KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

ALBAYIN RESMİ-5-


Bu geceluk bu kadar
Yarın olur gerisi
Ben yaloğuz kalemem
Yanumde var.birisi


Herkes yarini sorar
Dereye dağa taşa
Ben seni gizlemişum
Gözumden akan yaşa.


Yüreğumdeki yangun
acaba sönecek mi?
Yarum gitti ellere
acaba döncek mi

İkbalsuzim dostlarum
sevdaluk gülmez bana
aşkumden eleceğim
yürekten yana yana


Allahum denk geturme
güzelu kişiluksuz,
sevdaluk iyi şeydu
olsa da karşiluksuz..


acı zor bilurum
karşiluksuz sevdanun
bir kez girdiyse kalbe
dönüşü yoktur bunun..


gözlerumden akan yaş
derelerde kaybolur
son nefesum inşanlah
sevduğum adun olur.


aksun gözüm yaşlari
düşsun karadeniza,
senden sonra dağittum
ne hal kaldi ne hiza.


ismin dilumden düşse
yürek candan sökulsun,
vazgeçersam gözyaşum
bulutlardan dökülsun.


Acti sabah güneşi
günün günaydın olsun.
Sen kalbuni ver bana
yureğum senun olsun
.

Uşak ben gideyirum
akşama döneceğum
merakta kalma sana
sevduğum diyeceğum


Entarumun nakişi
sen olaydun olaydun
ömür boyi peşimde
koşup kovalaydun


Başundeki çembere
ben olayidum oya.
O zaman saçlaruni
koklarum doya doya.


Gùl yaprağun kurusun
acmazsan benum içun..
Dinle bi türki deyim
sevduğum senun içun


Ne bekleduğum vardu
neda dertli merağum.
Dünyalara bedeldur
sevgi dolu yureğum


bu sevda turkileri
yayilur demet demet
kalmazuk boyle dertli,
bir gun guleruk helbet


ben elmeden bitermi
yüreğumde sevdasi
müebbet oldi soni bu
sevdanun cezası


son nefeste yarumi
getursunler başuma
ağlasun başucumda
karişsun gözyaşuma


yürekteki yaraya
gerekli amaliyat
sevdasuzda olmayi
boyle yaşanur hayat


habu kada yar deduk
duyulmadi sesumuz
gene yarun peşine
gitsun son nefesumuzmaşallah turkileri
yazmıssun sira sira
ey gidi karli dağlar
selam soyleyın yara


yaylalarun güneşi
kız yakti yanağuni
hergün niye takarsun
beluna orağuni


ÖyLe efKar bastiki
iki turki diyeyim
Pişmediki MuhLama
Gidup hemen yiyenim


Kaderum nerde ise
orıya gîdecegum
babamun ocağindan
nasılda vaz geçcuğum


tulum dertli çalupta
dertleruma dert katma
yarum tut ellerumi
ayri düşup ağlatma...


içmak çare değilki...
hasreti gidermağa...
sevduğumi almeden
tövbe girmem toprağa


köyler asli boşalmiş
kilitli kapileri;
çokmu uzakta kaldi
yayla sevdaluklari
...

sevdum bi köyli kizi
halen daha pişmanim
işte ben habu yüzden
güzellere düşmanim


 sevda eyi bişedu
sevduğun kadar sevsa
dünyayi ben neyleyim
sade kalbini versa.


elungi ayağungi
karinceler dişlesun
yar beni azcuk sev ki
yüreğum genişlasun


oturmişta dinlerum
akan dere sesini
göz yaşumla sularum
sevdaluk bahçesini


Kalbumun bostanınde
sarmaşuk ol sevduğum..
köksal damarlarume
olsamda düğum düğum..


kimse care bulemez
bu benum dertlerume
felek böyle yazmişti
ağlarum kaderume..


 kalbumun bostannina
ekmişim yar sevdani
gelurmi bu gönluma
acep hasat zamani..


 bedduayla başlandi
ben nedeyeyim size
gelinde bir araya
konuşalim yuz yuze


yarun bi bakişina
kurban olsun bu canum
başkasina bakarsam
toprak olsun bedenum.


 Karamiş çiçeğinun
salkumiyim salkumi ,
yar cilve ede ede
aldun yari aklumi.


 Yandum Yanduğum Kadar,
Kandum Kanduğum Kadar..
Hiç Kimseyi Sevmedum,
Seni Sevduğum Kadar


 ismini söyleyemem
ismi kalbuma sakli ,
çok sevdalar eyledum
bu hepisinden farkli


 Sabah uyandum baktum
güneş bulut ardine
Bilmem bu rüyalarun
benum ile derdine


 Dardur yüreğum dardur
kime ne söyliyeyim
gördüm yari rüyade
oturu ağliyeyim


 bazi bazi bakarum
dağlarun tepesine ,
her sabah uyansaydum
sevdugumun sesine


 geldi geçti seneler
yuzuni goremedum ,
bi gelupda yanuna
ne haber diyemedum


 gezerum sağda solda ,
ne yerum var ne yurdum ,
bir hedef tahtasinun
orta yerinde durdum


GÖZYAŞUMUN İÇİNA
YARUM SAKLASEM SENİ
İMKANSUZ AĞLAYAMAM
TUTUP ASSALAR BENİ


 karemişun yapraği
kiş olsada solmazki;
bu gözler başka gördi
senun içun dolmazki


Olur her türlü dertler...
yazuk senun kafana...
bir vefasuz yüzünden...
kıyma tatlı canuna.


Ben hemşinli bir güzel...
sen tanımazsun beni...
ana babadan önce...
anlat bileyim seni..


karayemiş ustune
karayemiş fidani
ince ele sık doku
alacağun adami


Bizim yayla yolları
hep gider dere boyu.
Alsa seven seveni
ne kar yağar ne doli


Pişurdum lahanayi
bi tavada muhlama,
Eller aldimi beni
sakın ola vahlama :


Sevdaluk güzel şeydur
ağlamak hiç olmaz ki
Benum kadersuz gönlum
mutluluği bulmaz ki

Ben O kadar beklemem...
bu yaza kararlıyim...
yaşum ermiş kemale...
daha uzaturmiyim.


canuma nefes sensin
gitme yaban ellere
yalan der kandururler
koyma eli hayallere


Yaylada tatli olur
Yan gelup da yatmasi,
Raki doli bardağa
Puğerdan su katmasisevdaluk bunun adi
tutuşturur kifritsuz
sonmezki sondiresin
çoktan kalmıssın susuz
.

Puğarun suyi gibi
aktun gözümden aktun,
ben sana ne ettum ki
beni çakmaksuz yaktun..


 aksun puğarun suyi
yarsuz bi yudum içmem
bilsamki asecekler
sevdalukten vazgeçmem


Yürek laften anlasa
zaten sevdalanmezduk,
bi günah işlemasak
boyle cezalenmezduk.


bilurumki yarumsuz
yeylemde çiçek açmez
ne kadar bilmiş olsam
yüreğe sozum geçmez.


Sevdanun gözü yoktur
gönülden göreceksen,
sevdaluk edeceksen
bunlari bileceksen

 geri dönüşü yoktur
karanluk aşkun yoli
birkere sevdun ise
görmesssen saği soli..


 bir bakişun canuma
can katarmiş meğerse
yıllar geçse unutmaz
yürek birkez severse


Yarum giydi beyazi
gene geturdi yazi 
gönulden eksilurmi? 
görsam arada bazi


Karşiya çamlar sari 
ozlemişim ben yâri
duşurdi yureğuma
yaz aylarinde kari. .


Duman geldi oturdi,
bu hemşinun başina,
senda otur sevdugum,
kalbumun köşesina


tutmadan ellerini
akan yaşum kurumez
bilmezmisen kardaşum
sevdade kavuşulmez.


Allahun sopasi yok
hep araci kullanur
aşkta onun sopasi
yiyen bi akillanur..


sevdaluk birden deil
yavaş yavaş eldurur
ne alur senden cani
nede seni güldürür

sevmak elunde değil
kalp okur bilduğini
kimden duydun birinun
sevdaden elduğini.


bir kere sevdun ise
dönüşü yok faydasuz
ne tutarsin elini
ne de yaşanur yarsuz..

yaşumile derdum yok
oyle boşa ağlamam
beni istemeyena
ben gonlumi bağlamam...


akıtsalar kanumi
yinede seveceğum
son nefesi vermeden
adini diyeceğum.


yaşuni kurutursen
derdi kalba basersen
kalbi kurutmak içun
hangi ipten asersen...


zamni gelduğunde
benumda yaşum kurur
yıllar geçse areden
sevdasi kalpte durur...


bayaği çetin gelur
kula sevdaluk işi
sevda iki kişiluk
karişmez uçi beşi...


ben sevdum ya o yeter
fark edermi gerisi
kimseler görmasada
içumdedur sevgisi.

sevdaluğun temeli
kararli adim atmak
alemezsen yaruni
kara toprakta yatmak..


Horonda bi başkadu
Atma türki atmasi,
Içmeden sarhoş eder
O güzelun bakmasi


TÜRKÜ-MANİ YER DUMANİ HORON KÜLÜBÜ VE ANONİM


kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU