KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

KAÇKAR RESİM-4-


oy duman kara duman
hep düştü yollarıma
sana sevda olalı
kız bak benum hallaruma.


kiraz ayun onbeşi ,
yakti beni güneşi ,
maşallah boylaruna
doldurdun yirmibeşi
.

 kiz entaren varmidur ,
gey bakalum darmidur ,
senunda benum gibi
yureğun yaramidu


o bokli şalvarunun
ben verdum parasini ,
seni alan uşağun

severum anasini

azrail yazma beni
bu yılki evrağuna ,
duman olup sarilsam 
kaçkarun dağlarina ...


sevdaliyim duramam
başumi kalduramam..
Bu sevdanun yuzinden
nere gitsam duramam


 bakmayun fiyakama
düşmez elumden kama
tersine okuturum
künyesini adama


Bu sevdaluk yüzinden
Hepten oldun işunden
Bu sevdaluk yolinde
Gelelummi peşunden


daglara karmi vardi
gonlumde yarmi kaldi
kalbumdeki ateslan
dereler doldi tastı


Karamis eğer eğer
Dallari yere değer
Benum sevdugum güzel
Dünya maline değer


Sarili mintanuna
Vur beni pul olayim
Al koy beni cebune
Kokuli gül olayim


Yeni gelinmi olmiş
Yuzuk var parmağinde
Gülünce güller açar
Sevdamun yanağinde


Çevurelum saati
Zaman tersine sarsun
Yureğuna dert koyan
Zalum felek utansun


çiktım dağa gezmağa
kırlangıçlar uçuyor
birkere sevdi gönül
şimdide vaz geçmiyor


 bakinca eritiyor
sevdugumun gözleri
yarum mekanumuzdur
çinçivanun düzler


Yaylanun çimenleri
Sabahten olur çise
Ben elursem cennetten
Selam ederim size
.

Çimene vurdi çise
kurumaz çüriyecek,
yureğumdeki sevda
ta mezara gelecek


deyun bana kaçkarlar
erimezmi karunuz
sizunda benum gibi
uzaktami yarunuz
...

sevduğum üşüdüysen,
gözlerune bakayım,
daha da üşür isen,
dağlarida yakayim


Çağirsem duyermisen
Sevda doli sesumi
Yer dumani gibisen
Kesersen nefesumi


Giderum uzaklara
Sevduğum beklermisin
Versam sana kalbumi
Bir ömür saklarmisin


Gördunuzmi hemşini
Ocak ayinda karsuz
Çekilmiyor bu hayat
Yemin olsun ki yarsuz...


Acaba bulunurmu
Benden derdi daha çok
Ne yapalım dostlar
Bu dünyanın sonu yok

Horonun soni ilen
Birazda türki olsun
Alayim sevdugumi
Her ne olursa olsun

Tüfegum omuzumda
Kirmalidur kirmali,
Benum sevduğum güzel
Belden ince olmali.


Evunun bahçesinde
Vardur üzum asmasi,
Kiz sana yakişiyor
İngilizun basmasi


Elume ip orağum
Alafa gidiyorum,
Senmi çiktun karşuma 
E aklina şaştuğum.


Gürgen bedenin yaştur
Dalun niye kurumuş
Senunda benum gibi
Yureğun mi kurumuş

Gözlerumden aşağa
Akar yaşum kurumaz
Sevdan eldurur beni
Buna çare bulunmaz


Ata vurdum tahtayi
Bir tarafi tartayi,
Kiz senun güzelluğun
Günden güne artayi


Aykiri yollaruna
Eleyim boylaruna,
Yalğuz oynayamam
Gel oynayalum bile

Kuş kanadun kirilsun
Niçun kondun asmaya,
Yarum senden vaz geçmem
Göturseler asmaya


Her sevenun gönlünde....
Vardır sevda yarasi....
Acap kabul olurmi...
Sevenlerun duasi...


Oy gurbet dedukleri
Olsan bal yeyilmezsin
Adun nazli yar olsa
Utanur deyilmezsin.

Ben bela vermeyirum
Saldum oni Allaha
Bulamaz benum gibi
Hem vallaha billaha

Karemişun yapraği
Kış olsada solmazki
Bu eller ondan başka
Birisini tutmazkiFarzet yalan dünyanun
Bende derdi kederi
Hiç aklumdan çıkarmem
Yarla geçen günleri....


Hangi kitaba yazar
E yar senun ettuğun
Hiç çikmayi aklumdan
Birakuda gittuğun..


Ağlamak vakti geldi,
Durmadan ağlayalum,
Veran kalan yureği ;
Nereye bağlayalum ?

yarumden uzaklarda
yüreklerum hep dardur
sevdaya akıyorsa
göz yaşide kutsaldur...


sana olan aşkumi
yazdum bak kaçkarlara
sakin ağlatma beni
giderum uzaklara


Bi başla soylemaya
bakalum ne çikacak
sevDaluk bilmem ama
turkiler konişacak


sevdaluk işlerini
merdivanmi zannettun
yazmiyecektum ama
bi türkiyi hakettun


gonderdugun coraplar
ayaguma oldı dar
heral sevdalanmişim
bi deişuk halum var.


Atımı otlatırım
 
Hendekten atlatırım 
Bu köyün kzılarını 
Almazda patlatırım


ağlama sen sevduğum
yerune ben ağlarum
sen mutlu ol her zaman
ben karalar bağlarum


aldum sevdami çiktum
hemşinun dağlerina
kurban oleyim kurban
aykuri yollerina..


helbe bırgün dönerum
doğduğum topraklara
benden selamlar olsun
gürgende yapraklara


Pencerenun öninden
Bak yola beni düşün
Bi dehe geri dönmem
Kesindur bu gidişum..
 


Hemşin dağlarun yüksek
Duman kalkmaz başunden
Daha sevdaluk etmem
Utanurum yaşumden..


sen yokken acı çeker
bu zavalli bedenim
ağlar ağlar dururum
hiç yokmudur sevenim


Sevduğum yureğuna..
Olmişum ben kiraci..
Hemen çikarup atma..
Azicuk bana aci


Tulum anla derdumi
Çal sevdaluk havasi
Belki bi gün kapanur
Yureğumun yarasi.


Evumun arkasina
Çiçek açti sulayim
Yoktu burde nazli yar
Kima turki söyleyim..


Senun yureğun bensuz
Yaşamaya alişur
Benum bu gözyaşlarum
Yağmur ile yarişur


Allahum ne edeyim
Dardur yureğum dardur
Adi sevdaluk olan
Buyuk bi derdum vardur


aramuzda dağlar var
berakmezki geleyim
yarum senden uzakta
söyle nasil güleyim
.


her gece rüyalarda
yarum görduğum sensin
sensuz ben yaşayamam
alduğum nefesimsin...


 
aşkun ateşi yakar
buni anca anladum
şimdiluk acileri
yüreğuma bağladum
...

Yuksekden bakup bakup
gözleri dolmiş ağlar
beyaz gelinluğini
geymiş sevdali dağlar..


Böyle yazi olurmi
Habu nasil kaderdur
Kiz sana ne demiştum
Ya sev beni ya eldur
;

Oy daglerun kariyim 
Yureguna eriyim
Eritup eyi sakla
Buhar olan biriyumKardaş bu turkileri
Beste yapıp okudum
Kuzulerun yununde
Yara çorap tokudum


Atmişum türkileri
Yüklemişum katiraa
E paçi o türkileri
Söyle kimden hatira


Gel bi turki diyelum
Sesumuz uyicekmi
Deduğumuz turkiyi
Sevduğum duyicekmi


Bı turki dedum atmiş
Mevlam neler yaratmış
Kaynanam kotü cadı
Oğlini gül yaratmiş


Yakmişim sigarami
Vermiş duman dumana
Ne mutli bu dünyada
Sevduğuni alana:


Duman geldi kapatti,
Güneş görünmez niçun ?
O çiseli dumanlar ;
Ağlayun benum içun ....


 
Bulutlar hep toplanmiş
HEMŞİN'un tepesine
Uzaktan bi ses versan
Yar gelurdum sesune


Dere başi ben olsam
Akmazdum da dururdum...
Sali versalar beni;
Gider yari bulurdum
...

At meydandan dağlara
Bakmaya doyamazdum
E kız alsaydum seni
Ebedi ağlamazdum


Karamişun dalini
Budadum ettum kazuk
Şükürsüz geçen ömür
Yazık doslarum yazuk


Hasretlukten sevduğum
Kalbumde buyur yaram
Sensuz geçen günlerde
Alduğum nefes haram...


Kar yağmış yeylelere
Beyazı görürmisen
Yarum gidelum desam
Benumlen gelurmisen

Gel çikalum dağlera,
Dağler bizden iraktu;
Habu sevdali yarum,
Baa ne de meraktu


Çaya Vurdum gübreyi. . .
Günes Vurdida yakti. . .
Ettuğumuz sevdaluk. . .
Kimun gónlini yakti.


Gün doğar güneş ilen
Uyandum tulum ilen
Uyan hemşin sende uyan
Rüzgarun sesi ilen.


Sevduğum ellerunden.
Su içsam yudum yudum.
Dün gece yatağumda.
Saçlarunla uyudum


Diyar diyar gezduk biz
Türkiye cennetini
Hiç bi yerde görmeduk
Kaçkarın heybetini..


 bilurum turkileri
hep yazersen yürekten
habu türki işinden
uç kez dondum direkten


Koy başuği göğsuma
Dinle kalbumi dinle
Ben buradan yazeyim
Sen iş yerunde dinle..


boyle daha eyıdu
anam babam bana taç..
ne zengını tok gördum
ne fukarayi aç


yaylayarın ırmağı
birleşir olur dere
allah yarimi vermiş
benim kalbime göre


Yarunun ellerine
kına yaktılar kına
sana nasıl demeli
ondan yar olmaz sana.


yurek alişti artuk
acileri gommaya
bu dunya hep yalandur
gelmez hic guvenmaya


Saçunun tellerini
Sirma sirma sareyim
Söyle yarum yeruni
Gelup seni aleyim..


Bu daha birşey değil
Vur kafayi taşlara
Elbet yazık olacak
Gözden akan yaşlara


ormana gezen çakal
korkar mi tavişandan
Allah bizi eylesun
yarine kavuşandan


Çalsun tulumci desun
Sevdaluktan elinmez
Ne kadar ağlasan da
Gidenler geri dönmez


karadeniz kiziyim
gecenun yıldiziyim
dost da var düşman da var
ben babamun kıziyim


 Sevduğum aç gözüni
Bak benum gözlerume
Her hecede aşk vardur
Dikkat et sözleruma..


Gönlüm sendedur yarum
bakmem diğerlerina,
gül koken nefesuni
çeksam ciğerleruma..


çiktun dagun basine,
yildiz gibi parladun,
nazli yari ki gordum,
oturup da agladum
.

 Hemşunun dereleri
aksa yukari aksa
o senun bet suratun
yerun dibine batsun


Dağlardan Doğan Güneş
Akşam Usti Batacak,
Senlen Aten Yureğum
Sensuz Nasil Atacak..


Yılların Hesabını
Yar Bana Vereceksin
Yada Çekip Silahı
Beni Öldüreceksin..


Tutmaz benum dizlerum
Senun sevdan ağar yük,
Bu yureği avutmaz
Susuz içsam bi buyük


karamişun dalina
akar yağmurun suyi
ne zaman değişecek
habu kizlerun huyi .


Aklında var eskisi
O kız Seni Severmi
Olmasaydı aklında
Bırakıpta gidermi


Yıllara çizgi çekip
üstünü kapatmışım
Dönde Bir bak yüzüme
bir ceset bırakmışın


evunun oni bayir
bizum bura duz arsa
kiz kaçuraccam seni
eğer ki gonlun varsa


ilk başlarda seversun
katlanursun nazina
soni mutluluk olur
yazilmişsa yazina


TÜRKÜ VE MANİLER:YERDUMANI HORON KÜLÜBÜ VE ANONİM
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU