KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

REİSİN RESİMLERİ

  REİSİN RESİMLERİ 2011 VANA AÇMA

kiraz geldum yanuna
vermedun bana yaprak
yar senı alamazsam
sarılsun bana toprak


bakarken gözlerune
gözüm yaşla dolacak
hakkı olan hakkını
mahşer günü alacak


 
dua ederdi dedem
seven seveni alsun
sevduğuni oynatan
dunyaya yanluz kalsun


 
Yar ben senun elunden
İçerum olsa zehir
Gezeceğum el ele
Seninlen şehir şehir


 
Denizun ortasina
Ben bir sari maşayim
Ben seni alur miyim ?
Hay akluna şaşayim


 
dağun ustina bulut
yavrum al beni uyut
verduğum çiçekleri
al da koynuna kurut


 
Derenun kenarına
kestum kızıl ağacı
bu sevdanun üstina
bal yesam gelur acıı


 yurudum dere boyu
çimeni eze eze
gönderduğun peyniri
rakima ettum mez


 sevduğum senden sonra
akmaz oldi bu yaşum
kırk fırına bedeldur
benum sevda ateşum..


Karşiye Oda Yanar
Birakun Evda Yansun
Söyleyun Sevduguma Ben
Yandum Oda Yansun..


 Tut elumi güzelum
Saril benum boynuma,
Artuk hep yanindayum
Ortağuz bu ömruma


Evleri büyük konak
Evun önu kavakli,
Yarum bir rüya görmüş
Gözleri ağlamakli

 


Ayderdan yaya gittum
Çiktum Galer düzina,
Horonda kaş göz attum
Türki attum yuzina


esti yayla rüzgari
dalgalandi saçlarum
kavşamadum yare
nedur benum suçlarum

Saçlaruni ayurmiş
Bi sağa bir de sola,
Ayri durma sevduğum
Gel gezelum kolkola


Çiktum iki poz verdum
Kavrun'un köprisune,
Iki gözun var idi
Bakayim hangisune


Sabihanun puğari
buz gibi akar akar;
beni karli kavrunum
birda o yarum yakar


kavrunumun yollari
hem guzel hem da taşli
yarum beni unutma
gozlerum kaldi yaşli..


Çiktum çam ağacina
Kestum kozalaklari,
Gidun o yare sorun
Saçumdaki aklari


Elbe biter bu hasret
gelursun birkaç aya
boş oturmakta olmez
yardum et bizum çaya


Demi koydum ocağa
Can dayanur mi çaya
Biter elbe bu hasret
Gelirum birkaç aya


içe içe kalmadi
cigerlerumde hava
muhlemada kalmadi
getur yarum bi tava


Derelerden atladum
Sular içtum çatladum
Alun beni köyima
Gurbet elde patladum


dagdeki rüzgarleri
sorki kimse görmiş mi
sevdaler hep yalandur
acep gülan olmişmi ..


dağlarun dumaniyim
rüzgarla sana gelen
yüreğum sensun benum
yaşarum sevdanilen...


Anladumki sevduğum
dağun yaşi dumandur;
Sevdama sevda katan
senden gelen ilhamdur..

evunuzun önine
yeşil üzüm salkumi
sevdaluktan elursem
helal etmem hakkumi


Asmam senun dalundan.
alamadum üzimi.
ander kalsun çemberun
göremedum yüzini..Yar beni gördüğünde
O gözlerin dolacak
İster et ister etme
Hak yerini bulacak


Bir kaç türki diyeyim
Diyeyim aci aci
Doktorlarda bulunmaz
Sevdaluğun ilaci

hemşinlinun sevdasi...
tulum ve dere sesi...
uykuya doyum olmaz...
olsa yarun nefesi.

çok dinledum uzaktan
bak gene tulum sesi;
şimdi neler vermezdum
olsa yarun nefesi

Ferhat dagları deldi
mecnunda vurdu çöla;
Nasıl kurban olmeyim
böyle guZel bir kula

Berakup giden yarun
kirmişim kalemini,
Gördun mi bu dünyade
sevupta alanini ..


yarum gelsa rüyama
uyuyup uyanmasam
dünyade kavuşmaduk
rüyamda sana doysam...


Uyu sevduğum uyu
eyi geceler sağa,
Yastuğun alçak olur
yasla başuni bağa .

Dalsam derin uykuya
yarumun kokusuyla;
Kalbimde kut kut atar
bendeki sevdasiyla.

sevduğum ınsan olsa
zatı akmazdı yaşum,
kadere boyun eğdum
kalmadı heç dermanum.

nehe karanluk dunyam
guneşumi kim aldi
yaram kapanur ama
kalbumde izi kaldi


sen olsan kocakari
benda olsam ehtiyar
gene seni severum
bana her turli uyar..

Hemşinli güzellerun
Nazi çekilur nazi,
Baban sorar neyi var
Ne ev var ne arazi


TÜRKÜ VE MANİLER:YERDUMANI HORON KÜLÜBÜ VE ANONİM


REİS ATIFIN EV HALLERİCAKUTLU
reise özel kaçgel ile CAKUTLU

kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU