KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

AYDER RESİM-10-


Ağlemiyor gözlerum
Kalbum dertle dolmeden
Votka Sarhoş etmiyor
Dertli tulum ölmedenyaz geldi artuk gene
kuku öter dalinde;
bu gözlerum kör oldi
sevdaluğun yolinde.


pilitamun içi kor
dumaninden bakemem;
dere olsam hemşinde
yar olmadan akemem..

pilitamun içi kor
dumaninden bakemem;
dere olsam hemşinde
yar olmadan akemem...
- See more at: http://kavrun.tr.gg/Y-Oe-REMDEN-MANZARA_1_.htm#sthash.Nqs4MXi3.dpufAşkumi tarif eder iki sözüm
seversem dunyayı görmez gözüm
ateşunde yanup çıkmasın közüm
tulum dertli çalup ağlatma beni.. 


cibuk vurdum cimene 
cimenun yirisine ,
kizlar kendini saklar 
bekarun iyisineYeşililen maviyi
İşledum ben gonluma
Karadeniz beklesun
Yatacağum koynina


Elbette ablacuğum
Sevdanun yoktur rengi
Mekan zaman tanir mi
Bulunca gönul dengi -Şu karşıki dağları
Bir acı duman aldı
Esmedi deli rüzgar
Gönlüm yarimde kaldı -


Elmalar sari sari
Kimun var boyle yari
Anasi razi gelmez 
Babasi versa bari


Firtinanun derini
O Kaçkarun serini
Yar beni terk eyledi
Oldum elun geliniDağlarda gezen benim
Sularda içen benim
Hiç boşina uğraşma
Dert sende derman benim


Acisi tatlisiylan
Aittur biza yaşam
Muhim olan insanluk
Varsun olmasun sevdam -Bahçede karayemiş
Elbet yerik dalından
Nasılsın iyi misin
Haber ver hallarındanBitek akluma gelen
Yarum gözlerun oldi
Akmadi gözumden yas
Ağlayan kalbum oldi -Viran oldu haneler
Binmeye at mı kaldı
Atma türkü atacak
Dillerde tat mı kaldı


Kurban olayım kurban
Belindeki kuşağa
Durup selam versene
Sana bakan uşağa -


Ne sevda yarasıdır
Ne bana özgü derdim
Dert olanı demezsem
Hiç şüphesiz namerdimYe hala sutun bozuk
Heral olecek minci..
Sevdaluk çeka çeka 
Çikti uşağun hinci.. -


Kaymak içinde minci 
Gözlerun sanki inci ...
Yaylarun içinde...
Amlakitum birincii -


Dağlerun tepesinden
Haykursem yeylelere
Sevduğum sana gelsam
Karişup dumanlere -


İçtuğum sigaranun
Dumani gider boşa
Bi sulukla sevdugum
Gelurum koşa koşa -


Kana karişmiş sevda
Hemen unutulurmi
Uzakten sevmailen
Yürek avutulurmi... -


İki seğer bi buzak
Vurdum yeyle yolina
Allahum sabir versun
Bu sevdali kulina ...


Uşak senun sozlerun 
Baldanmidur bilemem
Sana kavuşmak derdum
Başka bi şey dilemem


Ben babami kandurdum
Gel çal artuk kapumi
Sana varmazsam eğer 
Allah alsun canumi


Gittum çamun dibina
Dilek bağı bağladum
Vermezler beni sağa 
İstesaydun kaçardum -


Dere kenarlarına 
Çağirursun hep beni
Bizi babam gorurse
Sağ koymazlar bil seni
Evumuz karşi beri
Damla düşer damlaya..
Sevda deduğun ne durki
Kurulur bi hamlayaŞimdi kim istemezdi
Yeylede çiçek olmak
Çokta güzel oluyor
Sevdangilen sarılmak

 
İki taşun ardina
Oturup ta ağlarsun
Artuk bilmem başuni
Hangisine vurursunE bülbül ne ötersen
Bastuğun kurı daldur
Yaşte olse kerelur 
İkbal ki kör ikbaldur...


Ömre bedel değilmi
Gözleruna bakişum
İçunga dert olmesun
Yüreğungi yakişumANLAT DİYORSUN BANA
AŞK SENSİN SEVGİ SENSİN
KAÇKARUN ZİRVESİNDEN 
BANA DOĞAN GÜNEŞSİN


ŞORTAHTAN EV OLUR DA
ALTINDE YATAR LOYDU
ŞORTAHLUKTA KALMEDİ
KAVRUN EVİLE DOLDU


TULUMUNUN SESİYLE
DAĞLAR DİLE GELECEK
SENUNDA SEVDALUKDA
ELBET YUZUN GÜLECEK


Aşağden duman gelur
Bolan ey dere bolan
Sevdumde alemedum
Kör olsun sebep olan..


Bu gelan duman ile
Bende gitsam dağlera
Allahum sabir versun 
Sevdali olanlara..


Rüzgar aldı götürdü 
Ağaçtaki peteği 
Ah rüzgar bir kaldırsa 
Kız giydiğin eteği


Bi türki diyeceğum
Yaylalara dağlara
Bu sene hasret kaldum
Bütun arkadaşlara


Karamiş dali eğuk
Dibina mi düşeyim
Allah nasip eylesun
Amlakit a gideyim


Bence gölgedur sevda
Sen gidersun o gider
Nefesuna işlenmiş
Elduğun zaman biter


Bi dertmidur acaba
Devasi bulunmamiş
Kıymetli kumaşmidur
İpluği tokunmamiş


Sevda üçe bölünür
Sevgi saygı ve aşka
Üçü birleşir ise
Olur her şey bambaşka
..


Yaylanın çimenine
Sabah çisesi düşmüş
Zamansız sevdalıklar
Allahım ne de güçmüş


Kar yağar karamişa
Ben soğukta dururum
Seni hep görmem lazim
Görmezsam kudururum


Aşka düşer görmezsun
Gören gözler olur kör
Seven fedakar olur
Sevilen de hep nankör


Eskilerden fayda yok
Güzel günler ilerde
Birakalum unutsun
Namumuz var dillerde


Yaşun epeyi geçti 
Kız kaçsana kocaya 
Bi nuska etturelum 
Senun içun hocaya


Bu sene yaylarun
Hiç kalkmadi dumani
ALLAH'ım önümüze 
Koymasun engel mani


Seni isteyeceğum
Bu yaz başi babandan
Benden haberi olsun
Öğrenmesun sonradan


Sana bi çorap ördüm
Hem sari hem beyazli
Acep varmidur bilmem
Bizum gibi sevdali


Sabahtan kalktım baktım 
Ay aşıyor aşıyor 
Bak benim sevdam ile 
Şimdi kimler yaşıyor


Gelir bir kara duman
Gelir girer boğaza 
Yar seni sevdim diye 
Sende bindirdin naza


OY DUMANIM DUMANIM
SEN DE BENİM DÜŞMANIM
ALMADIĞIMA SENİ
BİLSEN NASIL PİŞMANIM ...


OY DUMANIM DUMANIM
KALKSANA YOLLARIMDAN
ÖLÜYORUM SEVDİĞİM
TUTSANA KOLLARIMDANKafami ettum tiraş
Ne saçum var ne kaşum
Kurban olsun yolina
Kabak renkli kel başum


dokunsan aglarum hasret diz boyi
gotur benı yare derenun suyi
uzaktur gıdemem yarumun koyi
bırakun gıdeyım yollar yaruma.


beklerum sabirle geçen günleri
ekmişim kalbuma hasret gülleri
ben gelemem sen gel açtum kollari
senden sonra kolum açuk beklerum...


hasrete karişur gözumde yaşum
istemem ekmeği bakişi aşum
hep yari ariyor sevdali başum
arayup bulamam nerdesın yarum..


düşmişim denize yılan ararum
sensuz geçen guni tek tek sayarum
yaz ayi gelmeden bitti baharum
gelda yarum açsun yeylemde çiçek


bu dunya donmesun sensuz sevdugum
gecem günduz olmiş yok uyuduğum
belki bir rüyasın son kez görduğum
olmasa rüyalar göremem seni...Karadenizun kari
 Erimez dağlarundan,
 Kaçamaduk puligum
 Kaderun ağlarundan


Yağmur duşer buluttan
 Felamur yaprağina,
 Açamadum bir çiçek
 Yârimun toprağina


hasretim sevduğuma
onsuz günlerum yalan
siyah puşisi oldu
yardan bana tek kalan..


Vur teline teline
Kemençenin beline
Süpürge sapı olsam
O yarumun eline.


Ben bi çam sakiziyim
çamlardan topladuğun
belkida bi çiçeğim
hasretle kokladuğunn


Dedunuz türkileri
Hep geldunuz ustuma
ÇİLEM olmasun nasip
Düşmanuma dostuma.


Ben gürgenim sevduğum
son baharda solarum
belkida bi çiseyim
gözleruna dolarum. -


hasretim dağlar gibi
sevduğumun yüzüne
ona mail vereli
giremedum gözüne


İndi yaşler gözümden
Türkiye verdum mola
Ben bu sevdaden bezdum
Size uğurlar ola..


Başumdeki saçlari
Boşe beyazlatmadum
Alem tanidi beni
Hiç yaloğuz yatmedum.


Ettum kestane moli
Aldum sırtıma yüki
Eller ne derse desun
Her yanum sevelukli.


Virane yüreklerun
devasi hiç bulunmaz
Sevdayi bilmeyene
sevdaluk anlatilmaz


Verane kalmiş kalbum
Sanki değirmen taşi
Ağlamayi unutti
Kurudi gözün yaşi..


Türkinun forasina
haykirdum sevduğumi
O domuzun uşaği
bilmedi yanduğumi


Ettunuz horonleri
Hani nerde forasi
Söyleduğum türküler
Hep kalbumun yarasi..


Yarum olsa yanuma
dizlerinde uyusam
Ömrüm toprağun olsun
bir kerecuk sarilsam

Yarum olsa yanuma
dizlerinde uyusam
Ömrüm toprağun olsun
bir kerecuk sarilsam
- See more at: http://kavrun.tr.gg/Y-Oe-REMDEN-MANZARA_1_.htm#sthash.ompiJbQn.dpuf


Her aksam huzun cöker
yarali yureğume
niye inanmaz bilmem
oni çok sevduğume


Yaralidur gözlerum
seyreder uzaklari
Avutur yureğumi
sevdaluk tuzaklari...


Geldi geçti mevsimler
Dallandi ağaçlarun
Şimdi hangi rüzgarda
Dalgalanur saçlarun...,.


Tavşan dereyi geçmiş
Sen boşuna ağlarsun
Döneceğumi sanma
Avucuni yalarsunnnn


İndum dereye baktum
yeşillenmiş yamaçlar
yazmaz benum derdumi
kalem olsa ağaçlar


Yaylanun çimenini
kazmaylen mi kazdiler
bu benum ikbalumi
kömurlan mi yazdiler


ölme eşeğim ölme .
yonca biterde yersin .
hayalle yaşıyorsan
.ölü den de betersin


Evunuzun ustini
 Duman gelmiş kaplamiş
Sevdaluk hançerini
 Yureğuma saplamiş


Yaylanun puğarleri
İkimuz içun akar
 Sevdali sevdasine
 Cilve ederda bakar


gelduk karşu karşuye
ıkı turkı deyelum
gelın ettı muhlama
oturupta veyelum


Gece çiktum dişari.
Gôrdum ayla yildizi.
Ğel edelum sevdaluk.
E mùslimanun kızi


Karadeniz dalgali
burdakiler yarali,
diyelum karşi berı
hepumuzda sevdali


yaylanun cımenun
suyu olda ıceyım
bırazcık cabuk buyu
ot ayınde bıceyım


karyağayı yağayı
bızum dağ beyazladı
ıkı turkı okudum
yureğum efkarlandı


Birak sevduğum birak,
güneşum hiç doğmasun,
nekadar sevduğumi,
belki birgün anlarsun,


Sevdugum evlerumuz
karşı beri düz olsa.
ikımuzda severduk
Allahda yazmış olsa )


Parabelli tabancam
bir dolar bir boşalur
aşkun tarifi yoktur
anlatilmaz yaşanur......


Mermi attum agaca
kabuklari delinmez
acısi zordur ama
sevdaluktan ölünmez


kapiye karayemiş,
daline salincağum,
sevduğume bakanun
anlinden vuracağum


Yaylaya gelur duman
vurur çimene teni
varmidur benim gibi
iyi türki diyeni


sarı çamun dalını
kırdumda ettum çıra
yarıle ateş yakmak
 moda oldı busıra


Çikalum yaylalara
beraber dolanuruk
raki ile su gibi
karişup bolanuruk


gurgen dalun kurusun
yapraklarun çurusun
sevenlerı ayıran
surum surum surunsun


yurudum gıdeyırum
kalmışım bır başuma
benden sana yar olmaz
uğraşma hıç boşuna


 ıkı turkı deyelum
aboyle karşuberı
yuzununı goremedum
ya aç bırez çenberı


Çıkma dağlara çıkma
çikup seyran eyleme
yapamadun gönlümi
yikup viran eyleme


Kayik gelur uzaktan,
dalgalara karişmiş.
Daha kavuşamadan,
mevlam ayriluk yazmiş


Evunuzun önünden
dere akar denize,
Yaşlansaydik sevduğum
senun ile dizdize.


gürgenin yapraklari
yere düşer çürümez
dıkatlı olmak lazim
bu iş böyle yürümez
  

kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU