KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

AYDER RESİM-7-
Kurtulmak mümkün müdür,
bu sancılı duygudan
Unutur mu hiç insan,
uyanınca uykudan


Sararan yaprakları,
güz ağacı tanıyor
Aynadaki yüzümden
gözlerim utanıyor


Uykular bölük pörçük,
tüm düşlerim yaralı
Bütün hüzzam şarkılar
yüreğimde sıralı


Üşüyorum git gide,
bu ne acayip gece
İnsan böyle mi olur,
gözyaşından içince


Kader çarkı durmadan,
acı ile dönüyor
Yıldızlar kederinden,
teker teker sönüyor


Gönül viran oluyor,
aşk acısı çekince
Sanki gam, gökyüzünden
yağıyor ince ince


Baktığım her yerdesin,
sanki nefesimdesin
Kulağımda çınlıyor
sevgilim diyen sesin.


Yüksek dağlara doğru
haykırsam sevdiğimi
Belki dağlar anlardı
nasıl özlediğimikapıya gül ağaci
susuzluktan kurudi
askerden gelen yarım
gurbetemi yurudiDuman demiş garipsin
Yokmidu uğrayanun
Dağ demiş gelen gider
Hali budur dünyanun.


Duman demiş görünma
Ben seni saklayayim
Dağ demiş yolcim çoktu
Ben aydinluk kalayim


Duman dağa demişki;
Gel bi seni sarayim
Dağ demiş yüküm ağir
NAsil sana varayim


Dere dedi gel bile
Dağlari dolaşalum,
Yağmur dedi yolun çok,
Deryada buluşalum....


Dere dedi acep ne,
Seni kul a bağlayan
Yağmur dedi dünyada,
Varmi bensuz yaşayan


Dere dedi çokmidu,
Bu dünyada ağlayan
Yağmur dedi derdini,
Vardur elbet saklayan


Dere dedi Yağ biraz,
Coşupda çağlayayim
Yağmur dedi zamansuz,
Ben nasıl ağlayayim


KAR YAĞDIDA KAPATTI,
ALCAK KUMARLIKLARI.
SENİ GÖRÜNCE GİDER,
İCİMİN DARLIKLARI.


Çamlıhemşin dağlari
Gece olur görunmez,
Uyku sevdadan tatli
Bir kez içun bölunmez


turkılerumi derum
dağden geçen dumana
helbe zamni gelur
kavusurum sevdama


Dağun başinde duman
Gözlerum ona daldi
Beniki beğenmedun
Şimdi sana kim kaldi?


Ne oldi sana aklum
Niye daldun derine
Koyamazsun kimseyi
Sevduğunun yerine


Kimseler koparmazsa
Dalindan düşer elma,
Yürek senun yüreğun
ister sev ister sevma.


Bi heyecanle başlar
Sonradan kalmaz tadi
Soni,ayriluk olur
Sevdaluk bunun adi


Dünyami hüzün sarmiş
Yarunlarum kararmiş
Mutluluk dedukleri
Poz bitene kadarmiş


Yarum gurbet ellerde
Arar seni gözlerum
Sen beni sevmesende
Ben hep seni özlerum


Yaylanun çimenleri
islandıda yağmurdan
kurudi gözyaşlarum
ayruluğun ardindan


Yaylanun çimenini
Kuzilerum otlasun
Seni kayibedenler
Çatilardan atlasun


Dereden çikar bulut
Karli dağlari sarar
Şimdiki sevdaluklar
Doğmadan yürek yakar


Hayat zaten vurmişti
Sen bari vurmasaydin
Raki sarhoş etmezdi
Akluma gelmasaydun....


Yaylalarda kar olur
Çikamam yollarina,
Ah çoktan uyumiştum
Alsaydun kollarina.


ay sevmez karanluği
hep isterki parlasun
istemem ayriluği
yar hep yanumda kalsun.


anamuk kardeşine
derum ben hep teyize
eskiden mum idum
şimdi oldum avizee


bazen uzundur gece
karanlıkta kalırsın.
kadere yazılmışsa
sevmedende alırsın


bazende karanlukte
ay görünmez kaybolur
yürekler bir oldumi
seven seveni bulur...


Çalsun tulumum dertli...
Sevdaliler söylesun...
Oy vefasuz sevduğum...
Sen ebedi boylesun


geceler bitmez uzun
gönlümi sardi hüzun
dört beş ay boşa geçti
uğruna hayirsuzun


yine seni düşunup
daldum uykuya yarum
ruyamda benumleydun
şimdi boş kaldi yanum.


dağlerun tepesinden
haykirsam yeylelera
sevduğum sana gelsam
karişip dumanlera..


kermezi kurdelesuz
yapamiyorum sensuz
yilan girsun koynuna
nasel uyursen bensuz


bakarum yıldızlara
hepsi birinden parlak;
bu dunyada en güzel
sevilup sevdalanmak..


güneş olsa içumi
bu kadar ısıtamaz;
seven kalpler ınanun
ayrı yerde duramaz.


guneş oldi kalbime
gecemi aydınlatti;
bir bakişi bedeni
bak yerinden oynatti...


kenduni geri çekma
bastuğun karatoprak...
herzaman yeredüşmez
ağaçtan sarıyaprak


insanun yüreğine
ince işler sevdaluk...
sevduğun merhemolsun
sonradan çekma darluk


Virane yureklerun
devasi hiç bulunmaz,
Sevdayi bilmeyene
sevdaluk anlatilmaz.


Bir cigara ver bana
Set tutunun tozindan
sevdali belli olur
bir çift yaşli gözindan


aşka düşersen eger
kalbuni yakar kordur,
yalan olmiş sevdalar
artuk yaşamak zordur.


Duman dagi aşerken
pugari gorup Durmiş
beni dertlerum deyil
senun gözlerun vurmiş..


eskiden sevdaluği
ederiduk dağlarda...
şimdiki sevdalilar
diskolarda barlarda


madem sordun soruyu
söylesen cevabini...
koymabeni merağa
işlersun sevabini


allah yazmiş kaderi
bize düşer yaşamak
gel desam gelumisen
etsak senlan kaçamak


Gece çiktum dişari
Ay vurmiş yapilere
Eğer beni almezsen
Kalesen kapilere..


Kalpleri yaralarum
Sözlerum oktu benum
Onden dertli soylerem
Sevduğum yoktu benum.


aksun gözlerun yaşi
doydi topraklar doydi,
ah o yar dizlerune
şimdi kimler baş koydi


Olmaz Olsun Bu Sevda
Oldu İçime Yara
Gözümde Yaş Kalmadi
Varın Söyleyin Yara


gene geldi aklıma
iki türki yazayim
bu dertli yüregilen
nerelerde gezeyim


Sizun evun önina
Gödum bir ayu izi
Megersem Babanimis
Azkaldi yedi bizi


Siçan dusti ketoğa
Ketoği atalummi
Artuk iş işten geçti
Bıdaha yatalummi


Yaylalar şenluk olur
Güz gider gelur yazun,
Bacak kadar boyun var
Ka kimedu bu nazun


Vartevorda uşaklar
Horon oynar kolkola,
Gözlerun güzel ama
Burnun bakar az sola


Tulumci ver tulumi
Az biraz ben çalayim,
Baktum evde kalacan
Hayde seni alayim


Dereden çikar bulut
Karli dağlari sarar
Şimdiki sevdaluklar
Doğmadan yürek yakar


Yaylanun çimenleri
islandıda yağmurdan
kurudi gözyaşlarum
ayruluğun ardindan...


Dumanim çise ilen
Yayilip geliyorum;
Şimdi ben onun için
Yanipta eliyorum..tek kural var bilurum
sevdade kavuşulmez
ne tutarsin elini
ne da onsuz yaşanmez...


kaç damla daha sensuz
düşer ustuma yağmur
beklerum sevduğumi
bilsam sürer bir ömur....


her masalun sonini
ayrilukmi yazmali
bi sevup kavuşupta
bu kaydeyi bozmeli..


sevdaluğa duşenun
yuzi bi gun gulmemiş
benda oyle sevdumki
asli kerem bok yemiş...


bu duzen boyle kardaş
tarihten gunumuze
helbet bizumda güler
bu kader yüzumuze.


kader guler mi abi
muncurlerini asmiş
ağlamak kader olmiş
yaradan böyle yazmiş....


Puğarun kenarine
Yedum pelitle minci
Diledum Allah'umden
Yarum olsun tulumci


Karşi dağun kariyim
Buz tutmiş yüreklerum
Elsam mezarumdede
Bir tek seni beklerum


sevduğumun adini,
yazdum çam ağacine.
onunda benim gibi,
hasret düşti içine


Duman al detlerumi
Bulutlara ulaştur
Yarden ayri düşeni
Ne olursun kavuştur


Elmedum hastalukten
Sevdaluk beni yikti
Sevdum oni kalbumden
Oda hayirsuz çikti.


Sanki birşeyler eksuk
Günduzumden gecemden
Yarun hasreti kokar
Yazduğum her heceden..


Sevdaluk sevilmez mi..
çilesi çekilmezmi..
candan seven olunca..
uğruna ölün mezmi.


Oy bana yarmadi
bu sevdaluk oruci
sevdadan fayda yoktu
en eyisi görucii


Yarum seni özledim
nezaman geleceksen
sabah yıldızı gibi
ne zaman doğeceksen


turkiyi deyeceksen
ama içten gelurse
senda yaşama oğul
nazli yarun elurse.


Gözlerumdeki yaşi
bir tek sevdam kurutur
Sanma yarali yürek
bir gün seni unutur


Hasret oldi verçenik
çikti gene önüme
Her zaman yarum olsun
dünüme bu günüme


Uzaklara arama
sen yokla yüreğuni
O zaman anliyesen
ne kadar sevduğumi


Yarum yaylanun güli
rüzgar eser sallanur
Bir yaş daha beyinsun
o yanaklar ballanur


turkileri yazdun mi
dertlerun yok oldumi
ben yaruma elurom
o akluma geldi mi


yara hasret kalmişim
düşündükçe ağlarum
onusz baharum gelmez
karlidur hep dağlarum...


gel artık kavuşalım
yüreğum yetim kalmiş
neye yarar yaşamak
ha sensuzim ha elmiş..


yar verduğun puşiye
kokun sinmiş koklarum
saçundan iki teli
yureğumde saklarum...


Puşi bağlarum puşi
çemberinde oyalar
Bu kadar zaman geçti
o yar beni oyalar


Eğer almayacaksa
deyun oyalamasun
Yüreğumden vurupta
kanlara boyamasu


Yarum beni severdi
nasi etti bu işi
Görüpta üzülmezmi
gözümden akan yaşi


Duman dagi aşerken
pugari gorup Durmiş
beni dertlerum deyil
senun gözlerun vurmiş


sevdalenmiş yureğum..
furtuna gibi coşar..
meraketma sevduğum..
bu kalp sensuzda yaşar.


yine sensuz bir sabah
günaydın nazli yarum
güneşe senı sorup
bulutlarda ararum


gittunda dağlar yetim
usul usul ağlarle
ayri geçen her güni
sevdalukten sayarle


Sevduğumun yuzinii
ebbedi unutemem
herşeyi birakurda
sevdami bırakemem


bak yine akşam oldi ..
yine karanluk çöktü..
gözümde yaşlar gibi
yağmur gözyaşi döktü


İnce bir tele benzer
bu benum gönül bağum
nede dertli söyledun
geliyor ağlamağum


cicek acsun daglari
kaplasun ovalari
sevdugumi versunler
istemem dunyalari


Yarsuz Gene Dumanli
Viran Yaylanun Başi
Erkeklerun Sebepsuz
Akmaz Gözunun Yaşi.


GECE ÇİKTUM DİŞARİ,
BAKTUM YILDIZA, AYA,
Bİ ÇARE BULAMADUM
KALBUMDEKİ YARAYA


BU ZAMANDA SEVDALUK
BENZİYOR DEMLİ ÇAYA,
BEN DA BÖYLE HAVADA
BAŞLADUM MAKARAYA


HEP BAHARİ BEKLEDUM
GÜNLERİ SAYA SAYA..
KUMPARA BULAMADUM
CEBUMDEKİ PARAYA,


YÜREĞUMUN İÇİNİ DAHA
VERMEM KİRAYA,
Bİ SULTAN BULAMADUM
GÖNLÜMDEKİ SARAYA


Haybureden aşağı
giderim şenyuvaya,
ben de sevda olmişim
kaşi gözi karaya.


Sanki yayla deresi
Gözümün yaşi durmez
Dedumki evlenelum
Yare ne olur olmez.


Kar olmesun dağlerde
Yeterki yarum olsun
Yaylalari ozledum
Beklerimki yaz gelsun.


Herkese nasip etsun,
Benum yarum yanumde,
Kaçmişiz şehirlerden,
Dağlardeyiz dağlarde


Eridi dağden karler
Artti derenun suyi
Hep sevdaluk ederem
Değiştiremem huyi.


Pencerenun önünden
Bak yola beni düşün
Bir daha geri dönmem
Kesindur bu gidişum..


ne zaman kapanecek
yureğumdeki yara
helal etmem hakkumi
o zalim köti yara.


samistalun sal taşi
kaçkar dağına karşı
kiminin yüzü güler,
kiminun gözı yaşli


YAYLANUN DÜZLERİNDE
BİR KIZ GÖRDUM EDALİ
SARHOŞ DEĞİLİM DOSTLAR
SEVDALİYİM SEVDALİ


suyi koydum ocağa
bi türli kaynamayıyor
kizlar melek gibidur
uşaklar anlamayıyor


sevdaluk diye diye
hep dillerun kuridi,
biri yardim eylesun
yureklerum çurudi..


E hayırsız sevgilim
inan sevdim seni cok
yürek yaralarına
yardan başka merhem yok..Sigara kağıtını
saracağım tütüne
sana sevda olalı
yandım bütün bütüne..


yarum gitma daglara
korkarda kaybolursun
iyi bil kıymetumi
beni nerde bulursunn


mutluluga hasretim
gulmek nedu unutum
sevgin yagacak derken
meger gecen buluttun


SEVERSEN YÜREKTEN SEV,
DİLDEKİLER YALANDUR,
GÖZLERUMDEKİ YAŞLAR,
BENDEN SANA KALANDUR


Dağlar kar’ini bekler,
Seven yarini bekler.
Ari konar çiçeğe,
Gül baharini bekler
.

Yayla yayla gezersun
yaylalardan bezersun
yeditane çiçiçek var 
hangisina benzersun..
.

Duman karli dağlari__
Sardida aşamadi__
Dumanda benum gibi__
Yare kavuşamadi.


nice sevenler yanmiş
sevdanun ateşine
gidene bişe demem
varsun gitsun işine


GECE AYAZ OLUNCA
AKAN SULAR BUZLANUR,
DÜNYANUN KURALİDUR
GÜZEL OLAN NAZLANUR


AL DUMAN GÖTÜR BENİ
DAĞLARUN BAŞLARİNA,
YAĞMUR OLUP YAĞAYİM
KÖYÜMÜN TAŞLARİNA


Çarşıda Kuru bakır
Evde Dolap tam takır
Nasıl Eveleneceğuk
Sevdam Fakır Ben Fakır


Taşun ustine yosun,
devrilsun boyun posun,
Benden çalduklaruni
Allah ahrette sorsun


yaylanun çimenluğu
gel evumun şenluğu
hep sanamı verıldi
dunyanın güzelluğu


kar yağar karamişa
Ne sevdam var ne bişe
Gen geldi aklıma
koca 70 lik şişe


Seni Sevdum Seveli
Ağlar Gözlerum Ağlar,
Dereler Çağlamasun,
Virane Kalsun Dağlar


Yandi Yürek Kül Oldi
Bir Avuç Kömür Gibi,
Yüreğumde Yaşarum
Seni Bir Ömür Gibi..


Yüksek Dağlarun Kari
 Erimesun Akmasun,
Senden Başka Hiç Kimse
Yüreğumi Yakmasun..


Sevduğum Gözlerunun
Yaşlari Ben Olayim,
Dolaştuğun Yerlerun
 Taşlari Ben Olayim..


Habu Dereler Gibi
Denize Akamadum,
Uzaktan Sevdum Seni,
Yüzüne Bakamadum..


Dağlarun Başi Kardur,
Dardur Yüreğum Dardur,
Gözlerumdeki Yaşun
Gizli Sebebi Vardur..


Duman dağun üstünden
Aşti sabahtan aşti
Nasi bi sevdalukti
Gözlerum doldi taşti


anasi cazu kari
Babasi laf anlamaz
O yar benum olurmi
Kılsam 5 rekat namaz .


gönül sever bilemem
bilsem bile sevemem
imzasi derinedu
istesemde silemem


Sevgi dostluk değişur
Para geçer yerina,
Kendisune lafum yok
Sövdum doğuranina


Kar yağar da kapatmiş
Dağlarun yarisuni,
Ben boyle dostluklarun
Satmişum anasuni


Kar yağarda kapatur
yaylanun yollarini
ararumda bulamam
o eski dostlarumi


karamiş çiçegunun
salkumiyim salkumi
yar cilve ede ede
aldun yari aklumi


elumdaki kaleme
boya koyarum boya
gezemeduk sevdugum
seninle doya doya
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU