KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

AYDER RESİM -4-


Gozlerin yeşil yeşil
Sanki yayla çimeni,
Gel edelum sevdaluk
Beğenurmisun beni

Bu duzi kaza kaza
Çiktum yukarki duze,
Hala kurban olayim
Yanunda duran kiza

KarŞuya kara camluk
İcumde oldi darluk,
Ayderun duzlerinde
Edelum bi sevdaluk

Atarum iki mermi
Dağlarun doruğuna
Kurban olsun o dağlar
Benum sevdaluğuma

Gökteki yildizlari
Pay edelum kizlari,
Güzel kizlar hep gitti
Kaldi yaramazlari

Yarun saba azuga..
koydum kokulu minci..
sewdaluk dinlemiyor..
ne yaşliyi ne genci

Zamanınde bende çok
Sarilmiştum okuza
Şimdi benum sevduğum
Gökte benzer yılduza
.

Kafami vuracağum
Duvarlara taşlara
Bir vefasuz yuzunden
Yazuk akan yaşlara


Ateşina kepilma
Yetmez ona dermanun
Sevdaluk bişe etmez
Sağlam ise imanun


K
arşiden duman gelur
Çizesida peşina
Yanupta yanmeyimmi
Sevdanun ateşina.


Dere akıyor dere
Oda nafile yere
Vermayun sevenleri
İstemeduği yere;

İstanbul'da evum var
İçini donatemem
Hemşinde geçirduğum
Günleri unutemem

Kayiklarum boyali
Yali giderum yali
E kız seni alana
Ne lazim dünya mali

Yüklen çayir yüküni
Ver kızlara kızlara
Al beni yar eyle
Yada git koy mezara


Karşidaki dallara
Kuş konardi onlara
Dolup aşkından
Düşeceğim yollara;


Yaylanın çimenine
Salmışım keçileri
Ne zaman göndereyim
Sevduğum elçileri


İnsan gider gurbete
Dert çeker belli etmez
Yayla,tulum horonun
Yerini bişe tutmez

Acep gurbet elleri
Nasil mesken tuttunuz
Çiçekli yaylalari
Ne çabuk unuttunuz:


Hemşin dağdan yukari
Biraz allah'a yakin
Dostlarumun yaninda
Sakin dururm sakin


Bu gece derdum çoktur
Hangisini diyeyim
Bana da dertli çalun
Bi türki söyliyeyim

Yanluzim gecelerde
Çok sıkılurdi canum
Kafam öyle takildi
Yok arayan soranum


Geldı gırdı horona
İkı bacaklı peri
Oynamasını bılmez
Üç ileri bir geri


Hey gidi memleketum
Gene başladi yağmur
Köylermuzun yollari
Oldiler gene çamur

Duman geldi dereden
Aldi dağlari aldi
Eski sevdalilerden
Geriya kimler kaldi

Dere akar enine
Bend kurulmaz önüne
Akıl sırmız ermez dostum
Sevdaluğun yönüne

Derindur karadeniz
Dibine dalinurmi
İnsan sevduği yardan
Ölmeden ayrilurmi


Dağlarum ardi duman
Var yüreğumde bir yaram
Sen yağmur ol ben duman
Buluşalım herzaman


Araduğum sevgiyi
Dostlar buldum sonunda
Dağlarla boy ölçüşür
Yaruma olan sevda


Yaylanun yollarina
Tulum çalsun bi kayde,
Aklun yoğisa eğer
Puşi taksan ne fayde


Sevdali yüreğile
Bakup kandurma beni
Seviyorum deyipde
Boşa yandurma beni
:

Yarum benden uzakta
Kim siler yaşlaruni
Şimdi yanunda olsam
Okşasam saçlaruni..


Kestum bas parmagumi
Kan akar dugum dugum
sıgaramun ıcıne
sıgarmısun sewdugum


Koyinlerum doğurdi
Kuzilerun adi yok
Çikmam sensuz yayleya
Yaylelerun tadi yok


Yar seni sevduğumi
Ne oLur biLmasaydun
Raki sarhoş etmezdi
AkLuma gelmasadaydun


Beddua edeceğum
Puğar suyun kurusun
Söylesana bu aşik
Hangi yolden yurusun


Bi bak hele dağlera.
Dağler oldi bembeyaz.
Gelecek misun yarum.
Gezdureceğum bu yaz.


Dünyaden alamadum
Kaybana muradumi
Hiç kimse güldüremez
Bu asuk suratumi..


Bu gurbet dedukleru
Ayirur sevenleri
Mevlam kavuştaracak
Sevdaluk çekenleri


Bu yil çiktum yaylaya
Dağun çiçeği solmiş
Rüyamda gördum yari
Uyandum sabah olmiş


Tulum sana kimdedi
Sevdali olduğumi
Dertli dertli çalarsun
Buldun dertli gunum


Gürgen bedenun yaştur,
Dalın neye kurudi?
Senunda benum gibi,
Yüreğunmi çurudi


Bilsen ne kadar zordur
HEMŞİN'den uzak kalmak
Alıştunmı zor gelur
Gurbet elde yaşamak..


Bahçelere bal Kabak
Yaprağina alda bak
İşte ben gidiyorum
Sen arkamdan bakta bak


Oy hemşin dağun başi
Alaf taşida taşi
Biturli kurumasun
E yar gözunun yaşiii.


Patika yollarungun
Her birinun var başi
Meşhurdur hemşinlimin
Sofrada ekmek aşi..


Özlemişim köyümi
Dağlarini taşini
Ben olmazsam kim siler
Sevduğumun yaşini


Kışın yağan kar olsam
Düşsem Üskürt dağine
Elursem beni koyun
Hemşinun toprağine


silememki sileyim
kader yazilmiş kara
helbe birgün gelecek
kavuşeceğum yara


Benum biricuk yarum
Saç teluni sakindum
Oldun ellerun yari
Ben arkanden bakindum
.

Şu dağlarun dumani
Abeni da gitsa,
Ne kadar sevduğumi
Ah bida yarum bilsa


Ne sevdaden vazgeçtuk
Ne horan oynamakten
Gene kalduk dertlere
Sevup alamamakten


Ağardi Bak Saçlarum
Anladum Çağum Geçti...
Sevduğum Parmağuna
Kimun Yüzüği Geçti


Yayladan gelen atlar
Yol kenarından otlar
Yatma göğsün üstüne
Kız sinelerun patlar


Yayla çiçeklerini
Topladum demet demet
Alamadum yarumi
Kopsun artuk kiyamet..


Feleğe yok sitemum..
Ne varsa kaderde var...
Gönülde yar olmazsa...
Yaşamak neye yara


Habu benum derdumi
Acep kime anlatsam
Derman verurmi bana
Yayla suyindn içsam


 
Başundeki çembere...
Ben olayidum oya.....
Ozaman saçlaruni...
Koklardım doya doya.


Duman duman ustina
Benda duman olayim
Gitma guzelum gitma
Bekle benda geleyim.

Çiktum dağun başina .
Çağırdum oyar oyar.
Oyar bana dedıki
Ne var sevduğum nevar.
.

Yavas yavas sarardi
Yeylemde çayurlukler
Söylesamda geçmiyor
İçumdeki darlukler


Yar benden gittun ama
Yurek yandi hasretten..
Allahda seni yaksun..
Kurtulma hiç darlukten

Kiraz ayin onbeşi,
Yakti beni günesi
Ne yerde var ne gökte,
Benum sevdamun eşi

Aldum elume şamdan
Perdeyi kaldir camdam,
Al tufegi vur beni
Ben usandum bu candan


Bahçenin çayi dümdüz
Güzel kiz geçer gündüz
A uşak ne bakarsun
Vermez sana ki hiç yüz


Dere taşi yosunli
Ayak basma kayarsun
Koverdun gittun beni
Geldun şimdi ararsun


Tasa koydum reçeli,
Eli yüzü peçeli.
Gelirse bile gelsun,
İkumuzun eceli

Aynayi al eluna
Aak gozuna kaşuna,
Kurban olayim senun
Gözündeki yaşuna


Ağer kapide vişne
Çik dalina yün işle
Ver banaa kardaşunıı
Ede benii enişte


Ben ölince sönecek....
Gönlümdeki ateşum......
Hatira kalsun benden....
Verduğum son nefesum


Aştum uskurt dağini
İz vururum kar ile
Uzun yollar tukenur
Gidilursa yar ile


Çıkma sevdiğim çıkma
Portakal ağacına
Sonara düşer ölürsün
Dayanamam acına

Masa üstünde güller
Yâre dökülür diller
Unutulur mu yârim
Seninle geçen günler

Yoğurt koydum sahana
Yalvar yakar anana
Anan seni versin de
Olsun bana kaynana...


Ah benim hindi gönlüm
Tepeden indi gönlüm
Değme güle konmazken
Dikene kondu gönlüm.


Madem çoban değilsin
Ardındaki sürü ne
Ben bir körpe kuzuyum
Al kat beni sürüne


Susuz dere akmıyor
Yar yüzüme bakmıyor
Yaban elin gülleri
Yarim gibi kokmuyor...


Kaymak dilli kaynana
İnci takım boynuna
Kızını bana ver de
Giriversin koynuma...

Susuz dere çağlamaz
Gönülde yarsız olamaz
Sevdiği güzel olan
Hep güler hiç ağlamaz...


Motor geliyor motor
Tutundum direğine
Çekemeyen düşmanlar
Buz koysun yüreğine

Horan iyi olmuyor

Çoluk çocuk karışık
Bu köyün güzelleri
Görmeden olur aşık

Hey nellet bu millete

Yerler canımı yerler
Ettiğimbir şeydeğil
Etmediğimi derler

Gidiyorum oduna

Odunun kurusuna
Kendimi saklamışım
Bekarın birisina

Telefonun direği

Kaynanamın yüreği
Şeytan bana diyorki
Vur başına küreği

Çıktım ince bir dala

Dal kırldı yayıldı
İki türkü demekle
Kızlar bana bayıldı

Çıktım dağın başına

Çağırdım o yar o yar
O yar bana dediki
Ne var sevdiğim ne var

Bizim yayla dersi
Çamlıhemşinden geçer
Güzeller birbirini
Yayla göçünde seçer


O ince parmağına
Altın yüzük takayım
Geç karşıma sevdiğim
Sana biraz bakayım

 
Yayladan gidiyorum
İçim durmaz kan ağlar
Göçaki kalamadım
Yıkılsın viran dağlar
Babam beni büyüttü
Bal ile şeker ile
Şimdide everecek
Bir güzel bekar ile


Türkü demek bilmeyen
Hiç karşıma geçmesin
Sevmeden evlenenler
Ben evlendim demesin

Başına iran şayı

Kırılsın dört bir yanı
Kırılsada bırakmam
Ben bir tuttuğum dalı

Pencerede duran yar
Ne uyurda uyursun
Uyku gene bulunur
Beni nerde bulurusun

İki türki deyeyim
Dolsun yureğun dolsun
İki daha deyeyim
Senunda gönlun olsun

Merdivenden yukarı
Çıksam odalarına
İki güzel yan yana
Girsem aralarına


Karayılan olayım
Yollarda dolanayım
Gösterin görümcemi
Abisini sorayım

Turkinun hasi bende
Yoğurdun tasi bende
Sevdaluk eden uşak
Gözunğun yaşi nerde

İki türki deyeyim
Ha boyle sirayila
Benum söyleduklerum
Alinmaz parayila


Ayın yanında yıldız
Aydan güzel parlıyor
Başkasını sevmedum
Gönlum seni ariyor..


Eridi yurek yağum
Karişti damaruma
Bir sana kul oleyim
Bir seni yaradana


DERTLİYİM DERDUM BİTMEZ,
BAŞUMDAN DUMAN GİTMEZ,
BU YANAN YÜREĞUMA
DAĞLADUN KARİ YETMEZ

GÜN DOĞDİ DOĞMASAYDİ,
HİÇ Bİ DERT OLMASAYDİ,
OTURUP AĞLAMAZDUM
YÜREĞUM DOLMASAYDİ..

Merdivende Kuş tuttum
Koydum Tasa Uyuttum
Yar Kapıdan Geçerken
Ne Ederdim Unuttum

her türküde geçecek,
furtunanun deresi,
bu sene göremedum,
ander kalsun sevdasi

üzer beni gecmisim
imkansuzi secmisim
sevdali yuregume
yanan közi ekmisim

Kiz ben seni alamam
Elun tutmaz oklava,
Bayramda bizum eve
Gel yiyelum baklava

havalar da soğudi
zor oluyor kalkmasi,
olsa da yesam şimdi
ah nenem muhlemasii..

soba üstüne piser
siyah üzüm pekmezi
girmesun hayatuna
uc bes kurus etmezi

yalvarsam yaradana
anlarmiki halumi
kalsam yarla bir saat
sonra alsun canumi
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU