KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

KAVRUN RESİM-8
Duha ettum allaha
Cazi anan ölmedi
Benden negördi bilmem
seni bana vermedi


Sevdaluğun hasini,
Eskiler ederimiş.
Söylesena ka baci,
Sevdaden kim çarpilmiş


Kaçkarun yamacina,
Soğuk puğar varimiş.
Günah dermiş eskiler,
Sevdaluk haramimiş..


Yaylanun çimenini
Kuzilerum otlasun
Seni kayibedenler
Çatilardan atlasun


Yarum gurbet ellerde
Arar seni gözlerum
Sen beni sevmesende
Ben hep seni özlerum


YOSUNDA SARSA TAŞI
HEP DIBINDE BALUKLAR
ŞİMDI UZUN SURMUYOR
YAPILAN SEVDALUKLAR

Çare bulamayirum
Gözümün yaşlarına
Anlattım dertlerumi
Kaldırum taşlarina.


Geceleri korkarum
Gökte şimşek çaktimi
Sevdam düşer içumden
Gözümden yaş aktimi


Her derde bir anıdur
Saçumdaki aklarum
Gözümdeki yaşlari
Sile sile saklarum


Tek tesellim sigaram
Dumani buram buram
Aylar seneler geçti
Kapanmadi bu yaram


Bardağumdan çayumi
İçerum yudum yudum
Koskoca İstanbul da
Yapa yalağuz kaldum


Dikişleri tutarmi
Kanayan yaralarun
Kavuşmaktu ilaci
Sevup ayrilanlarun


Hayattan anladuğum
Kaderdur yaşaduğum
Habu yalan dünyanun
Soni toprak bilduğum


agac bedenun yaştur;
dalun niçun kurudi
senunda benum gıbı
yuregun mı çuridi


evun oni paziluk
kırmadım pazisini
allahum böyle yazdi
anlumun yazisini


Sevduğum bilurmisun
Nasil gecirdum yazi
Sen akluma gelence
Ağlarum bazi bazi.


Anam kurdi sofrayi
Oturdum yiyemedum
Anama dertlerumi
Bir açup diyemedum


Lamba işik vermiyor
Niye sevduğum niye
Allah canumi alsun
Sevduğum diye diye.


çam dalına bağladum...
güzelum iran şayı...
sevdugum senle geçsun...
ömrümün her bir ayı


Sabah ezanı ile...
gelin çayı demlamiş...
sevdaluk kuş olince...
uçip geri gelmamiş


Yüreğun yarasine
Yarar Hemşinun bali
Kaderumse yaşerem
Hiç düşünmem ikbali


sevdamun yaylasina
akan bir puğar olsam
yar icsa doya doya
içerlerine dolsam


yar deştida kaniyor
yureğumdeki yara
beyazlanmaz ikbalum
doğuşten boyle kara


hem acidu hem tatli
sevduğumun ballari
inşallah hiç kerelmez
çiçeğinun dallari


yar hozboncuk çiçeği
ben ona konan ari
dolaştum bulamadum
sevdamde olan bali...


sen darlanma e baci
helbe geçer bu darluk
belliki yureğune
kazinmiş bu sevdaluk..


sevdaluk cekıyorsen
baci akecek yaşun
kelin ilaci olsa
kullanurdi kardaşun...


yare kavustugumde
bilki bende gülerum
sevdalukte kavuşmak
olmaz eyi bilurum...


ben bazen demakteyim
ateş yanar köz olur
közun dumani ilen
sevdaliler kaybolur.


benim kalbum bir vazo
senda nazli bir çiçek
suyunu eksik etmem
sevdan canli kalecek


Yarum gitma dağlere
Korker de kaybolursen
Eyi bil kiymetumi
Beni nerde bulursen


Bazen de yanar yürek
Nasıl desen sönemez
Acıyı çeken bilir
Çekmeyenler bilmez.


gittum sordum yarumi
yaylanin taslarina ..
taslarda dayanmadi
benum.goz yaslaruma.


oy kaybana sevdaluk
yapmasun kalabaluk
bulamaduk bitane
hep kuridi ortaluk


gözümden akan yasum
olsun dügün hediyem
gezesun doktor doktor
yarum olasun verem


BAKTUM KARLİ DAĞLARA,
GENE GÖZLERUM DALDİ..
HABU YALAN DÜNYANUN
DERTLERİ BANA KALDİ

Raki sorhoş etmiyor
bari suzuz içeyim
canumdan wazgeçtumda
yardan nasil geçeyim


Aradum bulamadum
yolde yarun izini
ayda birkere görsam
hiç olmasa yuzini


KÖPRİ ALTİNA DİKEN
YAKTUN BENİ KİZ İKEN
ALLAH DA SENİ YAKSUN
ÜÇ GUNLUK GELİN İKEN..

bir kizun yuregune
akardi sevgi selim
kimse sevmek bilmezdi
buni baslatan benim


Dağlar karli çok güzel
Hem bakdum hem ağladum
Gurbette olanlara
Ordan selam gönderdum


gec buldum sevdugumi
ayrilik tezden oldi
bizum.ayrulugumuz
nazardan , gozden oldi


Yalin ayak gezerduk
Sevdam ilen kumlarda
Şimdi gitti gelmiyor
Gözüm kaldi yollarda..


Aşiklar deresine
Ben düşmişim Yüzemem
herşeyden geçerumda
bi senden Vaz geçemem


Evlerinun oninde
Yol iner patikadur
kayin peder eyida
Kaynanam antikadur


HEP BAHARİ BEKLEDUM
GÜNLERİ SAYA SAYA..
KUMBARA BULAMADUM
CEBUMDEKİ PARAYA

BU ZAMANDA SEVDALUK
BENZER ÇOK DEMLİ ÇAYA..
BENDA BÖYLE HAVADA
BAŞLADUM MAKARAYA

GECE ÇİKTUM DİŞARİ
BAKTUM YİLDİZA, AYA,
Bİ ÇARE BULAMADUM
KALBUMDEKİ YARAYA..

ÇIKARDUM MENDİLUMİ,
GÜL KOYDUM ARASİNA..
Bİ ÇARE BULAMADUM
KALBUMUN YARASİNA.

Yardur sevup saracak
Canuna can katacak
Gözlerune bakarak
Kucağuna yatacak


Aşk bahçemin Gül Dali
Kırıldı Tutamadım
Yıllar Geçdi Aradan
Seni Unutamadım


SEVDALUĞUN ACİSİ
KİMİ YAKAR BİLİNMEZ,
YÜREKTEN AKAN YAŞLAR
MENDİL İLE SİLİNMEZ..
ŞU YALANCİ DÜNYADAN
GİDENLER GERİ DÖNMEZ.

YAR BAKMADİ YÜZÜMA
GÖNÜL BAĞLARUM DİYE,
GÖZYAŞUMİ SAKLADUM
SONRA AĞLARUM DİYE..

akan gözumun yaşi
dereye karişur mi,
yar dizuni özleyen
yastuğa alişur mi


aksun gözlerun yaşi
doydi topraklar doydi,
ah o yar dizlerune
şimdi kimler baş koydi


o ki sevduğun zalim
görmez akan yaşungi,
yat aşağa vur gitsun
koy yastuğa başungi


ben dağlarda bi çoban
sen dağlarun perisi
saril bağa sewduğum
muhim degil gerisi


Habu yalan dunyada
dertsuz yürek bulunmaz
Derdi olanun halindan
Dertsuz olan anlamazEvumuz karşi beri,
ortasi düğun yeri,
Aklumdan çikmayisun
gördüğüm günden beri


hislerum dile geldi
sorgiya ceker beni
yine yersuz zamansuz
hasret sardi bedeni


Atkı attım boynuma
Tabancamda belime
Allahum düşürmesun
cazu Kari Eline


KApısında ayvalık
Dallari kalabalık
El işinde Gücünde
Benimkisi sevdalık


Yıprandı elbisesi
yama üstüne yama
okudum mektubunu

gece girdi rüyama

Göle attım oltayı
Balık kaçtı Kıl payı
insan sevdalandım mı
şaşırır günü ayı
yaprak yere düşermi
çıkmasaydı fırtına
benim kilom nekadar
alda götür sıtına


AL DUMAN GÖTÜR BENİ
DAĞLARUN BAŞLARİNA..
YAĞMUR OLUP YAĞAYİM
KÖYÜMÜN TAŞLARİNA

HERKEZ DERDİNİ YAZMIŞ
İÇİNDE VAR YARASI
DOK İÇUNGİ RAHATLA
BELKİ OLUR FAYDASİ


asmaya suverdunmi
dallarini gerdunmi..
ben sana sevdaliyim
başkasınlan gördunmi


Kara dumanlar sarar,
içumi bazi bazi.
Ne zaman silinecek,
bu anlumdaki yazi.


sevda çekmek zorimiş
alev deyil korimiş...
ateşe düştüm sandım
meğer yakan yarimiş
yayla çiçeklerini
topladum elek elek
bi dedum evleneyim
bida dedum ne gerek.


Pencere parmak parmak
var aramızda ırmak
yakıştı mı yar ila
ayrı ayrı oturmak.


al elune makası
hep topla çaylukları
beni öyle bi sevki
unuttur darlukları


karsida medrese
derse giderim derse
senle sevdalugumuz
ibret oldi herkese ...
 al elune kalemi
yaz başina geleni
nerelere gömmeli
sevdalukdan öleni


Derelere taşlara
Sordum uçan kuşlara
Hiç anlam veremedum
Bu vefasuz kızlara


Yarumsun diyeceksam
Kalbuma koyacaksam
Gelsun yanumda dursun
Sevgiye doyacaksam


Lahana çorbasina
Çahala derler bizde
Yanda misir ekmeği
Deneyun bence sizde


 yayla yolu taş olur
ağlayanda yaş olur
sevupta alamayan
baharıda kış olur


dağun başı yol olsa
yol olup durak olsa
ben atarum türkıyı
benumle atışan olsa


gel atalum senunle
yapalum alişturma
atmanun konisina
sevdayi karişturma


Aldığımız kır atlar
hep eğerli eğerli
bırakıp gitmiş seni
şimdi oldu değerli


 yine yağmur yağacak
gökte bulutlar doldi
yar seni beklemekten
soldi nefesum soldi..


 Derenun kenarıne
Su verdum patlicana
Bu canum kurban olsun
Sendeki Tatlı cana


 Aşuk OLdum Vaybana
Yakti Beni Kaybana
Sevupta ALamazsam
Ne Faydasi Var Bana


nasi yaktun kenduni
buldun mi ki denguni
sevdaluğa düşeli
soldirdiler renguni


 


kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU