
bu seferki başka ..


Hava gene bulutli
Yağmur yağdi yağacak
Konuştugumuz yerler
Boyle veran kalacak ...


Allahum başten yazsa
 Bu benum ikfalumi
 Yayla çiçeği olsam
 Ari almaz balum


 
Atım eğerli gelir
Yükü değerli gelir
Bu belalar başıma
Seni sevali gelir


Suyun altında testi
su akar testi dolmaz
ayrılalım diyosun
bu yürek sensiz olmaz..

Sevdaluğun yüzünden
acı cekerim acı
eskiden cok iyiydik
şimdi olduk yabancı


Halen kulaklarımda
gülüm o tatlı sesin
eskisi gibi değil
daha bakıp gülmezsin


Nazlarundan usandum
Yalanlaruna kandum
Değmezdi senun içun
Boşi boşina yandum


Karşi tepenun başi
Aldi sabah güneşi
Yayla çiçeği gibi
Beni elunde taşi
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU