KAÇGEL
www.kavrun.tr.gg

ÇAKUT VANA KAPAMA-2010


Dediler öyle böyle
aldiler ahumuzi
Bizi dertlere koyan
çeker günahumuzi


duman dağa eladur
sevda başa beladur
sevdası olan kizun
dayma gözi yoladur


karşide ağacum yok,
tokulan yaprağide,
yurekte sevda yokki,
gelmez ağlemağide.


niye sesunuz çikmaz
e yollarun taşlari
Giderken akmadimi
sevduğumun yaşlari


kömurde koku verurur,
bari ol hava gazi,
ben burde merekteyken,
yarum okiyor yazi...


 gece oldi sevduğum
uyku girmez gözuma
vuruldum öleyrum
senun ela gözuna


duşma o derda kardaş
inma o kor kuyiya
bu turki cewabumdur
sordugun o soriya


ayağunda çorabun
biri yün biri pamuk,
ben sana gönül vermem
sen unutursun çabuk.


derda duştum sorarum,
ey sevduğum nerdesun;
bir nefesle canuma,
can verenda sensun...


yarsuz geçen günlerde
tulum oldi yoldaşum
derelere karişur
gözümden akan yaşum
.

Vallahi çok düşündün
Ancak bi türki yazdun
Ben o kara gözlerden
Seneler oldi bezdum..


 Ettuk sevdaluk ettuk
Yeter sevduğum yeter
Çok zulüm ettun bana
Olasen benden beter:


saclarumi boyadum..
ettum güneşun rengi..
yürek hesapsuz sever..
oda dengine dengi


habu saatten sonra
gönlum ayazlanurmi
raki döksam ikbala
acap beyazlanurmi


karşilukli soylersen
turkiler böyle olur
ben atarum ortaya
muhattap olan alur
...

Soyleduğun turkiye
biran dusundum daldum
turki ortaya denur
beni muhattap aldun
....

ne kadar tekrar etsan
benum bilduğum budur
dinlemem hiç kimseyi
tek dogrum sevduğumdur.


gönül sevdimi birkez
aramaz öncesini
sevup ele vermenun
bilurum sancisini.


Ettuğun sevdalari
kardaş vermişim sele
gittuğun yol yol değil
duştun ikinci ele


derenun ustlerine
bi sari kez agliyor
taş vurmiş yureğine
bi turli vazgecmiyor...


Derenun kenerleri
hem findukluk hem narluk
bu benum yureğumde
hem sevdaluk hem darluk


kiş gelduği zamande
gür olur dere sesi
şimdi yanumde olsa
gönlumun prensesi.


 Bu kaybana darlukler..
sevduğum senden kaldi..
kimsenun suçi yoktu..
canumi yarum aldı


Allahum neden bana
verdi hep acileri
merhem sursam yarama
geçermi sancileri

yarsuz geçen günlerde
derde derdi eklerum
soni kavuşmak ise
bir omurda beklerum...


Derduni soyle bana
Dermanuni bulayim
Göz yaşuni tüketma
Gel sana sarilayim...


baharda çiçek açar
felamurun dallari
aşkıma şahit olsun
yar köyunun yollari...


hemşinde bir tanedur
benum sevduğum güzel
o na türki az gelur
yazacağum bir gazel
...

Çirkini al demedum
alduğun güzel olsun
Eyi huyli güzeller
Allahum nasip etsun


Yüzi güzel olana
doyarmişler üç güne
Huyi güzel olanda
ömür katar ömrüne


Duman dağdan yukari
Girdi taşun altina
Bana yastuk ne lazim
Kolun başum altina...


Sevduğum ateşuğun
Ben olayim baruti
Beraber paylaşalum
Közde pişen lazuti..


Gelur tulumun sesi
Alti perdeli navden
Ne yardan vaz geçerem
Nede sevdalarumden
..

Tulum dertli çalıyor
bir kadeh verun bana
Cumartesi akşamı
raki karışsun kana.


kabahat güneşinmi
sende hiç kusur yokmu
virane kalan evde
çoluk çocuğum yokmu.


 aksun suyunuz aksun
helbe bir gün içerum
yarum istesun yeter
bu canumden geçerum


 içmasi nasip olsun
köyunuzun suyinden
at ile alacağum
kızunuzi evinden


gidemem sevduğuma
yolum engelle dolmiş
yar benum nefesumdur
ha onsuzum ha elmiş....


Ağaçlar çiçek açti..
kızıl ağaç senda aç..
benda derim ki sana..
alda sevduğuni kaç..:


KARANFILUN KOKUSI
SARDI ETRAFUMUZİ
BOZDILER ARAMUZI
HABU KÖYUN DOMUZİ


ORMANDA ODUN ILA
KURUMIS İNCE ÇALI
SEVDUGUMUN YOLİNA
SERDUM KIRMIZI HALI


Onla geçen günlere..
bakupta ağliyorum..
gece ruyamda bile..
yarumi ariyorum


dumanun ne suçu var,
sanki yari o sakler.
herşeyin sorumlisi,
değilmidur bu kalpler


duman gelda geri git
ede bi deduğumi
kabahat benum idi
almadum sevduğimi


beklemak güzel bişe,
uzun surmez gelurse.
yare ömür verilur,
değeruni bilurse..


uzaktan duyuluyor,.
sevdalugun çanlari..
gecen kişin yikilmş..
akitiyor damlari


Karemiş çiçek açti
Ariler aldi bali
Dikkatli ol sevduğum
Kirma tuttuğun dali..


Tulumun kaydesini
Dinleda beni düşun
Bi kere başladuk mi
Soni elum bu işun..


Dağlar olsa arada
Yikar gene geçerum
Raki olsun yeterki
Ben susuz da içerum...
kavrun yaylası-www.kavrun.tr.gg CAKUTLU