KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

AYDER RESİM-5-odunini vereyim
atun sobada yakun;
hemşinli nasıl sever
ben aleyimda bakun...


Firtina deresinun
Taşlari yosun yosun
Olayim kara puşi
Yarum başina kosun

Evumde yanar sobam
geneda üşüyorum,
Yarum başka yar
sevmiş ben ona şaşıyorum


fırtına deresinden
sal ilen kayıyorum;
ayri geçen her güni
sevdali yaşıyorum


Furtunade taşlerun
arasinde baluklar,
Habu yarali kalbum
yarum diye sayuklar
:

bi bakele dağlara
duman tutmiş başini
bir vefasuz uğruna
akittum gözyaşumi


Unutmak kolaymidur
Bi deyunda bileyim
Beni unutanlari
Bendami unutayim


sevdaluk mektebina
ben hocaluk etmişum
sen hangi siniftaydun
çift dikişmi gitmiştun


Bir kulağim derede
Birinde senın sesin
Sanki şuraciktasın
Yanağimda nefesin


Hangi dağa sorayim
Yar nerdedur kim bilur
Bu kadar yalvarmakle
Taş bile dile gelur


gecti borun pazari
ben nigdeye ulastum
yaruma çok hirsliyim
geldum saga bulastum


dertleri derelere
akitup rahatlarum
insan ogli hayinmis
tecrubelan anlarum


oy darlandum darlandum.
gece gündüz ağladum.
verun bana yarumi.
ban ona çok bağlandum.


sevdaluğun adida
kendida çok tatlidur
sanki kumar çiçeği
adi benda saklidur


evun usti kiremit
tuğladenda bacasi
evde kalmiş kızlarun
ben olamam kocasi


anlumun yazısıne
kaderdur dıyemedum..
sevdaluk ne zor imiş
bi çare gülemedum


ben çıkınca yaylaya
yerdumanı gelmiyo
anamun ıbdısıyım
duma geri gidıyo


bugun çıktum yeyleye
dağun çıçeği solmiş
ruyamde gördum yarı
uyan dum saba olmiş


dere suyun bulanuk
yureğum oldi darluk
bu hemşınun başina
gene varmi sevdaluk


Akan dere bent olmaz
yuzen gemı dumensuz
bosver yalan dunyayı
o kı gecıyor sensuz


Sevdan güzel olince
ondan hiç doyulurmi
betluğile güzeluk
bi yana koyilurmi


Yüzi güzel olana
doyarmişler üç güne
Huyi güzel olanda
ömür katar ömrüne
:


Biraz güzel olcak
sevdaluk edeceksen
banane yureğinden
yuzini göreceksen


Sevdunmi yüzi değil
yüreği seveceksun
Üç günlük içun değil
ölüme gideceksun


bak sevdaluk ettuğun
biraz güzel olacak
yuzina baktuğunde
içun neşe dolacak


dinle beni ey felek
sitemlerum hep sana
bir kez elini tutsam
oda yeterdi bana
...

ücyüz atmış beş günde
her gün yara sarilsam
o kara gözlerine
doyulmazki bi doysam


BİR GECE UYANDUMKİ
RÜZGAR ESİYOR SERİN
AYİRMİŞLER YARUMDEN
YARALARUM ÇOK DERİN


çiçekmiyim sevduğum
yaylalarde açeyim..
sen hep bana gülumse
bende ışık saçeyim


evun ardı yol oldu
ben geçtimde ne oldu
eller hep sevda etti
ben sevdimde ne oldu


Yaylalar Serin Olur,
Suyi Kuvvetli Olur,
Allahun Emri İle
Aşuklar DertLi Olur


derede alabaluk
düşti canuma darluk
Bu sevdaluğun soni
mezarluktur mezarluk


Kırmızı elma yani...
hani sevduğun hani..
ellere gönül verma..
candan seveni tanı..gelur yayla zamani..
olur yaylalara góç,.
ben gónlümi kapadum,.
sen başkalarına açsevdamun bir bakişi
can katiyor canume
hayde çabuk ak zaman
kavuşeyim yarume...Her sene yeni yılda
Fuzuliden borçlanduk
Bu yıl da öyle geçti
Bir yıl daha yaşlandukoturdum boyuk taşa
kaçkarlari izlerum
sana olan sevdami
yureğumde gizlerum.bir sevda kurdum eldi,
bir da kurdum evlendi,
bir daha kureceğum
henüz yaşi dolmadi.Sevduğum aç gözüni
Bak benum gözlerume
Her hecede aşk vardur
Dikkat et sözleruma..sevdaluk nakiş nakiş..
işlenmişşe kalbuna..
dileğun kavuşmaksa..
dua ede rabbunasevdaluk ölmek ise
vereceğum bir candır
sanmaki unuturum
son nefesim adındır
...


parça parça eritur
bu sevda yüreğumi
versalrda deişmem
dünyaya sevduğumi...sesunu duydum yarum
ne da güzel seslendun
gel artuk dayanamam
vallahi göreslendumveran gurbette kaldum
sevdaluk benim işim
bugün türki düzmağa
ahanki başlemişim
..


kader vurdi ayirdi...
beni sevduğum yarden...
ses versam duyarmi ki
sevduğum gurbet eldeanladumki sevduğum
seni çok seviyorum
geleceğin o günü
sabırla bekliyorumKadifeden ceketim
Dikiş tutmaz iğnesiz.
Andır kalsın buralar
Çekilmiyor ki sensiz.yarsuz geçen her gün
bir çizik atıyorum
zannetmesun yarama
tuz basıp yaşıyorum
..


gün olur devran döner
sevdaliler kavuşur
gozumden akan yaşum
fırtınayla yarişurbizum sertun yokuşi
çikemem yok nefesum
çokmi uzaksen yarum
ulaşmiyormi sesum.kimselr dindiremez
göz yaşumun selini
helbe zamnu gelur
tutarum yar elini. çayır olsamda bitsam
yeylengun duzlerinde
kendumi kaybettum yar
o kara gözlerunde
.


Yıldızlar yükselince
Aydınlatırler ayi
Gece kapiye çikup
Seyredelum dünyayiGömdüm yari yüreğe
kani akti derine
Kimsayi koyamadum
bunca yildur yerine...


Etmiyeyim beddua
ya tutarda elursa
bakmam daha yüzine
geri dönüp gelursa...donupta mazimuza
uzun uzun bakele
şimdi benda benzedum
boyni bukuk bir güle.

Çokmu yandi yureğun
bu sevdaluk yuzunden
kımseye guvenemem
kimler geçti sözunden


Hurma dalun kurusun..
Yemem meyvani yemem..
Sen ki almadun beni..
Benda alurum demem


Omuzundan aşaği
dalga dalga saçlarun
beni kalbumden vurdi
kaçamak bakişlarun..


Evunun kapisina
karanfil ekeceğum
eskidi senun sevdan
yeniden dikeceğum.


Sevdalugun adini
Enmak çikmak etmişler
Sevdalugi tatmadan
Bu dünyadan gitmisler..


sen yokken acı çeker
bu zavalli bedenim
ağlar ağlar dururum
hiç yokmudur sevenim
..

Yarum yokken yanumde..
dinmezki gözyaslarum...
hergunüm dertle dolmiş...
beyaz olmiş saçlarum


Sevenler güler imiş
Ben neden hep ağladum
Sevilmek nasil duygu
Bi ben anlayamadum


Dumanun gerisinden
Bolan ey dere bolan
Sevdumda alamadum
Kör olsun sebeb olan


ben mi istedum yarum
kapiyi araladum
ikbalun ne suçi var
beni sen yaraladun


Sevdugum usudun mi.
Kapi kaldı araluk.
Böyle ikbal mi olur.
Yarum kaldi sevdaluk


kar yağdi dağlaruma
gelınluk geydı sanki..
türki boylemi denur..
benda güldüm inanki


kar yağar beyazlanır.
gün gelir ayazlanır .
bir gün yari görmesem .
şu gönlüm marazlanır


kar yağar kar üstüne
ben da tapul olayim..
sen orda benda burda
nasıl ayri durayim


Kar yağar kar üstüne
Derdim var dert üstüne
Cellat boynumu vursa
Yar sevmem yar üstüne


Sabah demledum çayi
soğudi içemedum
yar nasi bişeyidun
senden vazgeçemedum.....


kar yağdida kapatti
yeylelerun yolini
ölümü kabul etmem
tutmeden yar eluni..


Hiç belli olurmi ki,
Sevdaluğun zamani,
Bir den sarar kalbuni,
Yeyle dumani gibi


yarum yeyle yolinda
yumurta soydi yedi
konişturdunuz oni
benum içun ne dedi.


Yarumun yeylesine,
Atli gezerum atli,
Kader böyle yazelmiş,
Ben miyim kabaatli..


yaylalarun dumoni
serin olur ormani
aha geldida çatti
sevdaluğun zamani.


serenderun terasi
güneş alur yarisi
yeylelerde yaşanur
sevdaluklarun hasi..:


yarden ayri günlerun
ne soni var ne başi
beni yeyup biturur
habu aşkun telaşi
..

Bu ask yedi biturdi
seni gunden güne
o ki çok seveyisin
git saril sevduğune.


sevmekten gelecekse
korkum yok gelsun ölüm
zaten ölmekten farksuz
yarsuz geçen her günüm...


sevdaluk bunun adi
görmezsin saği solu
birkez düstüysen aşka
kaybetmissindir yolu.


Her severum diyene
inansaydi bu gönul
şimdi hasret çekerdi
bağlanurdi bir ömur.


eğer suçum sevmekse
helbe çekerum ceza
göz yaşum hediyemdur
benden sevduğum kıza.


sevdaaluk bunun adi
güldurumi adami
çoktan ipi geçurup
secmıssen sen idami..


Yakti beni gözlerun
Unutulmaz sözlerun
Sakladum yuregumde
Bende kaldi izlerun..


Güneşun sicağinda
Gördi gözLerum Seni
Güneş Senden insafLi
Ateşun yakti beni


Gel sar beni sar beni
Seviyorsan al beni
Yaktun yüreklerumi
Sönduremez kar ben


Dertliyim kederliyim
Derdumi kime deyim
Candan acıyanum yok
Derdumi anlatayım

Iyi düşünde söyle
Sakin lafuni yutma
Kahverengi gözlerun
Bakup beni unutma..


Daha turki diyemem
sesum keseldi sesum
benumde eller gibi
yeylelerde hevesum


Yureklerumi yaken
Sade senun sozlerun
Ben okadar sevmiştum
Yera batsun gozlerun


AĞACUN DURUĞİNA
ARULER YAYİM YAYİM
İPEK PEŞTEMAL GİBİ
BOYNUNA DOLANAYİM


kitap defter hikaye
bu sevdaluk işinde
gözyaşları döktürür
hep koşturur peşinde....


dereye indiğimde
atladım taştan taşa
sevdalukta çekilur
elbet gelince başa.


Yikeldi hayallerum..
Verane dağlar gibi..
Sana görundi eller.
Banada yerun dibi..


yar sensuz günlerumi
birbirine eklerum
bu dünyada olmedi
obirinde beklerum


yar edelum sevdaluk
göze kulağa gelsun
beni sevmeyen uşak
hiç düşünmeden elsun.


NAZAR BONCUGI GIBI
CEBUMA SAKLIYENIM
ARA SIRA CIKARTUP
GUL GIBI KOKLIYENIM


her derde deva vardu
bu sevdanunki nerde
doktor reçete yazmis
benum dermanum yarde...


kuzinanun içinde
gürgendu boyuk yanan
inşallah köti olur
baci senun kaynanan.


Gürgen dali incedu
Dehe çeynik kurulmez
Yar yanumde yok ise
Buralarda durulmez


Yer dumanı oturdu..
kemer kayalaruna...
alacağum kiz seni..
sóyle dayileruna


Ayaklarumda çaruk.,
tabanlarum hep yaruk..
yeni doğan uşaklar..
ya faruktu ya taruk


bu dere boyu dere
burda balık tuttulmaz
söyleyene inanma
ilk sevda unutulmaz

kar yağdı memlekete
resim atan atana
kurban olurum yarim
böyle güzel vatana


 Senın adın geçince
zehir bile bal olur
gözün gözüme değse
sanki ihtilal olur
Senden sonra sewduğum
bilmem gülermi yuzum
çoktan silerdum ama
kalbuma geçmez sozum


hıç havesum kalmadı
ne saça ne samana
habu dunyaya gelduk
neden kotu zamana


dertleri neşeleri
yakmişim meşeleri
kızlar peşumden
koşar köşeleri


yaradana kurbanım
benda onun kuluyum
kusuruma bakmayın
nıce dertlan doluyum


oyle bır merağum var
anlatamam hepsını
ben bu kadar soyledum
sen anla gerısını


gideyirum oduna
kurisina yaşina
sevduğuni birakma
koşsana arkasina


yaradana kurbanım
benda onun kuluyum
kusuruma bakmayın
nıce dertlan doluyum


BAŞUMDEN GEÇENLERİ
ALACAĞIM KALEME
NE SEVDALUK NE BİŞE
DESTAN OLDUK ALEME

DERE AKIYOR DERE
İKİ TAŞ ARASINDAN
EĞİLDE BİR ÖPEYİM
İKİ KAŞ ARASINDAN

KAREMİŞUN DİBİNDE
KARAYEMİŞ FİDANİ
BENİMİ ALACAKSIN
YOKSA ESKİ SEVDANİ

BEYAZ ZARFUN ÜSTÜNE
MAVİ KURDELE BAĞLA
BEN YAZARKEN AĞLADIM
SENDE OKURKEN AĞLA

yorar mi genç adami
kalegonun yokuşi,
üşur bensuz yaylada
eder yarum tokuşi

Duman Geldi Kapatti
Yaylanun Duzlerini
Aylar Oldi Görmedum
Sevduğum Gözleruni

uçurdum ikbalumi
dik bayırden aşağı
eğeldum kaldurmaya
daha gitti aşağı

Kayalar yarilmasun
Yar bana darilmasun
Yar bana darilip da
Ellere sarilmasun.

kar yağdı dağlarıma
gurbet ellerde kaldım
dağlarımın aşkına
yare selam yolladım

döke döke bitmedi
dertler oldu bir deniz
nasılda içiyorsun
çayı orada bensiz

TÜRKÜ-MANİLER
YER DUMANI HORAN KÜLÜBÜ-HEMŞİNLİLER
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU