KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

KAVRUN RESİM-4-


Sevduğum dedi bana 
Gece buluşmayalum 
Babam yakalar bizi

İnce bir yağmur yağar
Yere düşer yok olur
Sevduğum aşkumuzi
Çekemiyen çok olur

İçtuğum sigaranun
Dumaninde saklisen
Yüzüma tükürsanda
Sevduğum sen haklisen

Çemberunun kenari
Oyalidur oyali
Gir koynuma uyukla
Dudaklari boyali

Dere akar aşağa
iki taş arasinden
Bir güzel bakar bağa
iki kaş arasinden

Yol kenarinde yarum
Yosun tutan bir taşum
Belki da gözlerunde
Çaresuz akan yaşum

O tatli bakişlere
Her gören kapiliyur
Hander habu sevdaluk
Neyilen yapiliyur

İnce tulumum ince
Çalıyorsun gönlünce
Bi de dile gelursen
Güzelleri görince...

Yaylanun yollarine
Sabah seğer surerler
Türkici olduğuni
Sakın dema gülerler


Görmedum kaşlaruni
Okşarum saçlaruni
Kismet olurmi bana
Silmek göz yaşlaruni


Evleri sirt üstinde
Rüzgar eser savurur
Sevduğum senun aşkun
Yüreğumi kavurur

Dağdan savurdum taşı
Gitti düştü denize
Karadeniz güzeldir
Elbette başta Rize


Kilitli sanduğumi
Uğraştun açamadum
Hazırladum boğçami
Babamdan kaçamadum


Derede değirmeni
Akşamdan nöbetledim.
Sabahladum başınde
Yar yolunu bekledim.


Anan sosyete olmuş
Çayı verur yariya
Adam ekmek verurmi
Çay biçmeyen kariya

Ee verane dereler
Gidersuz akup akup
Hiç hasret çekmezmsiz
Donup dağlara bakup

Çekmeyen anlamaz
Sevdaluk acisini
Görmeyen ne bilecek
Yaylalarun has ini

Al eline kalemi
Yaz başına geleni
Nereye gömerler
Sevdalıktan öleni

Masa kurdum sizlere
Çok göründüm gözlere
İşte geldim gidiyorum
Kavrun kalsın sizlere

Kaçkarda taş olayım
Gözüne yaş olayım
Yarim yemek yer iken
Sofrada aş olayım

Denizin dibi mildir
Beni söyleten dildir
Bir sen söyle birde ben
Bakalum dertli kimdir?

Ayağımda terlikler,
Çiçek açmış erikler,
Oğlan sana geleceğim,
Hazır mı gelinlikler.

Karanfilim sarkarım
Açılmağa korkarım
Yar geliyor deseler
Ölü olsam kalkarım

Armut dalda dal yerde
Bülbül öter her yerde
Felek bizi ayırdı
Her birimiz bir yerde

Puğara kukma koydum
Varın bakın dolmuş mu
Yare yüzük yolladım
Parmağına olmuş mu ?

Çıkma yarum dışari
Hava soğuk uşursen
Hiç uykuden bezmezsen
Beni mi duşunursen?


Gün olur çise basar
Yeyleyi duman ile
Elbetbir zamna olur
Gezerum yarum ile


Elumde gul destesi
Kalbumdeyarun sesi
Dağler bile eğeldi
Geliyor aşkun sesi


Oy dumanlar dumanlar
Yazılıyu fermanlar
Aradum bulamadum
Dertlerime dermanlar


Kaynananun iyisi
Derun olir kuyusi
Oraktandaağurdur
Sözlerinin doğrisi


Çemağutun duzina
Koşarum yalin ayak
Geçermi böyle ömür
Giden günü sayarak

 
Baktum karli dağlara
Gene gözlerum daldi,
Habu yalan dünyanun
Dertleri bana kaldi.
 

 

Oy yaylalar yaylalar
Siz gene karlandunuz
Ayakta kalmak zor iş
Siz iyi dayandunuz

Yilan çikar kamişa
Su ne yapsın yanmişa
Allah sabırlar versun
Yarinden ayrilmişa


Dere dere olurmu
Başı bulanmayince
Yare yar deyilurmi
Yar senin olmayince

 

BENUM YÜREK DERDUMİ
KARADUMAN BİLMESUN
BENİ SEVMEYEN KİŞİ
DAHA BANA GELMESUN


 

 

KARYAĞSUN BEYAZLANSUN
AKAN SULAR BUZLANSUN
YÜREK SEVDİ Bİ KERE
BAŞKA KİME NAZLANSUN

BENİM ADIM FIRTINA
ESERDİM ESMEZ OLDUM
ALDIĞIM YARALARI
SARARDIM SARMAZ OLDU

Güvenma sevduğuna
O da birakur gider
Duşersun bir zalime
Senida yakar gider

EY GİDİ ESKİ GÜNLER
GELDUM TEPE BAŞİNE
ZAMAN ÇOK ÇABUK GEÇTİ
OLDUM ELLİ YAŞİNE


KATIRLERE ÇÖ DEDUK
GİDIYORUZ YAYLAYA
GEÇTİ SENELER GEÇTİ
ŞİMDİ KALDİK AYLARA


YÜKLEDUM KATİRUMİ,
ÇUVALLERİ YARİDE.
ESKİDEN ESMER İDİ,
ŞİMDİ GÖNLÜM SARİDE.

Oy duman kara duman
Çiksana yollarumdan,
Düştum yolun altina
Tutsana kollarumdan

Karamişun dibine
Oturdum soluklandum
Duşundum uzun uzun
Nedu benum hallarum

E kız koca mi aldun
Yoksa hoca mi aldun,
Kör mü idi gözlerun
Oni gece mi aldun

Kaynatam aci biber
Kaynanam daha beter
İkisiniden bağa ne
Bir oğlı bana yeter...


Gökten zembil iniyo
Pırıl pırıl dönüyor
Ateşmisin sevdiğim
Seni gören yanıyor

Karşıya hurma dali
Dibina oturmali
Kızlar şeker oldular
Nası bekar durmalı

Eğertiye gül olmaz
Ona konarmi arı
Gel dertleri katalum
Yari edelum yari

 

 

 

 

 

 

 

Yukledum katirumi
Çikarum meraluğa
Ne haldeyim dostlarum
Duşmişim sevdaluğa


Saçlarini islatmiş
Yağmurun taneleri
Kiz gel uzan yanima
Birak bahaneler

 

Mavi çemberum pul pul,
Bir dalinda iki qül,
Benden başka seversan,
O piraksun seni tul


Ata vurdum tahtayi
bir tarafı tartayı
kız senun güzelluğun
günden güne artayı....


 Bir çiçekten yaz gelmez
Bir daha açmayinca
Bu dunyada yaşanmam,
Sevdami almayinca...

KİM DEMİŞ AYRILIKTAN
AĞLAMAZMIŞ BU DAĞLAR,
DAĞLAR AYRI DÜŞELİ
GÜNEŞ BATARKEN AĞLAR....

DERTLİ DERTLİ SÖYLETUR
GÖZLERİNİN KARASI,
GÖMLEĞUMDEN GÖRÜNÜR
YÜREĞUMUN YARASI

 

 yarum alin yazumuz
yazelmiş da hep kara
ruyadu kavuşmamuz
gelemem ki kaçkara

Gidipte görmiyeli,
Pilünçler sazlık oldu,
Gittik gördük ne oldu,
Yaylalar yazlık oldu


derdumi kime derdum
tulum sende olmasan
bende gülmek isterdum
eyy gözlerum dolmasan

kuzinanun üstine
eti pişurdum eti,
ben onsuz dururmuyum
hiç sewmedum gurbeti


anladumki sevduğum
ellera gidiyorsun;
onca sene ustina
nasilda sevmiyorsun.


Dünyada tutnacak
Dalım kalmadı dalım
Çekilmiyo bu dertler
Al canımı Allahım


gül olurmi dikensuzz
ben yaşiyamam sensuz
gelinluk haram olsun
eger giyersam sensuz...


duman alsun dağlari
bana yaylalar kalsun
gulum sen yureğume
hem zehirsun hem balsun


bu sevdaluk işini
devretceğum valiye
yalandan sevenlerden
vergi alsun maliye


Dertlerum hep icumde
Tulum ağlar benilen
Gel gidelum sevdugum
mutluluga senilen


ben bazen demakteyim
ateş yanar köz olur;
közun dumani ilen
sevdaliler kaybolur...


Bir bakiver maziya
o herşeyi anlatur
sevda bitince deyil
yaşanurken ağlatur


adını kazımışım,
gürgenun gövdesına,
geriya kalan odur,
baksun hatirasina


tek suçum seni sevmak
kıymetumda bılınmez;
bu nasil yazidurki
silenmakta silenmez.


eski yaştan geriye
hatıralar canlanır;
sevda bitince değil
yaşanınca anlanır...


Gidersen uğur olsun
Deryalar yolun olsun
Başka bir yar seversen
iki gözün kör olsun


ben çıkamam yaylaya
yolları camur kardur
sana verecek cevap
bende her zaman vardu


Dere gider enişe
Ben giderum peşine
Kaybana sevdaluğun
Yanmişim ateşine.


Seneler aylar geçti
silemedum izini
Ölmeden görürmiyim
sevduğumun yüzini


iki taşun ardina
koy yüreği ezilsun;
yaş gelurse gözüngden
canla kanla benimsun..


AŞKUN ATEŞİ YAKAR
BUNU ANCA ANLADUM,
ŞİMDİLUK ACİLERİ
YÜREĞUMA BAĞLADUM..


sevda gözlerde başlar
diyor gönullerde yol alur
kaderum nedur bilmem
ben severum el alur...


sarilupta uyusam
uyansam sana baksam
o kara gözleruna
doyulmezki bi doysam...


sevdum seni guzelum
kapildum bakişuna
sen beni beğenmedun
şimdi kal bi başuna..


Bir bakele daglara
Daglar yesillandi mi?
Ben gurbete giderken
Gozlerun yaslandi mi?

Yaylanun çimenleri,
Akşam üstü serinler!
Bu benim sevdaluğum,
Günden güne derinler...

uzak kalenmez tabii
hemşin deyince kardaş
tuydum tulum sesini
bende geldum arkadaş.

İnceden tulum sesi
Geliyor yavaş yavaş
Hemşinliler toplandi
Uzak kalma arkadaş!

derdumi kima derdum
tulum senda olmasan
benda gülmak isterdum
ey gözlerum dolmasan..


Deyemedum sevduğum
demeden eliyorum
bu yurek senun yarum
seni çok seviyorum


yarumi kazimişim
yurekten cok sevmisim
yar gittimi uzaga
ne fark eder elmişim.


yar seni düşünerek
bitti gene bir pazar
sevduğuma kavuşmak
ecel olsa kaç yazar


Yarum yeyle puğari
Ben olayim oluğu
Bir gün yüzüm gülmedi
Biturdum sevdaluği


gurbetun yollerinde
tek başuna yuruma
bır tuluma hasretim
birde nazli yaruma.


Aldum dereden taşi
Denize atacağum
Madem sevmedun beni
Seni aldatacağum..


gönül sevdimi birkez
aramaz başkasini
uzaktan sevdaluğun
bilurum sancisini..


çok zamandur görmedum
sesuni duysam bari
bu sabahta güneşe
sormişim nazli yari.


Kuru agaç dalları...
gólge olsun yar sana..
yayladan meci geldum..
kız soframı kursana


ben bir gürgen ağaci
yar daluma konan kuş
gidememki gideyim
yolum çamur hep yokuş.


yar senden ayrilali
bak mevsimler değişti
sahilde otururken
şimdi dağa kar duşti...


kalbimde adı vardır,
kendinin haberi yok,
sevdaluk dediniz ya,
bugün gene uyku yok..


okyanuslarda kaldum
sevduğum aklum sende
yine göz yaşi varmi
sürmeli gözlerinde
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU